Ljuslåda lightbox

Ljuslådan är en särskild typ av samling som ger enkel åtkomst till resurser. Du kan snabbt komma åt Ljuslådan för att lägga till eller ta bort resurser. Det fungerar som ditt personliga bildgalleri.

Om du är Adobe Experience Manager Assets användare skapas ljuslådan automatiskt när du loggar in i programmet första gången. Den är exklusiv för din inloggning. Andra användare kan inte komma åt din ljuslåda.

Lägga till resurser i ljuslådan adding-assets-to-lightbox

 1. Från Assets väljer du de resurser som du vill lägga till i ljuslådan.

 2. Dra resurserna till Drop in Lightbox zon. Frigör när släppzonen blir aktiv och etiketten ändras till Drop to Add.

  add_to_lightbox

 3. Klicka på Add och stäng den för att slutföra processen. De valda resurserna läggs till i ljuslådan.

 4. Om du vill visa ljuslådan går du till konsolen Samlingar.

 5. Klicka Lightbox för att visa resurserna i den.

  note note
  NOTE
  Även om ljuslådan liknar en samling kan du inte utföra alla åtgärder som du normalt utför på samlingar. Du kan till exempel inte ta bort, dela eller visa inställningar för en ljuslåda. Dessutom kan du inte lägga till den i andra samlingar. Du kan dock redigera resurserna i en ljuslåda.

Ta bort resurser från ljuslådan removing-assets-from-lightbox

 1. Navigera till konsolen Samlingar och klicka på Ljuslåda för att visa dess resurser.
 2. Markera de resurser som du vill ta bort.
 3. Klicka på Remove i verktygsfältet.
 4. Klicka på Remove för att bekräfta borttagningsåtgärden. Resurserna tas bort från ljuslådan.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2