Adobe Analytics inschakelen voor een adaptief formulier met behulp van Experience Cloud Setup Automation integrate-adobe-analytics-to-aem-forms-with-experience-cloud-setup-automation

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Dit artikel
AEM 6,5
klik hier

Met de Experience Cloud Setup Automation kunt u Adobe Analytics verbinden met Adaptive Forms. Dit biedt een snelle analyse van de interactie van gebruikers met uw formulieren en inzicht in de interactie en betrokkenheid van bezoekers. De Automatisering van de Opstelling van het Experience Cloud helpt ook vormprestaties controleren die metriek zoals voltooiingstijden en drop-off punten impliceren. Deze analyse helpt formulieren te optimaliseren voor een betere gebruikerservaring en maakt onderscheid tussen gebruikersgedrag op basis van bijvoorbeeld de aanmeldingsstatus van anonieme gebruikers, om algemene trends en patronen te identificeren.

Voordelen van de integratie van Adobe Analytics met Adaptive Forms advantages-of-integrating-adobe-analytics-with-aem-forms

 • Inzichten in eindgebruikergedrag: Adobe Analytics helpt om inzichten over eindgebruikergedrag te krijgen, onthult gebruikersacties, drop-outs, en voltooiingstarieven, toelatend een dieper inzicht in hoe de individuen met vormen in dienst nemen.
 • toelatend niet-technische bedrijfsgebruikers om inzichten te bereiken: Adobe Analytics door zijn gemakkelijk te gebruiken interface laat zelfs niet-technische gebruikers toe om tot vormgebruiksgegevens toegang te hebben en te interpreteren, bevorderend gegeven-gedreven besluiten voor het verbeteren van inschrijvingservaringen.
 • Optimizing gegevens vangen ervaring die op gebruik wordt gebaseerd: De organisaties identificeren gemakkelijk pijnpunten in gegevensvangst, die tot gerichte verbeteringen leiden die vormbruikbaarheid verbeteren en succesvolle voorlegging verhogen.

Bereik van adaptieve Forms-gebruiksmaatstaven scope-of-adaptive-forms-usage-metrics

Adobe Analytics biedt een uitgebreide reeks maatstaven voor Adaptive Forms-prestaties die zijn ontworpen om waardevolle inzichten in formuliergebruik te bieden en biedt een snelle analyse. Deze cijfers zijn:

 • de vertoningen van de Vorm, de inzendingen van de Vorm, de fouten van de Bevestiging, en Unieke bezoekers, toestaand u om het gebruik en de doeltreffendheid van uw vormen te beoordelen.

 • de inzichten van de Bezoeker die bezoek en voorleggingsfrequenties, en unieke bezoekersaantallen omvatten, die een uitvoerige mening van uw vormpubliek aanbieden.

 • het type van Apparaat gegevens die u over de apparatengebruikers informeren om tot uw vormen toegang te hebben.

 • Geografische verdeling onthult de regionale distributie van uw vormgebruikers.

 • bronnen van het Verkeer en Populaire vormen metriek die uit de hoogste verwijzende domeinen en de meest-bezochte vormen bestaan, helpen u begrijpen waar uw verkeer voortkomt en welke vormen het populairst zijn.

 • activiteit van de Gebruiker op hoogste vormen verstrekt inzichten in veldbezoeken, vormuitvoeringen, bevestigingsfouten, verlaten vormen, en vormvoorlegging, toestaand u om gebruikersgedrag te analyseren.

 • Chronologie voor tijd die aan vormen wordt doorgebracht die een op chronologie-gebaseerde mening van gebruikersbetrokkenheid met uw vormen aanbiedt.

 • Gebieden die bezoekershulp metriek vereisen die hulpmeningen, de instanties van de bevestigingsfout, en de frequenties van het veldbezoek omvatten, die benadrukken waar de gebruikers hulp bij het invullen van vormen kunnen nodig hebben.

Rapport van Analytics

Voor gedetailleerde informatie over elke metrisch, bezoek het Bekijken en het Begrip van de Rapporten van de Analytics van AEM Forms

Vereisten prerequisites

De Automatisering van de Opstelling van het Experience Cloud vereist een vergunning van Adobe Analytics, de Inzameling van Gegevens (vroeger de Lancering van de Adobe) om volgende manuscripten te beheren, en vergunning van Experience Manager Forms voor gestroomlijnde gegevenssamenvoeging en inzicht generatie.

Als u een actieve vergunning voor Adobe Analytics en Experience Manager Forms hebt, en u integratie met de Inzameling van Gegevens (vroeger de Lancering van de Adobe) hebt, zou u hun beschikbaarheid binnen uw ontwikkelaarsconsole moeten verifiëren.

Om bovengenoemde te verifiëren zijn beschikbaar voor uw as a Cloud Service milieu van Forms, bezoek de ontwikkelaarsconsole, navigeer aan project en onderzoek uw project met programma identiteitskaart - milieu identiteitskaart, bijvoorbeeld, voor het milieu met URL https://author-p45913-e175111-cmstg.adobeaemcloud.com/index.html, programma identiteitskaart - milieu identiteitskaart is p45913-e175111. Zorg ervoor dat de Experience Cloud Setup Automation, Adobe Analytics, and Experience Platform Launch API vermeld zijn. Als deze worden vermeld, kunt u Adobe Analytics inschakelen voor een snelle analyse van uw Adaptive Forms.

prequiste de Integratie van de Analytics van Forms

Adobe Analytics configureren configure-adobe-analytics

Voer de onderstaande stappen uit om Adobe Analytics in te schakelen en te configureren voor een snelle analyse van uw Adaptive Forms:

Adobe Analytics inschakelen met Adaptive Forms for Foundation Component integrate-adobe-analytics-with-aem-forms-for-foundation-component

 1. Een configuratiecontainer maken voor cloudservices:

  1. Ga naar Tools > General > Configuration Browser .
  2. Selecteer of creeer een Container van de Configuratie, en laat de omslag voor Cloud Configurations toe.
  3. Selecteer Save & Close om de configuratie op te slaan en het dialoogvenster af te sluiten.
 2. Op uw AEM instantie, ga [Forms] >> [Forms en Document].

 3. Selecteer Form >> Properties in Configuration Container de configuratiecontainer die u in Configuration Browser in Stap 1 hebt gemaakt of geselecteerd.

 4. Selecteer het Comité van de Taak op het Linkerspoor en klik Analytics van de Opstelling en activeer Adobe Analytics.

 5. Geef de gewenste naam op voor de rapportsuite. Klik op Next en Save .

 6. Zodra u sparen het project, de opstellingslooppas voor wat tijd tot de integratie van Adobe Analytics met uw AanpassingsVorm, kunt u de integratiestatus ook controleren.

  note note
  NOTE
  Als het instellen langer duurt dan 15 minuten, schakelt u de analysemogelijkheden voor uw formulieren opnieuw in.
 7. Op uw AEM instantie, ga naar Forms >> [Forms en Document] en selecteer uw Form, ziet u dat Adobe Analytics aan uw vorm zoals aangetoond in het hieronder beeld wordt geïntegreerd.

 8. Nu kunt u uw Adaptief rapport van Adobe Analytics van de Vorm bekijken.

Geïntegreerde AEM Analytics

Adobe Analytics inschakelen met Adaptive Forms for Core Components integrate-adobe-analytics-with-aem-forms-for-core-components

 1. Ga in uw AEM naar Forms >> Forms and Document en selecteer de Form -instantie.

 2. Selecteer het Comité van de Taak op de linkerzijde en klik Analytics van de Opstelling en activeer Adobe Analytics.

 3. Geef de gewenste naam op voor de rapportsuite. Klik op Next en Save .

 4. Zodra u sparen het project, de opstellingslooppas voor wat tijd tot de integratie van Adobe Analytics met uw AanpassingsVorm, kunt u de integratiestatus ook controleren.

  note note
  NOTE
  Als het instellen langer duurt dan 15 minuten, schakelt u de analysemogelijkheden voor uw formulieren opnieuw in.
 5. Ga in uw AEM naar Forms >> Forms and Document en selecteer uw Form exemplaar, u ziet dat Adobe Analytics is geïntegreerd in uw formulier.

 6. Nu kunt u uw Adaptief rapport van Adobe Analytics van de Vorm bekijken.

Adaptief Forms Adobe Analytics-rapport weergeven view-adobe-analytics-report

 1. Ga in uw AEM naar Forms >> Forms and Document .

 2. Selecteer uw formulier. Adobe Analytics wordt geïntegreerd zoals links in het scherm wordt weergegeven, terwijl de Forms wordt geactiveerd voor Adobe Analytics.

  Rapport van de Mening {width="100%"}

 3. Klik Adobe Analytics om uw rapport te bekijken en prestatiesgegevens te analyseren.

Om een AanpassingsVorm met Adobe Analytics te verbinden gebruikend de handmethode, ga AEM Forms met Adobe Analyticsintegreren.

Analyses inschakelen voor adaptieve Forms op sites Connect-Analytics-to-Adaptive-Forms-in-Sites

Door de snelle analyse van uw adaptieve formulier in AEM Sites te configureren, kunt u gebruikersinteracties en formulierverzendingen bijhouden op de pagina Formulier in Sites. Door de analyses naadloos te integreren in uw Sites Forms krijgt u waardevolle inzichten in gebruikersgedrag, conversietarieven en gebieden voor verbetering in uw formulier.

Vereisten Prerequisites-to-connect-forms-analytics-to-sites

Als u verbinding wilt maken met en analyses wilt inschakelen in Adaptive Forms for AEM Sites, moet u ervoor zorgen dat uw AEM Sites een actieve Adobe Analytics heeft.

Aangepaste Forms op sites verbinden om Analyse in te schakelen Connect-analytics-to-adaptive-forms

Als u Adaptief formulier wilt verbinden met een AEM Sites-pagina om Analytics voor een snelle-trackanalyse in te schakelen, neemt u de customfooterlibs -clientbibliotheek op naar de AEM Sites-pagina met behulp van de AEM Archetype/Git Repository and Deployment-pijplijn.

 1. Open uw Archetype van AEM Forms of het gekloonde project van de Bewaarplaats van de itin een tekstredacteur. Bijvoorbeeld, de Code van Visual Studio.

 2. Navigeer naar de pagina van uw sites waar uw adaptieve formulier aanwezig is, bijvoorbeeld In dit demoproject hebben we ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps/corecomponents/components/page/.content.xml .

 3. Kopieer de waarde van sling:resourceSuperType . De waarde is bijvoorbeeld core/wcm/components/page/v3/page .

  sling middel {width="100%"}

 4. Maak een vergelijkbare structuur op dezelfde locatie ui.apps/src/main/content/jcr_root/apps als core/wcm/components/page/v3/page .

  bekledingsstructuur {width="100%"}

 5. Voeg een customfooterlibs.html -bestand toe.

  code language-none
  // customheaderlibs.html
  <sly data-sly-use.page="com.adobe.cq.wcm.core.components.models.Page">
  <sly data-sly-test="${page.data && page.dataLayerClientlibIncluded}" data-sly-call="${clientlib.js @ categories='core.forms.components.commons.v1.datalayer', async=true}"></sly>
  </sly>
  

  customfooterlibs.html wordt gebruikt voor JavaScript.

 6. stel de pijpleidingin werking om de veranderingen op te stellen.

Regels voor formulieranalyse op Forms in sites inschakelen bind-forms-analytics-rules-to-forms-in-sites

 1. Bezoek de Inzameling van Gegevens van Adobe Experience Platform.

 2. Klik Markeringen die op de linkerkant worden gevestigd.

 3. Zoek in uw project met de programma-id, zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond, bijvoorbeeld voor de omgeving met URL https://author-p45921-e175111-cmstg.adobeaemcloud.com/index.html , is programma-id 45921 .

  onderzoek-uw-vorm-in-gegeven-inzameling {width="100%"}

 4. Voeg configuratie voor Regels van de Vorm en Elementen van Gegevens zoals hieronder gegeven toe:

Formulierregels toevoegen form-rules

 1. Selecteer uw vorm en voeg Nieuw bezit toe dat op het hogere recht wordt gevestigd, of klik uw vorm.

 2. Voor de eigenschappen pagina, klik Regels en selecteer gebeurtenissen voor uw vorm, in het voorbeeld hieronder, is het Gebeurtenissen van de Vorm.

  onderzoek-uw-vorm-in-gegeven-inzameling {width="100%"}

 3. Selecteer alle gebeurtenissen van uw vorm en exemplaar dat op het hogere juiste spoor wordt gevestigd.

 4. Zodra u kopieert, verschijnt pop-up van de Regel van het a Exemplaar waar u uw pagina van Plaatsen met project-identiteitskaart zoekt, om de Regels van de Vorm te kleven.

  kopiëren-vorm-regels {width="100%"}

 5. Klik exemplaar om de vormregels aan de pagina van Plaatsen te kleven.

Gegevenselementen toevoegen data-elements

 1. Selecteer uw vorm en voeg Nieuw bezit toe dat op het hogere recht wordt gevestigd, of klik uw vorm.

 2. Voor de eigenschappen pagina, klik {de Elementen van Gegevens 0} en selecteer gebeurtenissen voor uw vorm.

 3. Selecteer alle gebeurtenissen van uw vorm en exemplaar die op het hogere juiste spoor worden gevestigd.

 4. Zodra u kopieert, verschijnt pop-up van de Regel van het a Exemplaar waar u uw pagina van Plaatsen met project-identiteitskaart zoekt, om de Regels van de Vorm te kleven.

 5. Klik exemplaar om de vormregels aan de pagina van Plaatsen te kleven.

  vorm-gegeven-elementen {width="100%"}

Nadat u de regels Formulier en Sites hebt gekoppeld via de bovenstaande stappen, voert u de volgende stappen uit om Analytics in te schakelen voor uw Adaptief formulier op de pagina Sites:

 1. Klik het Publiceren Stroom op de linkerzijde.
 2. Klik toevoegen Bibliotheek en ga de naam in u verkiest.
 3. In het Milieu drop-down op het recht, uitgezochte ontwikkeling.
 4. Klik toevoegen Alle Gewijzigde Middelen.
 5. Klik sparen en bouwen aan Ontwikkeling.

publiceren-aan-ontwikkeling

Zie ook see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab