Blandade medieuppsättningar mixed-media-sets

Med blandade medieuppsättningar kan du kombinera bilder, bilduppsättningar, snurruppsättningar och videoklipp i en presentation.

Blandade medieuppsättningar definieras av en banderoll med ordet MixedMediaSet. Om uppsättningen med blandade medier publiceras visas dessutom det publiceringsdatum som anges av ikonen World på banderollen tillsammans med det senaste ändringsdatumet, som anges av ikonen Pencil.

chlimage_1-137

NOTE
Mer information om gränssnittet Resurser finns i Hantera resurser.

Snabbstart: Blandade medieuppsättningar quick-start-mixed-media-sets

Följ de här stegen för att komma igång snabbt med blandade medieuppsättningar:

 1. Överför dina resurser.

  Börja med att ladda upp bilder och videoklipp för uppsättningarna med blandade medier. Om det behövs kan du skapa bilduppsättningar och rotationsuppsättningar. Eftersom användarna kan zooma in på bilder i visningsprogrammet för den blandade medieuppsättningen bör du vara noggrann när du väljer bilder. Se till att bilderna har minst 2 000 pixlar i den största dimensionen.

  Se Dynamic Media - Rasterbildformat som stöds för en lista över format som stöds av blandade medieuppsättningar.

 2. Skapa blandade medieuppsättningar.

  Om du vill skapa en blandad medieuppsättning väljer du Create > Mixed Media Set och namnge uppsättningen, välj resurser och välj i vilken ordning bilderna ska visas.

  Se Arbeta med väljare.

 3. Konfigurera Förinställningar för blandad Media Viewer, efter behov.

  Administratörer kan skapa eller ändra visningsförinställningar för blandade medieuppsättningar. Om du vill visa de blandade medierna med en visningsförinställning väljer du uppsättningen med blandade medier och väljer sedan Viewers i listrutan till vänster.

  Information om hur du skapar eller redigerar förinställningar för visningsprogram finns i Tools > Assets > Viewer Presets.

  Se Lägga till och redigera visningsprogramförinställningar.

 4. Förhandsgranska blandade medieuppsättningar.

  Markera den blandade medieuppsättningen och du kan förhandsgranska den. Markera miniatyrbildikonerna så att du kan undersöka den blandade medieuppsättningen i det valda visningsprogrammet. Du kan välja olika visningsprogram från Viewers som finns på den vänstra menyn.

 5. Publicera blandade medieuppsättningar.

  När du publicerar en blandad medieuppsättning aktiveras URL-adressen och strängen Embed. Dessutom måste du publicera visningsförinställningen.

 6. Länka URL:er till ditt webbprogram eller Bädda in video- eller bildvisningsprogrammet.

  Adobe Experience Manager Assets skapar URL-anrop för blandade medieuppsättningar och aktiverar dem när du har publicerat de blandade medieuppsättningarna. Du kan kopiera dessa URL:er när du förhandsgranskar resurser. Du kan även bädda in dem på din webbplats.

  Välj den blandade medieuppsättningen och välj sedan i listrutan till vänster Viewers.

  Se Länka en blandad medieuppsättning till en webbsida och Bädda in video- eller bildvisningsprogrammet.

Du kan redigera vid behov Blandade medieuppsättningar. Dessutom kan du visa och ändra Egenskaper för uppsättning med blandade media.

NOTE
Om du har problem med att skapa uppsättningar finns mer information i Felsöka Dynamic Media - Scene7-läge.

Överför resurser uploading-assets

Börja med att ladda upp bilder och videoklipp för uppsättningarna med blandade medier. Eftersom användarna kan zooma in på bilder i visningsprogrammet för den blandade medieuppsättningen bör du vara noggrann när du väljer bilder. Se till att bilderna har minst 2 000 pixlar i den största dimensionen.

Om du dessutom vill lägga till snurrsuppsättningar eller bilduppsättningar i den blandade medieuppsättningen skapar du också dessa uppsättningar.

Se Dynamic Media - Rasterbildformat som stöds för en lista över format som stöds av blandade medieuppsättningar.

Skapa en blandad medieuppsättning creating-mixed-media-sets

Du kan lägga till bilder, bilduppsättningar, snurruppsättningar och videoklipp i din uppsättning med blandade media. Se till att dina filer, bilduppsättningar och snurruppsättningar är klara att publiceras innan du lägger till dem i den blandade medieuppsättningen.

När du lägger till resurser i uppsättningen läggs de automatiskt till i alfanumerisk ordning. Du kan ändra ordning på eller sortera resurser manuellt när de har lagts till.

Så här skapar du en blandad medieuppsättning:

 1. Navigera till den plats där du vill skapa en blandad medieuppsättning i Resurser och välj Create och markera Mixed Media Set. Du kan också skapa uppsättningen inifrån en mapp som innehåller resurserna. Redigeraren för uppsättningar med blandade medier visas.

  chlimage_1-138

 2. I redigeraren för den blandade medieuppsättningen Title anger du ett namn för den blandade medieuppsättningen. Namnet visas i banderollen över den blandade medieuppsättningen. Du kan också ange en beskrivning.

  chlimage_1-139

  note note
  NOTE
  När du skapar den blandade medieuppsättningen kan du ändra miniatyrbilden för den blandade medieuppsättningen eller låta Experience Manager välja miniatyrbilden automatiskt baserat på resurserna i den blandade medieuppsättningen. Om du vill välja en miniatyrbild väljer du Change thumbnail och markera en bild (du kan navigera till andra mappar för att hitta bilder också). Om du har valt en miniatyrbild och sedan bestämmer dig för att Experience Manager ska generera en från den blandade medieuppsättningen, markerar du Switch to Automatic thumbnail.
 3. Markera resursväljaren så att du kan välja resurser som du vill inkludera i den blandade medieuppsättningen. Markera dem och välj sedan Select.

  Med resursväljaren kan du söka efter resurser genom att skriva ett nyckelord och trycka på Return. Du kan också använda filter för att förfina sökresultatet. Du kan filtrera efter sökväg, samling, filtyp och tagg. Markera filtret och välj sedan Filter -ikonen i verktygsfältet. Ändra vyn genom att markera ikonen View och markera List View, Column View eller Card View.

  Se Arbeta med väljare.

  chlimage_1-140

 4. Ändra ordning på resurserna genom att dra dem uppåt eller nedåt i listan (måste välja Reorder -ikon), om det behövs.

  chlimage_1-141

  Om du vill lägga till miniatyrbilder väljer du + thumbnail -ikonen bredvid bilden och navigera till miniatyrbilden som du vill använda. När du är klar markerar du alla miniatyrbilder Save.

  note note
  NOTE
  Om du vill lägga till resurser väljer du Add Asset.
 5. Om du vill ta bort en resurs markerar du motsvarande kryssruta och väljer Delete Asset.

 6. Om du vill använda en förinställning väljer du Preset i det övre högra hörnet och välj en förinställning som ska användas för resurserna.

 7. Välj Save. Den nya blandade medieuppsättningen visas i den mapp som du skapade den i.

Redigera en blandad medieuppsättning editing-mixed-media-sets

Du kan utföra olika redigeringsåtgärder för resurser i blandade medieuppsättningar direkt i användargränssnittet på samma sätt som andra resurser i Assets. Du kan även utföra följande åtgärder i Blandade medieuppsättningar:

 • Lägg till resurser i den blandade medieuppsättningen.
 • Ändra ordning på resurser i den blandade medieuppsättningen.
 • Ta bort resurser i den blandade medieuppsättningen.
 • Använd förinställningar för visningsprogram.
 • Ändra standardminiatyrbilden.

Så här redigerar du en blandad medieuppsättning:

 1. Gör något av följande:

  • Håll pekaren över en resurs i en blandad medieuppsättning och välj sedan Edit (pennikon).

  • Hovra över en resurs i en blandad medieuppsättning, välj Select (bockmarkeringsikon) och sedan välja Edit i verktygsfältet.

  • Välj en resurs för en blandad medieuppsättning och välj sedan Edit (pennikon) i verktygsfältet.

 2. Gör något av följande i redigeraren för den blandade medieuppsättningen:

  • Om du vill ändra ordning på resurser väljer du Assets (bildikon) drar du en resurs till en ny plats.

  • Om du vill lägga till resurser väljer du Add Asset. Navigera till resurserna. För varje resurs som du vill lägga till håller du pekaren över resursens bild (inte resursens namn) och väljer sedan bockmarkeringsikonen. I det övre högra hörnet väljer du Select.

  • Om du vill ta bort en resurs väljer du Assets (bildikon) och välj sedan resursen. I verktygsfältet väljer du Delete Asset.

  • Om du vill sortera resurser efter namn i stigande eller fallande ordning väljer du Assets (bildikon). Till höger om Assets välj ikonerna för cirkumflex uppåt eller nedåt.

   note note
   NOTE
   • Om du vill ta bort en hel uppsättning med blandade media från valfritt visningsläge (till exempel Card View eller Column View) navigera till den blandade medieuppsättningen. Håll markören över resursen och markera bockmarkeringsikonen så att du markerar den. Tryck Backspace på tangentbordet eller välj More (tre punkter) i verktygsfältet och välj sedan Delete.

   • Du kan redigera resurser i en uppsättning med blandade media genom att navigera till uppsättningen och klicka på Set Members till vänster. Välj Pencil på en enskild resurs så att du kan öppna den i redigeringsfönstret.

 3. Välj Save när du är klar med redigeringen.

  note note
  NOTE
  • Om du vill redigera resurserna i en uppsättning med blandade media navigerar du till den blandade medieuppsättningen. Markera (markera inte) uppsättningen så att den öppnas på sidan Förhandsvisa Experience Manager. Markera nedåtpilen i den vänstra listen för att öppna listrutan och välj sedan Set Members. Håll markören över en resurs på sidan Ange medlemmar och välj sedan Edit (pennikon) för att öppna redigeringssidan.

  • Om du vill ta bort en hel uppsättning med blandade media - I valfritt visningsläge (som kortvyn eller kolumnvyn) går du till den blandade medieuppsättningen. Hovra på scenen och välj sedan Välj (bockmarkeringsikon). Tryck Backspace på tangentbordet, eller välj More (rad om tre punkter), markera sedan Delete.

Förhandsgranska en uppsättning med blandade media previewing-mixed-media-sets

Se Förhandsgranska resurser om du vill ha mer information om hur du förhandsvisar blandade medieuppsättningar.

Publicera en blandad medieuppsättning publishing-mixed-media-sets

Se Publicera resurser om du vill ha mer information om hur du publicerar blandade medieuppsättningar.

NOTE
Om den blandade medieuppsättningen inte hamnar helt i leveranstjänsten första gången du publicerar den publicerar du den blandade medieuppsättningen en andra gång.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2