Component Selectievakje checkbox-component

Dit artikel bevat inhoud over deRTF-tekst voor titel toestaan, een pre-releasefunctie. De pre-release functie is alleen toegankelijk via onze pre-releasekanaal.

Een selectievakje is een grafisch interface-element dat vaak wordt gebruikt in softwaretoepassingen en formulieren, zodat gebruikers een binaire keuze kunnen maken tussen twee opties: ingeschakeld (geselecteerd) of uitgeschakeld (uitgeschakeld).

Een selectievakje wordt meestal weergegeven als een klein vierkant dat in- of uitgeschakeld kan worden door erop te klikken of erop te tikken. Als een selectievakje is ingeschakeld, wordt een vinkje weergegeven om aan te geven dat de bijbehorende optie of functie actief of ingeschakeld is.

NOTE
Voor AEM 6.5 Forms werd deze component geïntroduceerd met AEM 6.5 Forms Service Pack 19 (6.5.19.0). Om deze component in te schakelen, zorgt u ervoor dat de benodigde versies van zowel Forms Core Components als WCM Core Components zijn geïnstalleerd. Voor gedetailleerde informatie over de releases van Adaptive Forms Core Components, raadpleegt u Adaptive Forms Core Components-releases

Voorbeeld

groep selectievakjes

Gebruik reasons-to-use-checkbox

De algemene redenen om een selectievakje in een adaptief formulier te gebruiken zijn:

 • Gebruiksgemak: Selectievakjes zijn visueel duidelijk en bieden een eenvoudige manier om binaire keuzes te maken. Ze zijn intuïtief en gemakkelijk te begrijpen en maken ze gebruiksvriendelijk.

 • Goedkeuring en Overeenkomst: Selectievakjes worden gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor verschillende doeleinden te verkrijgen, bijvoorbeeld het accepteren van voorwaarden, het abonneren op nieuwsbrieven of het bevestigen van leeftijdsverificatie. Ze maken duidelijk dat de gebruiker actief met iets instemt.

 • Visuele bevestiging: Ingeschakelde selectievakjes geven gebruikers een visuele bevestiging dat hun selectie is opgenomen. Deze feedback helpt gebruikersfouten te voorkomen en zorgt ervoor dat gebruikers weten dat hun keuzes zijn geregistreerd.

 • Foutpreventie: Met selectievakjes wordt de kans op fouten verkleind doordat gebruikers de keuzes kunnen controleren en bevestigen voordat het formulier wordt verzonden.

Versie en compatibiliteit version-and-compatibility

De Adaptive Forms Checkbox Core Component is uitgebracht als onderdeel van Core Components 2.0.52. Hier volgt een tabel met alle ondersteunde versies, AEM compatibiliteit en koppelingen naar de bijbehorende documentatie:

Componentversie
AEM as a Cloud Service
v1
Compatibel met
release 2.0.52 en hoger

Raadpleeg voor meer informatie over versies en releases van de Core Component de Versies van kerncomponenten document.

Technische details technical-details

Lees de nieuwste informatie over de Adaptive Forms Checkbox Core Component in de technische documentatie over GitHub. Voor meer informatie over het ontwikkelen van Core Components, bekijk Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

Dialoogvenster configureren configure-dialog

Met het dialoogvenster Configureren kunt u de ervaring in het selectievakje voor bezoekers eenvoudig aanpassen. U kunt ook eenvoudig opties voor selectievakjes definiëren voor een naadloze gebruikerservaring.

Het tabblad Basis

 • Naam - U kunt een formuliercomponent gemakkelijk herkennen met de unieke naam, zowel in het formulier als in de regeleditor, maar de naam mag geen spaties of speciale tekens bevatten.

 • Titel - Met Titel kunt u een component gemakkelijk herkennen in een formulier. De titel wordt standaard naast de component weergegeven. Als u geen titel toevoegt, wordt de component niet weergegeven.

 • RTF-tekst voor titel toestaan - Met deze functies kunnen gebruikers gewone teksttitels opmaken en functies zoals vet, cursief, onderstreepte tekst, diverse lettertypen, tekengrootten, kleuren en extra opties opnemen om de visuele presentatie en aanpassing te verbeteren. Deze functie biedt meer flexibiliteit en creatieve controle bij het opvallen van titels in documenten, websites of toepassingen.
  Na het selecteren van het selectievakje voor RTF-tekst voor titel toestaan worden opmaakopties zichtbaar om de titel van de component op te maken. Als u toegang wilt tot alle beschikbare opmaakopties, klikt u op de knop Pictogram Volledig scherm tab.

  RTF-ondersteuning

 • Titel verbergen - Selecteer de optie om de titel van de component te verbergen.

 • Bindverwijzing - Een bind verwijzing is een verwijzing naar een gegevenselement dat in een externe gegevensbron wordt opgeslagen en in een vorm wordt gebruikt. Met de bind-verwijzing kunt u gegevens dynamisch binden aan formuliervelden, zodat in het formulier de meest actuele gegevens uit de gegevensbron kunnen worden weergegeven. Een bind-verwijzing kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de naam en het adres van een klant in een formulier weer te geven op basis van de id van de klant die in het formulier is ingevoerd. De bind verwijzing kan ook worden gebruikt om de gegevensbron met gegevens bij te werken ingegaan in de vorm. Op deze manier kunt u met AEM Forms formulieren maken die interageren met externe gegevensbronnen, zodat u een naadloze gebruikerservaring hebt voor het verzamelen en beheren van gegevens.

 • Markeren als niet-gebonden formulierelement: Selecteer de optie om een formulierveld te configureren dat niet is gekoppeld aan een schema. Met deze optie kunt u gegevens opslaan zonder de gegevensbron bij te werken. Het laat u ook toe om gegevens op een douanemethode, los van standaardgegevensbestandintegratie te behandelen.

 • Gegevenstype van verzonden waarde: Met deze optie geeft u het gegevenstype op van de waarde die wordt verzonden wanneer een optie is geselecteerd. Als de gegevenstype van verzonden waarde is ingesteld op Number en u voegt tekenreeksgegevens toe aan Gegevenswaarde ​ ​ op de Opties tabblad geeft het scherm een Value type mismatch foutbericht.

 • Component verbergen - Selecteer de optie om de component te verbergen voor het formulier. De component blijft toegankelijk voor andere doeleinden, zoals het gebruiken voor berekeningen in de Redacteur van de Regel. Dit is handig wanneer u informatie wilt opslaan die niet hoeft te worden bekeken of rechtstreeks door de gebruiker hoeft te worden gewijzigd.

 • Component uitschakelen - Selecteer de optie om de component uit te schakelen of te vergrendelen. De uitgeschakelde component is niet actief of bewerkbaar voor de eindgebruiker. De gebruiker kan de waarde van het veld zien, maar kan deze niet wijzigen. De component blijft toegankelijk voor andere doeleinden, zoals het gebruiken voor berekeningen in de Redacteur van de Regel.

 • Retourwaarde bij controle -Selecteer deze optie om op te geven welke waarde aan het selectievakje moet worden gekoppeld wanneer dit wordt ingeschakeld. Het is de actie die voorkomt wanneer u of checkbox merkt.

 • Statuswaarde voor uitschakelen behouden- Selecteer deze optie om de waarde op te geven die moet worden geretourneerd wanneer de component checkbox niet is geselecteerd. Indien Statuswaarde voor uitschakelen behouden is ingeschakeld of ingesteld op true, Retourwaarde indien uitgeschakeld wordt weergegeven.

 • Retourwaarde indien uitgeschakeld - Met deze optie kunt u opgeven welke waarde aan het selectievakje moet worden gekoppeld wanneer het selectievakje is uitgeschakeld of uitgeschakeld.

 • Standaardwaarde: Met deze optie kunt u een standaardwaarde toevoegen aan een formulierveld. Indien Uitgeschakelde component of Component (alleen-lezen) is geselecteerd, wordt de standaardwaarde op het scherm weergegeven. Als geen waarde wordt ingevoerd door de gebruiker in het formulierveld, wordt deze waarde verzonden op het moment dat het formulier wordt verzonden.

Tabblad Validatie validation-tab

Tabblad Validatie

 • Vereist - Selecteer deze optie als u de component wilt weergeven in een adaptief formulier. Nadat u de optie hebt geselecteerd, moet u een selectie maken voordat u een formulier kunt verzenden. U kunt de Component verbergen of Component uitschakelen in de Basis als deze optie is geselecteerd.

 • Foutbericht - Met deze optie kunt u een bericht invoeren dat wordt weergegeven als de optie Vereist wordt ingeschakeld en wordt het formulierveld leeg gelaten.

 • Bericht voor scriptvalidatie - Met deze optie kunt u een bericht invoeren dat wordt weergegeven als de scriptvalidatie mislukt.

Het tabblad Help-inhoud helpcontent-tab

Help-inhoud, tabblad

 • Korte beschrijving - Een korte beschrijving is een korte tekstuitleg met aanvullende informatie of verduidelijking over het doel van een specifiek formulierveld. Het helpt de gebruiker begrijpen welk type gegevens in het gebied moeten worden ingegaan en kan richtlijnen of voorbeelden verstrekken helpen ervoor zorgen dat de ingevoerde informatie geldig is en aan de gewenste criteria voldoet. Korte beschrijvingen blijven standaard verborgen. De optie Altijd korte beschrijving tonen gebruiken om de achtergrondafbeelding onder de component weer te geven.

 • Altijd korte beschrijving tonen - Schakel de optie in om de korte beschrijving onder de component weer te geven.

 • Help-tekst - De Help-tekst verwijst naar aanvullende informatie of aanwijzingen die de gebruiker krijgt om deze te helpen bij het correct invullen van een formulierveld. Deze wordt weergegeven wanneer de gebruiker op het Help-pictogram (i) naast de component klikt. De Help-tekst biedt gedetailleerdere informatie dan de label- of plaatsaanduidingstekst van een formulierveld en is ontworpen om de gebruiker te helpen de vereisten of beperkingen van het veld te begrijpen. Het kan ook suggesties of voorbeelden bevatten om het invullen van het formulier eenvoudiger en nauwkeuriger te maken.

Tabblad Toegankelijkheid accessibility-tab

Toegankelijkheid, tabblad

Tekst voor schermlezers - Tekst voor schermlezers verwijst naar extra tekst die specifiek is bedoeld om te worden gelezen door ondersteunende hulpmiddelen, zoals schermlezers, die door visueel gehandicapten worden gebruikt. Deze tekst bevat een audiobeschrijving van het doel van het formulierveld en kan informatie bevatten over de titel, beschrijving, naam en relevante berichten (aangepaste tekst) van het veld. Met de schermlezertekst kunt u ervoor zorgen dat het formulier toegankelijk is voor alle gebruikers, inclusief gebruikers met een visuele handicap, en krijgt deze een volledig inzicht in het formulierveld en de vereisten ervan.

Ontwerpdialoogvenster design-dialog

Het dialoogvenster Ontwerpen wordt gebruikt om CSS-stijlen voor de component Check-box te definiëren en te beheren.

Tabblad Stijlen styles-tab

De Adaptive Forms Checkbox Core-component ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

Ontwerpdialoogvenster

 • Standaard CSS-klassen: U kunt een standaard CSS-klasse opgeven voor de Adaptive Forms Checkbox Core-component.

 • Toegestane stijlen: U kunt stijlen definiëren door een naam op te geven en de CSS-klasse op te geven die de stijl vertegenwoordigt. U kunt bijvoorbeeld een stijl met de naam "vetgedrukte tekst" maken en de CSS-klasse "font-weight: bold" opgeven. U kunt deze stijlen gebruiken of toepassen op een adaptief formulier in de Adaptieve Forms-editor. Als u een stijl wilt toepassen, selecteert u in de Adaptieve Forms-editor de component waarop u de stijl wilt toepassen, navigeert u naar het dialoogvenster Eigenschappen en selecteert u de gewenste stijl in het menu Stijlen vervolgkeuzelijst. Als u de stijlen moet bijwerken of wijzigen, gaat u terug naar het dialoogvenster Ontwerpen, werkt u de stijlen op het tabblad Stijlen bij en slaat u de wijzigingen op.

Aangepaste eigenschappen

Dialoogvenster Aangepaste eigenschappen

Met aangepaste eigenschappen kunt u aangepaste kenmerken (sleutelwaardeparen) aan een Adaptief kernonderdeel van een formulier koppelen met behulp van de formuliersjabloon. De aangepaste eigenschappen worden weergegeven in de sectie Eigenschappen van de koploze uitvoering van de component. Hiermee kunt u dynamisch formuliergedrag maken dat wordt aangepast op basis van de waarden van aangepaste kenmerken. Ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld verschillende uitvoeringen van een Forms-component zonder koptekst ontwerpen voor mobiele apparaten, desktops of webplatforms, waardoor de gebruikerservaring op een groot aantal apparaten aanzienlijk wordt verbeterd.

 • Groepsnaam: U kunt een naam opgeven om de groep met aangepaste eigenschappen te identificeren. U kunt meerdere groepen met aangepaste eigenschappen toevoegen, verwijderen of opnieuw rangschikken. Nadat u de aangepaste groep eigenschappen hebt toegevoegd, kunt u de volgende opties zien:

  • Belangrijke paren: U kunt meerdere aangepaste eigenschapnamen en aangepaste eigenschapswaarden toevoegen door op de knop Toevoegen knop voor elke aangepaste groep eigenschappen.

  • Verwijderen: Tik of klik om de naam van de aangepaste eigenschap en de waarde van de aangepaste eigenschap te verwijderen.

  • Opnieuw rangschikken: Tik of klik en sleep om de volgorde van de naam van de aangepaste eigenschap en de waarde van de aangepaste eigenschap te wijzigen.

Verwante artikelen related-articles

Zie ook see-also

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c