Format som stöds i Adobe Experience Manager Assets assets-supported-formats

Experience Manager Assets har stöd för ett stort antal filformat och alla funktioner har olika stöd för olika MIME-typer. Integrera Assets med andra standardkompatibla DAM-lösningar och datorprogram, använd Adobe Extensible Metadata Platform XMP.

Använd teckenförklaringen för att förstå supportnivån.

Supportnivå
Beskrivning
Stöds
*
Stöds med tilläggsfunktioner
-
Ej tillämpligt

Rasterbildformat som stöds i Experience Manager supported-raster-image-formats

De rasterbildformat som stöds i Assets är:

Format
Lagring
Metadatahantering
Extrahering av metadata
Skapa miniatyrbilder
Redigering
Tillbakaskrivning av metadata
Insikter
PNG
GIF
-
TIFF
-
JPEG
BMP
-
PNM
-
-
-
-
PGM
-
-
-
-
PBM
-
-
-
-
PPM
-
-
-
-
PSD ‡
-
-
EPS
-
-
PICT
-
-
-
-
-
-
PSB
-
-
-

‡ Den sammanfogade bilden extraheras från filen PSD. Det är en bild som genereras av Adobe Photoshop och inkluderas i filen PSD. Beroende på inställningarna kan den sammanfogade bilden vara den faktiska bilden eller inte.

Utöver informationen ovan bör du tänka på följande:

 • Stödet för EPS-filer gäller endast för rasterbilder. Generering av miniatyrbilder för EPS-vektorbilder stöds till exempel inte som standard. Om du vill lägga till stöd konfigurera ImageMagick. Information om hur du integrerar tredjepartsverktyg för att aktivera ytterligare funktioner finns i Kommandoradsbaserad mediehanterare.

 • Metadatatillbakaskrivning fungerar för PSB-filformatet när det läggs till i NComm hanterare.

 • För EPS-filer stöds tillbakaskrivning av metadata i PostScript Document Structuring Convention (PS-Adobe) version 3.0 eller senare.

3D-format som stöds support-3d-formats

Följande lista över 3D-format stöds.

Se även Arbeta med 3D-resurser i Dynamic Media.

Format
Lagring
Versioner
Arbetsflöde
Publicering
Åtkomstkontroll
Förhandsvisning av miniatyrbilder
Förhandsgranska 3D
Leverans till Dynamic Media
DN
-
-
gLB
-
gLTF
-
-
OBJ
-
STL
-
USDz
-
-

Biblioteket PDF Rasterizer stöds supported-pdf-rasterizer-library

Adobe PDF Rasterizer-biblioteket genererar högkvalitativa miniatyrbilder och förhandsgranskningar för stora och innehållsintensiva Adobe Illustrator och PDF-filer. Adobe rekommenderar att du använder PDF rastrerarbiblioteket för följande:

 • Innehållsintensiva AI/PDF-filer som är resurskrävande att bearbeta.
 • AI/PDF-filer, för vilka miniatyrbilder inte genereras som standard.
 • AI-filer med Pantone Matching System-färger (PMS).

Se Använda PDF Rasterizer.

Bildkodningsbibliotek som stöds supported-image-transcoding-library

Biblioteket Adobe Imaging Transcoding är en bildbehandlingslösning som utför viktiga bildhanteringsfunktioner, som kodning, omkodning, omsampling och storleksändring.

Biblioteket för bildkonvertering har stöd för JPG/JPEG, PNG (8-bitars och 16-bitars), GIF, BMP, TIFF/komprimerad TIFF (förutom 32-bitars TIFF och PTIFF-filer), ICO och ICN MIME.

Se Konverteringsbibliotek för bildbehandling.

Camera Raw som stöds supported-camera-raw

The Adobe Camera Raw bibliotek aktiverar Assets för att importera råbilder. Se Camera Raw stöd.

Stöds Assets dokumentformat supported-document-formats

Dokumentformat som stöds för filhanteringsfunktioner är följande:

Format
Lagring
Metadatahantering
Fulltext
extrahering
Extrahering av metadata
Miniatyrbild
generering
Extrahering av deltillgångar
Tillbakaskrivning av metadata
Anslutna resurser
AI
-
-
DOC
-
-
-
DOCX
-
-
-
ODT
-
-
-
-
PDF
HTML
-
-
-
-
RTF
-
-
-
-
TXT
-
-
-
-
XLS
-
-
-
-
XSX
-
-
-
ODS
-
-
-
-
-
PPT
-
PPTX
-
ODP
-
-
-
-
-
INDD
-
-
PS
-
-
-
-
-
-
QXP
-
-
-
-
-
-
EPUB
-
-
-
-

Multimediaformat som stöds supported-multimedia-formats

Lagring
Metadatahantering
Extrahering av metadata
Skapa miniatyrbilder
FFmpeg-omkodning
AAC
-
-
*
MIDI
-
-
*
3GP
-
-
*
MP3
-
*
MPG
-
-
*
OGA
-
-
*
OGG
-
-
*
RA
-
-
*
WAV
-
-
*
WMA
-
-
*
DVI
-
*
*
FLV
-
*
*
M4V
-
*
*
MPEG
-
*
*
OGV
-
*
*
MOV
-
*
*
WMV
-
*
*
SWF
-
-
-

Arkivformat som stöds supported-archive-formats

De arkivformat som stöds och tillämpligheten för de vanliga DAM-arbetsflödena beskrivs i följande tabell.

Format
Lagring
Versioner
Arbetsflöde
Publicering
Åtkomstkontroll
Dynamic Media Delivery
TGZ
-
JAR
-
RAR
-
TAR
-
ZIP

Andra format som stöds other-supported-formats

Hur de vanliga DAM-funktionerna kan användas för ett fåtal specifika filformat beskrivs nedan.

Format
Lagring
Versioner
Arbetsflöde
Publicering
Åtkomstkontroll
Dynamic Media Delivery
SVG
-
CSS
VTT
XML
JavaScript (när konfigureras med egen leveransdomän)
-
-
-
-
-
NOTE
Att överföra och distribuera JavaScript-filer kan vara säkert eller inte. Om det behövs kan du använda övertäckningar för att hindra användare från att överföra JS-filer.

MIME-typer som stöds supported-mime-types

Som standard Experience Manager identifierar filtypen med hjälp av filtillägget. Experience Manager kan identifiera det från innehållet i filerna. För den senare väljer du Detect MIME from content alternativ i Day CQ DAM Mime Type Service i Experience Manager Webbkonsol.

En lista över MIME-typer som stöds finns i CRXDE Lite på /conf/global/settings/cloudconfigs/dmscene7/jcr:content/mimeTypes.

Filtillägg
MIME-typ/ Internetmedietyp
Standardvärde för jobParam
Tillåtet jobParam-värde
Bild
bild/s7resurs
usmAmount=1.75&usmRadius=0.2
&usmThreshold=2&usmMonochrome=0&

Standardvärdet jobParam gäller för alla MIME-bildresurser.

3G2
video/3gpp2
ExcludeMasterVideoFromAVS
3GP
video/3gpp
ExcludeMasterVideoFromAVS
AAC
audio/x-aac
AFM
application/x-font-type1
AI
application/postscript
aiprocess=Rasterize&airesolution=150
&aicolorspace=Auto&aialpha=false
AIFF
audio/x-aiff
AVI
video/x-msvideo
ExcludeMasterVideoFromAVS
BMP
image/bmp
CSS
text/css
DOC
application/msword
EPS
 • application/postscript
 • program/steg
 • application/x-eps
 • bild/steg
 • image/x-eps
F4V
video/x-f4v
ExcludeMasterVideoFromAVS
FLA
application/x-shockwave-flash
FLV
video/x-flv
ExcludeMasterVideoFromAVS
FPX
image/vnd.fpx
GIF
image/gif
ICC
application/vnd.iccprofile
ICM
application/vnd.iccprofile
INDD
application/x-indesign
JPEG
image/jpeg
JPG
image/jpeg
M2V
video/mpeg
ExcludeMasterVideoFromAVS
M4V
video/x-m4v
ExcludeMasterVideoFromAVS
MOV
video/quicktime
ExcludeMasterVideoFromAVS
MP3
audio/mpeg
MP4
video/mp4
ExcludeMasterVideoFromAVS
MPEG
video/mpeg
ExcludeMasterVideoFromAVS
MPG
video/mpeg
ExcludeMasterVideoFromAVS
MTS
model/vnd.mts
OGV
video/ogg
ExcludeMasterVideoFromAVS
OTF
application/x-font-otf
PDF
application/pdf
pdfprocess=Rasterize&resolution=150
&colorspace=Auto&pdfbrochure=false
&keywords=false&links=false
pdfOptions
PDF
application/x-font-type1
PFM
application/x-font-type1
PICT
image/x-pict
PNG
bild/png
PPT
application/vnd.ms
PS
application/postscript
psprocess=Rasterize&psresolution=150
&pscolorspace=Auto&psalpha=false
&psextractsearchwords=false
&aiprocess=Rasterize&airesolution=150
&aicolorspace=Auto&aialpha=false
 • postScriptOptions
 • [illustratorOptions] (https://experienceleague.adobe.com/docs/dynamic-media-developer-resources/image-production-api/data-types/r-illustrator-options.html?lang=sv-SE
PSD
image/vnd.adobe.photoshop
process=None&layerNaming=Layername
&anchor=Center&createTemplate=false
&extractText=false&extendLayers=false
RTF
application/rtf
SVG
image/svg+xml
SWF
application/x-shockwave-flash
TAR
application/x-tar
TIF/TIFF
bild/tiff
TTC
application/x-font-ttf
TTF
application/x-font-ttf
VOB
video/DVD
ExcludeMasterVideoFromAVS
VTT
text/vtt
WAV
audio/x-wav
WEBM
video/webm
ExcludeMasterVideoFromAVS
WMA
audio/x-ms-wma
WMV
video/x-ms-wmv
ExcludeMasterVideoFromAVS
XLS
application/vnd.ms
ZIP
application/zip

Dynamic Media - Videoformat som stöds för transkodning supported-input-video-formats-for-dynamic-media-transcoding

Videofiltillägg
Behållare
Rekommenderade videokodekar
Videokodekar som inte stöds
AVI
A/V Interleave
XVID, DIVX, HDV, MiniDV (DV25), Techsmith Camtasia, Huffyuv, Fraps, Panasonic DVCPro
Indeo3 (IV30), MJPEG, Microsoft® Video 1 (MS-CRAM)
FLV, F4V
Adobe Flash
H264/AVC, Flix VP6, H263, Sorenson
SWF (vektoranimeringsfiler)
M4V
Apple iTunes
H264/AVC
-
MKV
Matroska
H264/AVC
-
MOV, QT
Apple QuickTime
H264/AVC, Apple ProRes422 & HQ, Sony XDCAM, Sony DVCAM, HDV, Panasonic DVCPro, Apple DV (DV25), Apple PhotoJPEG, Sorenson, Avid DNxHD, Avid AVR
Apple Intermediate, Apple Animation
MP4
MPEG-4
H264/AVC (alla profiler)
-
MPG, VOB, M2V, MP2
MPEG-2
MPEG-2
-
MXF ‡
MXF
Sony XDCAM, MPEG-2, MPEG-4, Panasonic DVCPro
-
OGV, OGG
Ogg
Theora, VP3, Dirac
-
WebM
WebM
Google VP8
-
WMV
Windows Media 9
WMV3 (v9), WMV2 (v8), WMV1 (v7), GoToMeeting (G2M2, G2M3, G2M4)
Microsoft® Screen (MSS2), Microsoft® Photo Story (WVP2)

‡ Det här videoformatet stöds ännu inte för interaktiva videoklipp i Dynamic Media eller för användning med anteckningar i Experience Manager Assets.

Dynamic Media - dokumentformat som stöds supported-document-formats-dynamic-media

Format
Överför
(Indataformat)
Skapa
image
förinställning
(Utdataformat)
Förhandsgranska
dynamisk
rendering
Leverera
dynamisk
rendering
Ladda ned
dynamisk
rendering
AI
-
-
-
-
INDD
-
-
-
-
PDF (Se anmärkningen nedan)
NOTE
För säker PDF stöds bara överföring.

Utöver ovanstående funktioner bör du tänka på följande:

Dynamic Media - Rasterbildformat som stöds supported-raster-image-formats-dynamic-media

Format
Överför (indataformat)
Skapa bildförinställning (utdataformat)
Förhandsgranska dynamisk återgivning
Leverera dynamisk återgivning
Hämta dynamisk återgivning
Ange typer som stöder det här formatet
AVIF
-
-
-
-
-
BMP
-
-
-
-
Bild, Blandade mediaoch Snurra
EPS
-
GIF
-
HEIC
-
-
-
-
-
JPEG
Bild, Blandade mediaoch Snurra
PICT
-
-
-
-
-
PNG
Bild, Blandade mediaoch Snurra
PSD ‡
-
-
-
-
-
TIFF
Bild, Blandade mediaoch Snurra
WEBP
-
-
-
-
-

‡ Den sammanfogade bilden extraheras från filen PSD. Det är en bild som genereras av Adobe Photoshop och inkluderas i filen PSD. Beroende på inställningarna kan den sammanfogade bilden vara den faktiska bilden eller inte.

 • Stödet för EPS-filer gäller endast för rasterbilder. Generering av miniatyrbilder för EPS-vektorbilder stöds till exempel inte som standard. Om du vill lägga till stöd konfigurera ImageMagick. Information om hur du integrerar tredjepartsverktyg för att aktivera ytterligare funktioner finns i Kommandoradsbaserad mediehanterare.

 • Används Dynamic Media om du vill förhandsgranska och generera dynamiska återgivningar för EPS-filer, se Filformaten Adobe Illustrator (AI), Postscript (EPS) och PDF.

 • För EPS-filer stöds tillbakaskrivning av metadata i PostScript Document Structuring Convention (PS-Adobe) version 3.0 eller senare.

Dynamic Media - Rasterbildformat som inte stöds unsupported-image-formats-dynamic-media

I följande lista beskrivs de undertyper av rasterbildfilformat som not som stöds i Dynamic Media.

Se även Identifiera filformat som inte stöds för Dynamic Media Kunskapsbasartikeln.

 • PNG-filer som har en IDAT-segmentstorlek som är större än 100 MB.
 • PSB-filer
 • PSD-filer med en annan färgrymd än CMYK, RGB, Gråskala eller Bitmapp stöds inte. Färgrymderna DuoTone, Lab och Indexed stöds inte.
 • PSD-filer med ett bitdjup som är större än 16.
 • TIFF-filer med flyttalsdata.
 • TIFF-filer med Lab-färgrymd.

Dynamic Media - 3D-format som stöds supported-three-d-file-formats-in-dm

Dynamic Media stöder följande 3D-format.

Se även Arbeta med 3D-resurser i Dynamic Media.

3D-filtillägg
Filformat
MIME-typ
Anteckningar
GLB
Binär GL-överföring
model/gltf-binary
Materialen och texturerna inkluderas som en enda resurs.
OBJ
WaveFront 3D-objektfil
application/x-tgif
STL
Stereolithografi
application/vnd.ms-pki.stl
USDZ
Zip-arkiv för universell scenbeskrivning
model/vnd.usdz+zip
Stöd endast för intag; ingen bild eller interaktion finns tillgänglig. USDZ är ett tillverkarspecifikt 3D-format som kan visas direkt på enheter med Safari och iOS.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2