Använda förinställningar för Dynamic Media-bilder applying-image-presets

Med bildförinställningar kan resurser dynamiskt leverera bilder i olika storlekar, i olika format eller med andra bildegenskaper som genereras dynamiskt. Du kan välja en förinställning när du exporterar bilder. I förinställningen formateras bilderna om enligt de specifikationer som administratören har angett.

Dessutom kan du välja en bildförinställning som är responsiv (anges av RESS när du har valt den).

I det här avsnittet beskrivs hur du använder bildförinställningar. Administratörer kan skapa och konfigurera bildförinställningar.

NOTE
Smart bildbehandling fungerar med befintliga bildförinställningar och använder intelligens under de sista millisekunderna i leveransen för att ytterligare minska bildfilens storlek baserat på webbläsarens eller nätverkets anslutningshastighet. Se Smart bildbehandling för mer information.

Du kan använda en bildförinställning på en bild när du vill förhandsvisa den.

NOTE
I Dynamic Media - Scene7-läget stöds endast bildförinställningar för bildresurser.

Så här använder du Dynamic Media-bildförinställningar:

 1. Öppna resursen och välj den nedrullningsbara menyn i den vänstra listen och välj Renditions.

  note note
  NOTE
  • Statiska återgivningar visas i den övre halvan av rutan. Dynamiska återgivningar visas i den nedre halvan. Om du bara använder dynamiska återgivningar kan du använda URL-adressen för att visa bilden. The URL visas bara om du väljer en dynamisk återgivning. The RESS visas bara om du väljer en förinställning för responsiv bild.

  • Systemet visar flera renderingar när du väljer Renditions i en tillgångs detaljvy. Du kan öka antalet förinställningar som visas. Se Öka antalet bildförinställningar som visas.

  chlimage_1-208

 2. Gör något av följande:

  • Välj en dynamisk återgivning så att du kan förhandsgranska bildförinställningen.
  • Om du vill visa popup-fönstret väljer du URL, Embed, eller RESS.
  note note
  NOTE
  Om tillgången och bildförinställningen ännu inte publiceras, URL knapp (eller URL och RESS (om tillämpligt) är inte tillgängliga.
  Observera också att bildförinställningar automatiskt publiceras på en Dynamic Media-server.
recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2