Dynamic Media-begränsningar

I följande avsnitt beskrivs begränsningar i Dynamic Media.

Det här avsnittet innehåller följande avsnitt:

Dynamic Media bästa praxis och tvingande begränsningar för tillgångstyper best-practice-enforced-limits

När du skapar en snurra uppsättning eller en bilduppsättning, eller överför PDF för sidextrahering, rekommenderar Adobe följande metodtips och tillämpar följande begränsningar:

Resurs - begränsningstyp
Bästa praxis
Begränsning har införts
Bild - Antal smarta beskärningar per bild
5
100
Alla uppsättningar - Antal dubblettresurser per uppsättning
Inga dubbletter
20‡
Alla uppsättningar - Maximalt antal resurser per uppsättning
5-10 bilder per uppsättning
1000
Rotation - Maximalt antal rader/kolumner per 2D-uppsättning
12-18 bilder per uppsättning
1000
PDF - Maximalt antal sidor för PDF som ska användas för extrahering
100 (för alla PDF)

‡ Bästa praxis är att inte ha duplicerade resurser i en uppsättning. Gränsen är 20 kopior för en enskild resurs. Om du lägger till ytterligare en dubblett för den resursen, inom den uppsättningen, returnerar begäran ett fel eller ignorerar dubbletten.

Webbläsare och operativsystem som inte stöds för Dynamic Media unsupported-browser-os

Dynamic Media stöder inte följande kombinationer av webbläsare och operativsystem.

 • Internet Explorer 11 + Windows 7
 • Internet Explorer 11 + Windows 8.1
 • Internet Explorer 11 + Windows Phone 8.1
 • Internet Explorer 11 + Windows Phone 8.1 - uppdatering
 • Safari 6 + iOS 6.0.1
 • Safari 7 + iOS 7.1
 • Safari 7 + OS X 10.9 Mavericks
 • Safari 8 + iOS 8.4
 • Safari 8 + OS X 10.10 Yosemite

Stöd för Secure Socket Layer 2.0 och 3.0 samt Transport Layer Security 1.0 och 1.1 har upphört tls

Från och med den 30 april 2024 upphör stödet för följande i Adobe Dynamic Media:

 • SSL (Secure Socket Layer) 2.0

 • SSL 3.0

 • TLS (Transport Layer Security) 1.0 och 1.1

 • Följande svaga lärare i TLS 1.2:

  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  • TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
  • TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
  • TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
  • TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
  • TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
  • TLS_RSA_WITH_SDES_EDE_CBC_SHA
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2