Adobe Analytics inschakelen voor een adaptief formulier met behulp van Experience Cloud Setup Automation integrate-adobe-analytics-to-aem-forms-with-experience-cloud-setup-automation

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Dit artikel
AEM 6,5
Klik hier

Met Experience Cloud Setup Automation kunt u Adobe Analytics verbinden met Adaptive Forms. Dit helpt u bij het bijhouden en analyseren van gebruikersinteractie met uw formulieren en biedt u inzicht in de interactie en betrokkenheid van bezoekers. De Automatisering van de Opstelling van het Experience Cloud helpt ook vormprestaties controleren die metriek zoals voltooiingstijden en drop-off punten impliceren. Deze analyse helpt formulieren te optimaliseren voor een betere gebruikerservaring en maakt onderscheid tussen gebruikersgedrag op basis van bijvoorbeeld de aanmeldingsstatus van anonieme gebruikers, om algemene trends en patronen te identificeren.

Voordelen van de integratie van Adobe Analytics met Adaptive Forms advantages-of-integrating-adobe-analytics-with-aem-forms

 • Inzichten in eindgebruikergedrag: Adobe Analytics helpt inzicht te krijgen in het gedrag van de eindgebruiker, onthult acties van de gebruiker, drop-outs en voltooiingspercentages, waardoor een beter inzicht ontstaat in hoe individuen omgaan met formulieren.
 • Niet-technische zakelijke gebruikers toegang geven tot inzicht: Adobe Analytics biedt via zijn gebruiksvriendelijke interface zelfs niet-technische gebruikers de mogelijkheid om toegang te krijgen tot en gegevens te interpreteren over het gebruik van formulieren, waardoor gegevensgestuurde beslissingen worden bevorderd om de ervaring met inschrijving te verbeteren.
 • Ervaring voor gegevensvastlegging optimaliseren op basis van gebruik: Organisaties identificeren eenvoudig pijnpunten in het vastleggen van gegevens, wat leidt tot gerichte verbeteringen die de bruikbaarheid van formulieren verbeteren en het plaatsen van gegevens met succes verhogen.

Bereik van adaptieve Forms-gebruiksmaatstaven scope-of-adaptive-forms-usage-metrics

Adobe Analytics biedt een uitgebreide reeks maatstaven voor Adaptive Forms-prestaties die zijn ontworpen om waardevolle inzichten in formuliergebruik te bieden. Deze cijfers zijn:

 • Formulieruitvoeringen, formulierverzendingen, validatiefouten en unieke bezoekers, zodat u het gebruik en de doeltreffendheid van uw formulieren kunt beoordelen.

 • Inzichten van bezoekers met bezoek- en verzendfrequenties en unieke aantallen bezoekers, zodat u een uitgebreide weergave van het publiek van uw formulier kunt weergeven.

 • Apparaattype gegevens die u informeren over de apparaten die gebruikers gebruiken om toegang te krijgen tot uw formulieren.

 • Geografische indeling onthult de regionale distributie van uw vormgebruikers.

 • Verkeerbronnen en Populaire formulieren Metrische gegevens die bestaan uit de belangrijkste verwijzende domeinen en de meest bezochte formulieren, helpen u te begrijpen waar uw verkeer vandaan komt en welke formulieren het populairst zijn.

 • Gebruikersactiviteiten op de belangrijkste formulieren biedt inzichten in veldbezoeken, formulieruitvoeringen, validatiefouten, verlaten formulieren en het verzenden van formulieren, zodat u het gedrag van de gebruiker kunt analyseren.

 • Tijdlijn voor aan formulieren bestede tijd Deze weergave biedt een tijdlijnweergave van de betrokkenheid van gebruikers bij uw formulieren.

 • Gebieden waar bijstand van bezoekers nodig is metriek die hulpmeningen, bevestigingsfouteninstanties, en de frequenties van het veldbezoek omvatten, die benadrukken waar de gebruikers hulp bij het invullen van formulieren kunnen nodig hebben.

Analyserapport {width="100%"}

Voor gedetailleerde informatie over elke metrisch, bezoek AEM Forms-analyserapporten weergeven en begrijpen

Vereisten prerequisites

Voor Experience Cloud Setup Automation is een Adobe Analytics-licentie, Gegevensverzameling (voorheen Adobe starten) om het bijhouden van scripts te beheren, en Experience Manager Forms-licentie voor gestroomlijnde gegevenssamenvoeging en het genereren van inzicht.

Als u een actieve licentie hebt voor Adobe Analytics en Experience Manager Forms en u hebt integratie met Gegevensverzameling (voorheen Adobe starten), zou u hun beschikbaarheid binnen uw ontwikkelaarsconsole moeten verifiëren.

Als u wilt controleren of het bovenstaande beschikbaar is voor uw as a Cloud Service Forms-omgeving, gaat u naar de ontwikkelingsconsolenavigeer naar het project en doorzoek uw project met de programma-id - omgeving-id, bijvoorbeeld voor de omgeving met URL https://author-p45913-e175111-cmstg.adobeaemcloud.com/index.html, programma-id - milieu-id is p45913-e175111. Zorg ervoor dat de Experience Cloud Setup Automation, Adobe Analytics, and Experience Platform Launch API vermeld zijn. Als deze worden vermeld, kunt u Adobe Analytics inschakelen voor uw Adaptieve Forms.

Forms Analytics Integration vereist {width="100%"}

Adobe Analytics configureren configure-adobe-analytics

Voer de onderstaande stappen uit om Adobe Analytics voor uw Adaptive Forms in te schakelen en te configureren:

Adobe Analytics inschakelen met Adaptive Forms for Foundation Component integrate-adobe-analytics-with-aem-forms-for-foundation-component

 1. Een configuratiecontainer maken voor cloudservices:

  1. Ga naar Tools > General > Configuration Browser.
  2. Selecteer of creeer een Container van de Configuratie en laat de omslag voor toe Cloud Configurations.
  3. Selecteren Save & Close om de configuratie op te slaan en het dialoogvenster af te sluiten.
 2. Ga op uw AEM naar [Forms] >> [Forms en Document].

 3. Selecteer uw Form >> Properties in de Configuration Container selecteert u de configuratiecontainer die u in het dialoogvenster Configuration Browser in Stap 1.

 4. Selecteer het taakvenster op het linkerspoor en klik op Analyses instellen en Adobe Analytics activeren.

 5. Geef de gewenste naam op voor de rapportsuite. Klik op Next en Save.

 6. Nadat u het project hebt opgeslagen, wordt de installatie enige tijd uitgevoerd tot de integratie van Adobe Analytics met uw adaptieve formulier, kunt u ook de knop integratiestatus.

  note note
  NOTE
  Als het instellen langer duurt dan 15 minuten, schakelt u de analysemogelijkheden voor uw formulieren opnieuw in.
 7. Ga op uw AEM naar Forms >> [Forms en Document] en selecteer uw Form, ziet u dat Adobe Analytics is geïntegreerd in uw formulier, zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding.

 8. Nu kunt u uw Adobe Analytics-rapport Adaptief formulier.

Geïntegreerde AEM Analytics {width="100%"}

Adobe Analytics inschakelen met Adaptive Forms for Core Components integrate-adobe-analytics-with-aem-forms-for-core-components

 1. Ga op uw AEM naar Forms >> Forms and Document en selecteer uw Form.

 2. Selecteer het Taakvenster links en klik op Analyses instellen en Adobe Analytics activeren.

 3. Geef de gewenste naam op voor de rapportsuite. Klik op Next en Save.

 4. Nadat u het project hebt opgeslagen, wordt de installatie enige tijd uitgevoerd tot de integratie van Adobe Analytics met uw adaptieve formulier, kunt u ook de knop integratiestatus.

  note note
  NOTE
  Als het instellen langer duurt dan 15 minuten, schakelt u de analysemogelijkheden voor uw formulieren opnieuw in.
 5. Ga op uw AEM naar Forms >> Forms and Document en selecteer uw Form, ziet u dat Adobe Analytics is geïntegreerd in uw formulier.

 6. Nu kunt u uw Adobe Analytics-rapport Adaptief formulier.

Adaptief Forms Adobe Analytics-rapport weergeven view-adobe-analytics-report

 1. Ga op uw AEM naar Forms >> Forms and Document.

 2. Selecteer uw formulier. Adobe Analytics wordt geïntegreerd zoals links in het scherm wordt weergegeven, terwijl de Forms wordt geactiveerd voor Adobe Analytics.

  Rapport weergeven {width="100%"}

 3. Klikken Adobe Analytics om uw rapport te bekijken en prestatiesgegevens te analyseren.

Als u via de handmatige methode een adaptief formulier wilt verbinden met Adobe Analytics, gaat u naar AEM Forms integreren met Adobe Analytics.

Analyses inschakelen voor adaptieve Forms op sites Connect-Analytics-to-Adaptive-Forms-in-Sites

Door analyses voor uw adaptieve formulier te configureren in AEM Sites kunt u gebruikersinteracties en formulierverzendingen bijhouden op de pagina Formulier op sites. Door de analyses naadloos te integreren in uw Sites Forms krijgt u waardevolle inzichten in gebruikersgedrag, conversietarieven en gebieden voor verbetering in uw formulier.

Vereisten Prerequisites-to-connect-forms-analytics-to-sites

Als u verbinding wilt maken met en analyses wilt inschakelen in Adaptive Forms for AEM Sites, moet u ervoor zorgen dat uw AEM Sites een actieve Adobe Analytics heeft.

Aangepaste Forms op sites verbinden om Analyse in te schakelen Connect-analytics-to-adaptive-forms

Als u Adaptief formulier wilt verbinden met een AEM Sites-pagina om Analytics in te schakelen, neemt u de opdracht customfooterlibs clientbibliotheek naar de AEM Sites-pagina met behulp van de AEM Archetype/Git Repository en distributiepijplijn.

 1. Open uw AEM Forms Archetype of Cloned Git Repository in een teksteditor. Bijvoorbeeld, de Code van Visual Studio.

 2. Navigeer naar de pagina van uw sites waar uw adaptieve formulier aanwezig is, bijvoorbeeld In dit demoproject hebben we ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps/corecomponents/components/page/.content.xml.

 3. De waarde kopiëren van sling:resourceSuperType. De waarde is bijvoorbeeld core/wcm/components/page/v3/page.

  slingerbron {width="100%"}

 4. Een vergelijkbare structuur maken op de locatie ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps gelijk aan core/wcm/components/page/v3/page.

  bedekkingsstructuur {width="100%"}

 5. Voeg een customfooterlibs.html bestand.

  code language-none
  // customheaderlibs.html
  <sly data-sly-use.page="com.adobe.cq.wcm.core.components.models.Page">
  <sly data-sly-test="${page.data && page.dataLayerClientlibIncluded}" data-sly-call="${clientlib.js @ categories='core.forms.components.commons.v1.datalayer', async=true}"></sly>
  </sly>
  

  De customfooterlibs.html wordt gebruikt voor JavaScript.

 6. De pijplijn uitvoeren om de wijzigingen te implementeren.

Regels voor formulieranalyse op Forms in sites inschakelen bind-forms-analytics-rules-to-forms-in-sites

 1. Ga naar Adobe Experience Platform-gegevensverzameling.

 2. Klikken Tags aan de linkerkant.

 3. Zoek in uw project met de programma-id zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond, bijvoorbeeld voor de omgeving met URL https://author-p45921-e175111-cmstg.adobeaemcloud.com/index.html, programma-id is 45921.

  Search-your-form-in-data-collection {width="100%"}

 4. Configuratie toevoegen voor Formulierregels en Gegevenselementen zoals hieronder aangegeven:

Formulierregels toevoegen form-rules

 1. Selecteer het formulier en voeg het toe Nieuwe eigenschap rechtsboven of klik op het formulier.

 2. Klik op de pagina met eigenschappen Regels en selecteert u gebeurtenissen voor uw formulier. In de onderstaande voorbeeldafbeelding ziet u dat Formuliergebeurtenissen.

  Search-your-form-in-data-collection {width="100%"}

 3. Selecteer alle gebeurtenissen in het formulier en kopiëren die zich in de rechterbovenspoorlijn bevindt.

 4. Wanneer u een Regel kopiëren verschijnt pop-up waar u uw pagina van Plaatsen met project-identiteitskaart zoekt, om de Regels van de Vorm te kleven.

  Formulierregels kopiëren {width="100%"}

 5. Klikken kopiëren om de formulierregels op de sitepagina te plakken.

Gegevenselementen toevoegen data-elements

 1. Selecteer het formulier en voeg het toe Nieuwe eigenschap rechtsboven of klik op het formulier.

 2. Klik op de pagina met eigenschappen Gegevenselementen en selecteert u gebeurtenissen voor het formulier.

 3. Selecteer alle gebeurtenissen in het formulier en kopiëren op de rechterbovenspoorstaaf.

 4. Wanneer u een Regel kopiëren verschijnt pop-up waar u uw pagina van Plaatsen met project-identiteitskaart zoekt, om de Regels van de Vorm te kleven.

 5. Klikken kopiëren om de formulierregels op de sitepagina te plakken.

  Formuliergegevenselementen {width="100%"}

Nadat u de regels Formulier en Sites hebt gekoppeld via de bovenstaande stappen, voert u de volgende stappen uit om Analytics in te schakelen voor uw Adaptief formulier op de pagina Sites:

 1. Klikken Publishing Flow links.
 2. Klikken Bibliotheek toevoegen en voert u de gewenste naam in.
 3. In de Omgeving vervolgkeuzelijst rechts, selecteert u ontwikkeling.
 4. Klikken Alle gewijzigde bronnen toevoegen.
 5. Klikken Opslaan en samenstellen tot ontwikkeling.

publicatie-aan-ontwikkeling {width="100%"}

Zie ook see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab