Snurra uppsättningar spin-sets

Med en snurra uppsättning kan du simulera hur det ser ut när du vrider ett objekt för att undersöka det. Med snurra uppsättningar kan du visa objekt från vilken vinkel som helst och få fram viktiga visuella detaljer från vilken vinkel som helst.

Med en snurra uppsättning simuleras en 360-graders visningsupplevelse. Dynamic Media erbjuder snurra uppsättningar med en axel där tittarna kan rotera ett objekt. Dessutom kan man zooma och panorera med några enkla musklick. På så sätt kan användare undersöka ett objekt närmare från en viss betraktningsvinkel.

Snurra uppsättningar anges av en banderoll med ordet SPINSET. Om rotationsuppsättningen dessutom är publicerad är det publiceringsdatum som anges av World ikonen finns på banderollen tillsammans med det senaste ändringsdatumet, vilket anges av Pencil visas.

chlimage_1-

NOTE
Mer information om gränssnittet Resurser finns i Hantera resurser.

När du skapar en snurrsuppsättning rekommenderar Adobe följande bästa praxis och tillämpar följande begränsningar:

Begränsningstyp
Bästa praxis
Begränsning har införts
Maximalt antal rader/kolumner per 2D-uppsättning
12-18 bilder per uppsättning
1000

Se även Dynamic Media begränsningar.

Snabbstart: Snurra uppsättningar quick-start-spin-sets

Så här kommer du igång snabbt med Spin Sets:

 1. Överför dina bilder för flera vyer.

  Du behöver minst 8-12 tagningar av ett objekt för en endimensionell snurra och 16-24 för en tvådimensionell snurra uppsättning. Fotografierna måste tas med jämna mellanrum för att ge intryck av att objektet roteras och vändas. Om en endimensionell snurra t.ex. innehåller 12 tagningar roterar du objektet 30° (360/12) för varje tagning.

  Se Dynamic Media - Rasterbildformat som stöds om du vill visa en lista över format som kan användas i snurruppsättningar.

 2. Skapa en snurra uppsättning.

  Om du vill skapa en snurruppsättning väljer du Create > Spin Set och namnge uppsättningen, välj resurser och välj i vilken ordning bilderna ska visas.

  Se Arbeta med väljare.

  note note
  NOTE
  Du kan också skapa rotationsuppsättningar automatiskt med hjälp av förinställningar för gruppuppsättningar. Viktigt: Batchuppsättningar skapas av IPS (Image Production System) som en del av tillgångsintag och är endast tillgängliga i Dynamic Media-Scene7-läge.
 3. Konfigurera Snurra inställningar för visningsprogram, efter behov.

  Administratörer kan skapa eller ändra visningsförinställningar för rotationsuppsättningar. Om du vill visa rotationsuppsättningen med en visningsförinställning markerar du rotationsuppsättningen och väljer Visningsprogram i listrutan till vänster.

  Se Tools > Assets > Viewer Presets om du vill skapa eller redigera visningsförinställningar.

  Se Lägga till och redigera visningsprogramförinställningar.

 4. Visa en snurruppsättning.

  Du kan visa och komma åt uppsättningar som skapats med hjälp av gruppuppsättningsförinställningar på tre olika sätt. (Uppsättningar som skapats med gruppuppsättningsförinställningar, gör not visas i användargränssnittet.)

 5. Förhandsgranska en snurra uppsättning.

  Markera rotationsuppsättningen så kan du förhandsgranska den. Rotera snurrsuppsättningen. Du kan välja olika visningsprogram från Viewers som finns på den vänstra menyn.

 6. Publicera en snurruppsättning.

  När du publicerar en snurruppsättning aktiveras URL-adressen och strängen Embed. Dessutom måste du publicera visningsförinställningen.

 7. Länka URL:er till ditt webbprogram eller Bädda in video- eller bildvisningsprogrammet.

  Adobe Experience Manager Assets skapar URL-anrop för Spin-uppsättningar och aktiverar dem när du har publicerat rotationsuppsättningarna. Du kan kopiera dessa URL:er när du förhandsgranskar resurser. Du kan även bädda in dem på din webbplats.

  Markera rotationsuppsättningen och välj sedan Viewers i listrutan till vänster.

  Se Länka en snurruppsättning till en webbsida och Bädda in video- eller bildvisningsprogrammet.

Du kan redigera en snurra uppsättning. Dessutom kan du visa och ändra Snurra uppsättningsegenskaper.

Överför resurser för en snurruppsättning uploading-assets-for-spin-sets

Du behöver minst 8-12 tagningar av ett objekt för en endimensionell snurra och 16-24 för en tvådimensionell snurra uppsättning. Fotografierna måste tas med jämna mellanrum för att ge intryck av att objektet roteras och vändas. Om en endimensionell snurra t.ex. innehåller 12 tagningar roterar du objektet 30° (360/12) för varje tagning.

Du kan överföra bilder för snurra uppsättningar på samma sätt som du gör ladda upp alla andra resurser i Experience Manager Assets.

Se Dynamic Media - Rasterbildformat som stöds om du vill visa en lista över format som kan användas i snurruppsättningar.

Riktlinjer för hämtning av bilder för din snurruppsättning guidelines-for-shooting-spin-set-images

Nedan följer några tips om hur du använder snurra uppsättningsbilder. Ju fler bilder du har i en snurrfunktion, desto bättre blir effekten av att snurra. Om du inkluderar många bilder i uppsättningen ökar dock tiden det tar för bilderna att läsas in. Experience Manager rekommenderar följande riktlinjer för att ta bilder för användning i snurra uppsättningar:

 • Använd minst 8-12 bilder i en endimensionell snurra och 16-24 bilder i en tvådimensionell snurra. Minst 8 bilder krävs för att kunna vridas 360 grader. Endimensionella snurruppsättningar är vanligare eftersom det är arbetsintensivt att skapa tvådimensionella snurruppsättningar.
 • Använd ett icke-förstörande format; TIFF och PNG rekommenderas.
 • Maskera alla bilder så att objektet visas på en helt vit eller annan högkontrastbakgrund. Du kan också lägga till skuggor.
 • Se till att produktinformationen är väl belyst och i fokus.
 • Ta snurra bilder till modekläder med mannequin eller modell. Ofta är mannequin antingen maskerat (med hjälp av en glasmannequin) eller en stiliserad mannequin/form visas i bilden. Du kan skapa en omformningsrotation genom att definiera antalet vinklar. Markera varje vinkel med band på golvet så att du kan vägleda modellen till steg och titta i riktningen för varje tagning.

Skapa en snurra uppsättning creating-spin-sets

I det här avsnittet beskrivs hur du skapar en snurra uppsättning i Experience Manager.

NOTE
Du kan också skapa rotationsuppsättningar automatiskt med hjälp av förinställningar för gruppuppsättningar. Viktigt: Batchuppsättningar skapas av IPS (Image Production System) som en del av tillgångsintag och är endast tillgängliga i Dynamic Media-Scene7-läge.
Se"Skapa gruppuppsättningsförinställningar för automatisk generering av bilduppsättningar och snurruppsättningar" i Konfigurera Dynamic Media - Scene7 läge.
NOTE
Den ordning i vilken bilderna visas i en snurrfunktion. Se till att ordna dem så att snurret blir en jämn 360-gradersvy.

När du skapar en snurrsuppsättning rekommenderar Adobe följande bästa praxis och tillämpar följande begränsningar:

Begränsningstyp
Bästa praxis
Begränsad
Maximalt antal rader/kolumner per 2D-uppsättning
12-18 bilder per uppsättning
1000

Se även Dynamic Media begränsningar.

Så här skapar du en snurra:

 1. I Resurser navigerar du till den plats där du vill skapa en snurruppsättning och väljer Create och markera Spin Set. Du kan också skapa uppsättningen inifrån en mapp som innehåller resurserna. Redigeraren för rotationsuppsättningar visas.

  6_5_spinset-createpulldownmenu

 2. I sned uppsättningsredigeraren, i Title anger du ett namn för rotationsrutan. Namnet visas i banderollen över snurruppsättningen. Du kan också ange en beskrivning.

  6_5_spinset-spinseteditortitle

  note note
  NOTE
  När du skapar rotationsuppsättningen kan du ändra miniatyrbilden för rotationsuppsättningen eller låta Experience Manager välja miniatyrbilden automatiskt baserat på resurserna i rotationsuppsättningen. Om du vill välja en miniatyrbild väljer du Change thumbnail och markera en bild (du kan navigera till andra mappar för att hitta bilder också). Om du har markerat en miniatyrbild och sedan vill att Experience Manager ska generera en miniatyrbild från rotationsuppsättningen väljer du Switch to Automatic thumbnail.
 3. Gör något av följande:

  • I närheten av det övre vänstra hörnet på sidan för redigeraren för sned uppsättning väljer du Add Asset.

  • I mitten av sidan för redigeraren för sned uppsättning väljer du Select to open Asset Selector.

  Välj det här alternativet om du vill välja resurser som ska ingå i din snurruppsättning. De markerade resurserna visas med en bock. När du är klar väljer du Select.

  Med resursväljaren kan du söka efter resurser genom att skriva ett nyckelord och trycka på Return. Du kan också använda filter för att förfina sökresultatet. Du kan filtrera efter sökväg, samling, filtyp och tagg. Markera filtret och välj sedan Filter -ikonen i verktygsfältet. Ändra vyn genom att trycka på ikonen Visa och sedan välja Column View, Card View eller List View.

  Se Arbeta med väljare.

  chlimage_1-383

 4. När du lägger till resurser i uppsättningen läggs de automatiskt till i alfanumerisk ordning. Du kan ändra ordning på eller sortera resurser manuellt när du har lagt till dem.

  Om det behövs kan du dra en resurs sorteringsikon till höger om resursens filnamn för att ordna om bilderna i uppsättningslistan, eller nedåt.

  Ändra ordning på bildruta 11 i rotationsrutan genom att dra den till en ny plats .

  Ändra ordning på bildruta 11 i rotationsrutan genom att dra den till en ny plats.

 5. (Valfritt) Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en bild markerar du bilden och väljer Delete Asset.

  • Om du vill använda en förinställning väljer du Preset väljer du sedan en förinställning som ska användas på alla resurser samtidigt.

 6. Välj Save. Den nyligen skapade rotationsuppsättningen visas i den mapp du skapade den i.

Visa en snurruppsättning viewing-spin-sets

Du kan skapa snurruppsättningar antingen i användargränssnittet eller automatiskt med gruppuppsättningsförinställningar. Men uppsättningar som skapats med gruppuppsättningsförinställningar gör not visas i användargränssnittet. Du kan få åtkomst till uppsättningar som skapats med gruppuppsättningsförinställningar på tre olika sätt. (Dessa metoder är tillgängliga även om du har skapat rotationsuppsättningarna i användargränssnittet).

NOTE
Du kan också visa uppsättningar via användargränssnittet enligt beskrivningen i Redigera snurruppsättningar.

Så här visar du en snurruppsättning:

 1. När egenskaperna för en enskild resurs öppnas. Egenskaperna anger vad som ställer in den valda resursen som medlem av (under Member of Sets). Markera namnet på uppsättningen så att du kan se hela uppsättningen.

  chlimage_1-156

 2. Från en medlemsbild i en uppsättning. Välj Sets för att visa de uppsättningar som resursen är medlem i.

  chlimage_1-157

 3. I sökningen kan du välja Filters och sedan expandera Dynamic Media och markera Sets.

  Sökningen returnerar matchande uppsättningar som skapats manuellt i användargränssnittet eller automatiskt skapats med gruppuppsättningsförinställningar. För automatiska uppsättningar utförs sökfrågan med Starts with sökvillkor som skiljer sig från sökningen i Experience Manager som baseras på att använda Contains sökvillkor. Ange att filtret ska Sets är det enda sättet att söka i automatiska uppsättningar.

  chlimage_1-158

Redigera en snurra uppsättning editing-spin-sets

Du kan utföra olika redigeringsåtgärder på snurra uppsättningar, till exempel:

 • Lägg till bilder i rotationsrutan.
 • Ändra ordning på bilderna i rotationsrutan.
 • Ta bort resurser i rotationsuppsättningen.
 • Använd förinställningar för visningsprogram.
 • Ta bort rotationsrutan.

Så här redigerar du en snurra:

 1. Gör något av följande:

  • Håll pekaren över en resurs i en sned uppsättning och välj sedan Edit (pennikon).

  • Håll pekaren över en resurs i en snurra uppsättning, välj Select (bockmarkeringsikon) och sedan välja Edit i verktygsfältet.

  • Välj en resurs i en snurra uppsättning och välj sedan Edit (pennikon) i verktygsfältet.

 2. Gör något av följande om du vill redigera rotationsuppsättningen:

  • Om du vill ändra ordning på bilderna drar du en bild till en ny plats (markera ikonen för att ändra ordning för att flytta objekt).
  • Om du vill sortera objekt i stigande eller fallande ordning markerar du kolumnrubriken.
  • Om du vill lägga till en resurs eller uppdatera en befintlig resurs väljer du Add Asset. Navigera till en resurs, markera den och välj Select nära det övre högra hörnet.
   Om du tar bort den bild som Experience Manager använder som miniatyrbild genom att ersätta den med en annan bild, visas fortfarande originalresursen.
  • Om du vill ta bort en resurs markerar du den och väljer Delete Asset.
  • Om du vill använda en förinställning väljer du förinställningsikonen och väljer en förinställning.
  • Om du vill ta bort en hel snurruppsättning går du till snurra-uppsättningen, markerar den och markerar den Delete
  note note
  NOTE
  Du kan redigera bilderna i en snurruppsättning genom att navigera till uppsättningen och välja Set Members i den vänstra listen och välj sedan pennikonen på en enskild resurs för att öppna redigeringsfönstret.
 3. Välj Save när redigeringen är klar.

Förhandsgranska en snurra uppsättning previewing-spin-sets

Se Förhandsgranska resurser.

Publicera en snurruppsättning publishing-spin-sets

Se Publicera resurser.

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2