Gebruiken Adobe Sign in een adaptieve vorm using-adobe-sign-in-an-adaptive-form

Adobe beveelt aan moderne en uitbreidbare gegevensvastlegging te gebruiken Kernonderdelenfor nieuwe Adaptieve Forms makenof Aangepaste Forms toevoegen aan AEM Sites-pagina's. Deze componenten betekenen een aanzienlijke vooruitgang in de aanmaak van Adaptive Forms en zorgen voor indrukwekkende gebruikerservaring. In dit artikel wordt een oudere aanpak beschreven voor de auteur Adaptive Forms die gebruikmaakt van stichtingscomponenten.

Versie
Artikelkoppeling
AEM 6,5
Klik hier
AEM as a Cloud Service
Dit artikel

Adobe Sign maakt workflows voor e-handtekeningen mogelijk voor Adaptive Forms. E-handtekeningen verbeteren werkstromen om documenten voor wettig, verkoop, loonlijst, personeelsbeheer, en meer gebieden te verwerken.

Normaal Adobe Sign en Adaptief Forms-scenario vult een gebruiker een adaptief formulier in om een service aan te vragen waarvoor handtekeningen van een of meer partijen zijn vereist. Een hypotheek- en creditcardaanvraag vereist bijvoorbeeld wettelijke handtekeningen van alle kredietnemers en medekredietnemers. Als u workflows voor elektronische handtekeningen wilt inschakelen voor vergelijkbare scenario's, kunt u Adobe Sign met een adaptief formulier. U kunt nog een paar voorbeelden gebruiken Adobe Sign tot:

 • Sluit overeenkomsten van om het even welk apparaat met volledig geautomatiseerde voorstel, citaat, en contractprocessen.
 • Voltooi processen voor menselijke hulpbronnen sneller en geef uw werknemers de digitale ervaring.
 • Verkort de duur van de contractcyclus en neem sneller aan boord van uw leveranciers.
 • Maak digitale workflows die algemene processen automatiseren.

Adobe Sign integratie met AEM Forms ondersteunt:

 • Workflows voor ondertekening van enkelvoudige en meervoudige gebruikers
 • Workflows voor opeenvolgende en gelijktijdige ondertekening
 • Formulieren ondertekenen als anonieme of aangemelde gebruiker
 • Dynamische ondertekeningsprocessen (integratie met AEM Forms Workflow)
 • Verificatie via een kennisbasis, telefoon, sociale profielen en de staatsidentiteitskaart
 • Rollen toewijzen aan elke ontvanger van de overeenkomst. Adobe Sign voor zakelijke en zakelijke serviceniveaus heeft de mogelijkheid om de rollen voor ontvangers van overeenkomsten.

Vereisten prerequisites

Voor gebruik Adobe Sign in een adaptieve vorm:

 • Zorg ervoor dat AEM Forms as a Cloud Service is geconfigureerd voor gebruik van Adobe Sign. Zie voor meer informatie Adobe Sign integreren met AEM Forms.
 • De lijst met ontvangers gereed houden. U hebt ten minste een e-mailadres voor elke ontvanger nodig.

Configureren Adobe Sign voor een adaptief formulier configure-adobe-sign-for-an-adaptive-form

Om te vormen Adobe Sign voor een adaptief formulier:

Details ontvanger

Inschakelen Adobe Sign voor een adaptief formulier enableadobesign

U kunt Adobe Sign voor een bestaand adaptief formulier of een Adobe Sign Aangepast formulier ingeschakeld. Kies een van de volgende opties:

Een adaptief formulier maken voor Adobe Sign create-an-adaptive-form-for-adobe-sign

Een adaptief formulier maken dat geschikt is voor ondertekenen:

 1. Navigeren naar Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

 2. Selecteren Create en selecteert u Adaptive Form. Er wordt een lijst met sjablonen weergegeven. Selecteer een sjabloon en selecteer Next.

 3. In de Basic tab:

  1. Geef de Name en Title voor het adaptieve formulier.

  2. Selecteer de configuratieconsole gemaakt tijdens integreren Adobe Sign with AEM Forms.

  De configuratiecontainer bevat de Adobe Sign Cloud Servicen geconfigureerd voor uw omgeving. Deze services zijn beschikbaar voor selectie in de Adaptieve formuliereditor.

 4. In de Form Model selecteert u een van de volgende opties:

  • Als u een aangepaste formuliersjabloon hebt en een Document of Record op basis van de formuliersjabloon nodig hebt, selecteert u de optie Associate form template as the Document of Record template en selecteert u een Document of Record-sjabloon. Als u deze optie gebruikt, worden alleen de velden weergegeven die zijn gebaseerd op de bijbehorende formuliersjabloon die zijn verzonden voor ondertekening. Niet alle velden van het adaptieve formulier worden weergegeven.

  • Als u geen aangepaste formuliersjabloon hebt, selecteert u de optie Generate Document of Record -optie. Als u deze optie gebruikt, worden in het document dat voor ondertekening is verzonden alle velden van het adaptieve formulier weergegeven.

 5. Selecteren Create. Er wordt een adaptief formulier gemaakt dat geschikt is voor ondertekening. U kunt uw Adobe Sign velden naar het formulier en verzenden voor ondertekening.

Inschakelen Adobe Sign voor een adaptief formulier editafsign

Te gebruiken Adobe Sign in een bestaand adaptief formulier:

 1. Navigeren naar Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

 2. Selecteer het adaptieve formulier en selecteer Properties.

 3. In de Basic selecteert u de configuratieconsole gemaakt tijdens het integreren Adobe Sign with AEM Forms.

 4. In de Form Mode selecteert u een van de volgende opties:

  • Als u een aangepaste formuliersjabloon hebt en een Document of Record op basis van de formuliersjabloon nodig hebt, selecteert u de optie Associate form template as the Document of Record template en selecteert u een Document of Record-sjabloon. Als u deze optie gebruikt, worden alleen de velden weergegeven die zijn gebaseerd op de bijbehorende formuliersjabloon die zijn verzonden voor ondertekening. Niet alle velden van het adaptieve formulier worden weergegeven.

  • Als u geen aangepaste formuliersjabloon hebt, selecteert u de optie Generate Document of Record -optie. Als u deze optie gebruikt, worden in het document dat voor ondertekening is verzonden alle velden van het adaptieve formulier weergegeven.

 5. Selecteer Save & Close. Het adaptieve formulier is ingeschakeld voor Adobe Sign. Nu kunt u uw Adobe Sign velden naar het formulier en verzenden voor ondertekening.

Toevoegen Adobe Sign velden naar een adaptief formulier addadobesignfieldstoanadaptiveform

Adobe Sign heeft verschillende velden die op een adaptief formulier kunnen worden geplaatst. Deze velden accepteren verschillende gegevenstypen, zoals handtekeningen, initialen, bedrijf of titel, en helpen bij het verzamelen van extra informatie tijdens het ondertekenen, samen met de handtekeningen. U kunt de Adobe Sign Component blokkeren om te plaatsen Adobe Sign velden op verschillende locaties in een adaptief formulier.

U voegt als volgt velden toe aan een adaptief formulier en past verschillende opties aan die betrekking hebben op deze velden:

 1. Slepen en neerzetten Adobe Sign Block van de componentbrowser naar het adaptieve formulier. De Adobe Sign De component Block bevat alle ondersteunde Adobe Sign velden. Standaard wordt een Signature naar het adaptieve formulier.

  Blok ondertekenen

  Standaard worden de Adobe Sign Blok is niet zichtbaar in het gepubliceerde adaptieve formulier. Deze is alleen zichtbaar in de ondertekenende documenten. U kunt de zichtbaarheid van Adobe Sign Blok van de eigenschappen van de Adobe Sign De component Blok.

  note note
  NOTE
  • Gebruiken Adobe Sign blok is niet verplicht Adobe Sign in een adaptieve vorm. Als u het niet gebruikt Adobe Sign Hiermee worden velden voor de ontvangers gebundeld en toegevoegd. Vervolgens wordt het standaardhandtekeningveld onder aan de ondertekeningsdocumenten weergegeven.
  • Gebruiken Adobe Sign alleen blokkeren voor Adaptive Forms die automatisch Document of Record genereren. Als u een aangepaste XDP gebruikt voor het genereren van een document of een op een formuliersjabloon gebaseerd adaptief formulier, Adobe Sign blok wordt niet ondersteund.
 2. Selecteer de Adobe Sign Block en selecteert u de Edit Bewerken pictogram. Er worden opties weergegeven voor het toevoegen van velden en het opmaken van de weergave van een veld.

  adobe-sign-block-select-fields

  A. Selecteren en toevoegen Adobe Sign velden. B. Breid uit Adobe Sign blokkeren naar volledige schermweergave

 3. Selecteer de Adobe Sign Veld Adobe Sign pictogram. Er worden opties weergegeven om te selecteren en toe te voegen Adobe Sign velden.

  Breid uit Type vervolgkeuzeveld om een Adobe Sign en selecteer Gereed Opslaan pictogram om het geselecteerde veld toe te voegen aan Adobe Sign blokkeren. De Type De vervolgkeuzelijst bevat de typen Handtekening, Ontvangersinfo en Gegevensveld. Adobe Sign integratie met AEM Forms ondersteuningsvelden die worden vermeld in het dialoogvenster Type alleen vervolgkeuzelijst. Voor gedetailleerde informatie over Adobe Sign velden, zie Adobe Sign-documentatie.

  adobe-sign-block-fields-options

  U moet een unieke naam opgeven voor een veld. U kunt ook de vereiste optie selecteren om een verplicht veld te markeren. Naast de Name en Required optie, sommige Adobe Sign veld bevat meer opties. Bijvoorbeeld masker en meerdere regels. Geef bovendien een unieke naam voor elke Adobe Sign veld of de velden zich in hetzelfde of een ander veld bevinden Adobe Sign blokken.

  Als u Digital Signature in de vervolgkeuzelijst kunt u digitale handtekeningen toepassen op het adaptieve formulier:

  • Online met cloudhandtekeningen voor ondertekening met een digitale id gehost door een vertrouwde serviceprovider.
  • Lokaal door het document te downloaden met Adobe Acrobat of Reader met een smartcard, USB-token of een op een bestand gebaseerde digitale id.

Inschakelen Adobe Sign voor een adaptief formulier enableadobsignforanadaptiveform

Uit de doos, Adobe Sign is niet ingeschakeld voor een adaptief formulier. U schakelt dit als volgt in:

 1. Selecteer in de inhoudbrowser de optie Form Container en selecteert u de Configure vormen pictogram. De eigenschappenbrowser wordt geopend en de eigenschappen van de container Adaptief formulier worden weergegeven.
 2. Vouw in de eigenschappenbrowser de optie Electronic Signature en selecteert u de Enable Adobe Sign -optie. Het maakt Adobe Sign voor een adaptief formulier.

Selecteren Adobe Sign Cloud Service en handtekeningvolgorde select-adobe-sign-cloud-service-and-signing-order

U kunt meerdere Adobe Sign diensten voor een AEM Forms. Het is raadzaam voor elke functie een aparte reeks diensten te hebben (Human Resource, Finance, enzovoort). Hierdoor kunt u ondertekende documenten gemakkelijker bijhouden en rapporteren. Een bank heeft bijvoorbeeld meerdere afdelingen. U kunt een afzonderlijke configuratie voor elke afdeling hebben voor het beter volgen van de documenten.

Een document kan ook meerdere ontvangers hebben. Een creditcardtoepassing kan bijvoorbeeld meerdere aanvragers hebben. Een bank vereist handtekeningen van alle aanvragers voordat de aanvraag wordt verwerkt. Bij scenario's met meerdere ontvangers kunt u ervoor kiezen het document in volgorde van opeenvolgende of gelijktijdige bewerkingen te ondertekenen.

Een Cloud Service en volgorde voor ondertekening selecteren:

Cloud-service

 1. Selecteer in de inhoudbrowser de optie Form Container en selecteert u de Configure vormen pictogram. De eigenschappenbrowser wordt geopend en de eigenschappen van de container Adaptief formulier worden weergegeven.

 2. Vouw in de eigenschappenbrowser de optie Electronic Signature en selecteert u de Enable Adobe Sign -optie. Het maakt Adobe Sign voor een adaptief formulier.

 3. Selecteer een Cloud Service in de lijst met reeds geconfigureerde Adobe Sign Cloud Servicen.

  Als de Adobe Sign Cloud Service lijst is leeg, volgt de Configureren Adobe Sign with AEM Forms artikel om de dienst te vormen.

  De vervolgkeuzelijst bevat een lijst met Cloud Servicen in het dialoogvenster global map in Gereedschappen > Cloud Services > Adobe Sign. Bovendien worden in de vervolgkeuzelijst ook de Cloud Servicen weergegeven die aanwezig zijn in de map die u selecteert in het dialoogvenster Configuration Container wanneer u een adaptief formulier maakt.

 4. Selecteer de optie om de verzendactie te configureren met Submit the form. U kunt een van de volgende twee opties selecteren:

  • Het formulier verzenden (en de overeenkomst verzenden voor ondertekening): Met deze optie wordt het formulier direct verzonden en vervolgens het formulier voor ondertekening verzonden naar de ontvangers.
  • Het formulier verzenden (nadat elke ontvanger de ondertekeningsceremonie heeft voltooid): Met deze optie wordt Adaptive Forms alleen verzonden nadat alle ondertekenaars het ondertekeningsproces hebben voltooid. U kunt het interval vormen om de het ondertekenen status voor alle ondertekenaars te controleren. Zie voor meer informatie Configureren Adobe Acrobat Sign planner.
 5. Selecteer de handtekeningvolgorde in het menu Recipients can complete in. De ontvangers kunnen een adaptief formulier ondertekenen Sequentially - een na een andere ontvanger, of Simultaneously - in willekeurige volgorde.

  Op volgorde ontvangt één ontvanger de Adobe Sign-overeenkomst tegelijk. Nadat de ontvanger de toegewezen actie voltooit, wordt de overeenkomst verzonden naar de volgende ontvanger, etc.

  Tegelijkertijd ontvangen alle ontvangers de Adobe Sign-overeenkomst en kunnen zij parallel met elkaar handelen.

 6. Gebruik het veld Overeenkomst-id om een bindref aan overeenkomst-id (agreementId) te koppelen. Het voegt Overeenkomst ID aan de sectie afBoundData van voorlegt gegevens voor op schema-gebaseerde vormen toe. De overeenkomst-id wordt ook toegevoegd aan het gedeelte afSubmissionInfo in de verzonden gegevens voor alle formulieren die geschikt zijn voor Adobe Sign. U kunt de overeenkomst-id gebruiken voor het bijhouden van de status van de overeenkomst met behulp van aangepaste code (aangepaste implementatie is vereist).

  note note
  NOTE
  Als een adaptief formulier wordt gemaakt met een formuliergegevensmodel (FDM), wordt het veld Overeenkomst-id weergegeven in het dialoogvenster.
 7. Ontvangers toevoegen aan een adaptief formulier en selecteer Gereed Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Ontvangers toevoegen aan een adaptief formulier addsignerstoanadaptiveform

U kunt een of meerdere ontvangers voor een Adobe Sign-overeenkomst hebben. Wanneer u een ontvanger toevoegt, kunt u ook verificatiedetails voor de ontvanger configureren en bepalen of de invuller en de ontvanger van het formulier dezelfde persoon zijn. Voer de volgende stappen uit om diverse details over een ontvanger toe te voegen en te verstrekken:

 1. Selecteer in de inhoudbrowser de optie Form Container en selecteert u de Configure vormen pictogram. De eigenschappenbrowser wordt geopend met de eigenschappen van de container Adaptief formulier.

 2. Vouw in de eigenschappenbrowser de optie Electronic Signature en selecteert u de Enable Adobe Sign -optie. Het maakt Adobe Sign voor een adaptief formulier.

 3. Selecteer Add Recipient. Hiermee voegt u een ontvanger toe aan het adaptieve formulier. U kunt meerdere ontvangers toevoegen aan een adaptief formulier. Alle ontvangers ontvangen een Adobe Sign-overeenkomst over de indiening van het adaptieve formulier.
  telefoongegevens

 4. Klik op de knop Edit Bewerken pictogram om de volgende informatie over de ontvanger op te geven:

  • Title: Geef een titel op om een ontvanger op unieke wijze te identificeren.

  • Is the recipient and the person filling the form same?: Selecteren Yes, als de invuller van het formulier en de eerste ontvanger dezelfde persoon zijn.

  • Recipient Role: Selecteer de rol van een ontvanger. Adobe Sign voor zakelijke en zakelijke serviceniveaus heeft de mogelijkheid om de rollen voor ontvangers van overeenkomsten, naast alleen de Ondertekenaar, om beter aan hun werkschemavereisten aan te passen.

  • Recipient Email Address: Geef het e-mailadres van de ontvanger op. De ontvanger ontvangt de Adobe Sign-overeenkomst over het opgegeven e-mailadres. U kunt ervoor kiezen een e-mailadres te gebruiken dat wordt opgegeven in een formulierveld, in het gebruikersprofiel voor Experience Managers van de aangemelde gebruiker of handmatig een e-mailadres in te voeren. Het is een verplichte stap.

   note note
   NOTE
   Zorg ervoor dat het e-mailadres van de eerste ontvanger of de enige ontvanger (als er één ontvanger is) niet hetzelfde is als Adobe Sign account gebruikt om AEM Cloud Servicen te configureren.
  • Recipient Authentication Method: Geef de methode op voor het verifiëren van een ontvanger voordat u de Adobe Sign-overeenkomst opent. U kunt kiezen tussen telefoon, kennisbasis, sociale op identiteit-gebaseerde authentificatie, en Overheids-id for Adobe Acrobat Sign. Voor Adobe Acrobat Sign for Government u kunt tussen telefoon en op kennis-gebaseerde authentificatie kiezen.

  note note
  NOTE
  • Standaard biedt verificatie op basis van sociale identiteit een optie voor verificatie met behulp van Facebook, Google en LinkedIn. U kunt contact Adobe Sign ondersteuning om andere aanbieders van sociale authenticatie mogelijk te maken.
  • Adobe Signvelden die moeten worden ingevuld of ondertekend: Selecteren Adobe Sign velden voor de ontvanger. Een adaptief formulier kan meerdere Adobe Sign velden. U kunt specifieke velden inschakelen voor een ontvanger. In het veld worden alle beschikbare Adobe Sign Blokken. Wanneer u een blok selecteert, worden alle velden van het blok geselecteerd. U kunt het X-pictogram gebruiken om een veld te deselecteren.

  gegevens van de ontvanger

  De bovenstaande afbeelding heeft twee voorbeelden Adobe Sign Blokken: Personal-Information en Office-details

  Selecteer de Opslaan pictogram. De ontvanger wordt toegevoegd.

Selecteer Handeling verzenden voor een adaptief formulier selectsubmitactionforanadaptiveform

Voeg Adobe Sign velden naar een adaptief formulier inschakelen Adobe Sign vanuit formuliercontainer selecteren Adobe Sign Cloud Service en voeg Adobe Sign-ontvangers toe en selecteer een geschikte verzendactie voor het adaptieve formulier. Voor meer informatie over Adaptive Forms Submit Actions gaat u naar De handeling Verzenden configureren.

Het ondertekenen en verzenden van een formulier is onafhankelijk van elkaar. Het verzenden van een adaptief formulier vindt plaats zodra een Adobe Sign-overeenkomst is gemaakt nadat een gebruiker een formulier heeft verzonden. AEM Forms as a Cloud Service wacht niet tot de ontvangers andere acties ondertekenen of voltooien om een adaptief formulier te verzenden. Een formulier wordt verzonden zodra een gebruiker op de knop Verzenden klikt of wanneer een stap Overzicht de samenvatting van het formulier weergeeft.

Ook, en Adobe Sign Met Aangepast formulier wordt de Adobe Sign-overeenkomst-id ingesloten voor het verzenden van gegevens. U kunt de overeenkomst-id gebruiken voor het bijhouden van de status van de overeenkomst met behulp van aangepaste code (aangepaste implementatie is vereist).

Adobe Sign Agreement ID (agreementId) is opgenomen in de verzendgegevens van het adaptieve formulier. Standaard is de overeenkomst-id aanwezig in de afSubmissionInfo knooppunt van de ingediende gegevens.

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <afData>
   <afUnboundData>
     <data>
      <textbox1613455050902>ff</textbox1613455050902>
     </data>
   </afUnboundData>
   <afBoundData>
     <data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" />
   </afBoundData>
   <afSubmissionInfo>
     <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].textbox1613455050902[0]</lastFocusItem>
     <stateOverrides />
     <signers>
      <signer0>
        <email />
      </signer0>
     </signers>
     <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testsign</afPath>
     <afSubmissionTime>20210311031009</afSubmissionTime>
     <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
   </afSubmissionInfo>
  </afData>

U kunt desgewenst ook een bindref aan overeenkomst-id (agreementId) koppelen. Er wordt een Overeenkomst-id toegevoegd aan de sectie afBoundData van de verzonden gegevens. In de volgende verzonden gegevens is de overeenkomst-id bijvoorbeeld gebonden aan <userName> knooppunt:

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <afData>
     <afUnboundData>
      <data />
     </afUnboundData>
     <afBoundData>
      <config xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <userName>3AAABLblqZhC2MWu7GFauKh45j_t2ih8mAtmbdIcNSl1HgQubhMJfDaDfylyN7NQiYRam_44ISKm45enIOafHqWZrdaxShf9r</userName>
        <dateOfBirth>0001-01-01</dateOfBirth>
      </config>
     </afBoundData>
     <afSubmissionInfo>
      <lastFocusItem>guide[0].guide1[0].guideRootPanel[0].projectDetails[0]</lastFocusItem>
      <stateOverrides />
      <signers>
        <signer0>
         <email />
        </signer0>
      </signers>
      <afPath>/content/dam/formsanddocuments/testathon2021-1/gaurav/xsd-based</afPath>
      <afSubmissionTime>20210311095211</afSubmissionTime>
      <agreementId>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</agreementId>
     </afSubmissionInfo>
   </afData>

Uw ervaring voor het ondertekenen van formulieren is gereed. U kunt een voorbeeld van het formulier bekijken om de ondertekeningservaring te verifiëren. Op het gepubliceerde formulier: Adobe Sign Blokvelden worden weergegeven wanneer een ontvanger het formulier voor ondertekening via een e-mail ontvangt. Wanneer de When Is the recipient and the person filling the form same? als deze optie is ingeschakeld en als aan de voorwaarde is voldaan, wordt de gebruiker na verzending omgeleid naar de Adobe Sign-overeenkomst en kan de gebruiker het document direct ondertekenen in plaats van te wachten tot de overeenkomst per e-mail wordt weergegeven.

Cloud-handtekeningen configureren voor een adaptief formulier configure-cloud-signatures-for-an-adaptive-form

Digitale handtekeningen op basis van cloud of externe handtekeningen zijn een nieuwe generatie digitale handtekeningen die op verschillende computers, mobiele apparaten en het web werken en voldoen aan de hoogste standaarden en waarborgen voor verificatie van ontvangers. U kunt een adaptief formulier ondertekenen met digitale handtekeningen op basis van de cloud.

Na Adaptief formulier-eigenschappen bewerken voor Adobe Sign, voert u de volgende stappen uit om het veld voor een cloudhandtekening toe te voegen aan een adaptief formulier:

 1. Slepen en neerzetten Adobe Sign Block van de componentbrowser naar het adaptieve formulier. De Adobe Sign Block alle ondersteunde componenten Adobe Sign velden. Standaard wordt een Signature naar het adaptieve formulier.

  Blok ondertekenen

 2. Selecteer de Adobe Sign Block en selecteert u de Edit Bewerken pictogram. Er worden opties weergegeven voor het toevoegen van velden en het opmaken van de weergave van een veld.

  adobe-sign-block-select-fields

  A. Selecteren en toevoegen Adobe Sign velden. B. Breid uit Adobe Sign blokkeren naar volledige schermweergave

 3. Selecteer de Adobe Sign Field Adobe Sign pictogram. Er worden opties weergegeven om te selecteren en toe te voegen Adobe Sign velden.

  Breid uit Type vervolgkeuzelijst die moet worden geselecteerd Digital Signature en selecteert u de Done pictogram om het geselecteerde veld toe te voegen aan Adobe Sign blokkeren.

  Digitale handtekeningen

  U moet een unieke naam opgeven voor een veld.

  Digitale handtekeningen toepassen op het adaptieve formulier met:

  • Cloud-handtekeningen: ondertekenen met een digitale id gehost door een vertrouwde serviceprovider.

  • Adobe Acrobat of Reader: Download en open het document met Adobe Acrobat of Reader om het te ondertekenen met een smartcard, USB-token of digitale id op basis van een bestand.

   note note
   NOTE
   Digitale handtekening is ook van toepassing op Adobe Acrobat Sign for Government maar u kunt dit niet toepassen met gebruik van Cloud-handtekeningen.

  Nadat u het handtekeningveld voor de cloud aan het adaptieve formulier hebt toegevoegd, voert u de volgende stappen uit om het configuratieproces te voltooien:

De component voor de prullenbak of overzichtsstap configureren configure-the-thank-you-page-or-summary-step-component

De Summary Step wordt het formulier automatisch verzonden, wordt de informatie in de aangepaste overzichtspagina ingevuld en wordt de samenvatting van het verzonden formulier weergegeven. De component SummaryStep gebruikt de volledige breedte die beschikbaar is voor het formulier. Men adviseert om geen andere component op de sectie te hebben die de Summiere component van de Stap bevat.

Veelgestelde vragen frequently-asked-questions

V: U kunt een adaptief formulier insluiten in een ander adaptief formulier. Kan het ingesloten adaptieve formulier worden Adobe Sign ingeschakeld?
Ans: Nee, Experience Manager Forms biedt geen ondersteuning voor het gebruik van een adaptief formulier dat een Adobe Sign Aangepast formulier voor ondertekening ingeschakeld

V: Wanneer ik een adaptief formulier maak met de geavanceerde sjabloon en dit open voor bewerking, wordt het foutbericht "Elektronische handtekening of ontvangers zijn niet correct geconfigureerd" weergegeven. wordt weergegeven. Hoe kan ik het foutbericht oplossen?
Ans: Aangepast formulier dat is gemaakt met de geavanceerde sjabloon is geconfigureerd voor gebruik Adobe Sign. U lost de fout op door een Adobe Sign cloudconfiguratie en Adobe Sign ontvanger voor het adaptieve formulier.

V: Kan ik gebruiken Adobe Sign tekstcodes in een statische tekstcomponent van een adaptief formulier?
Ans: Ja, u kunt tekstcodes in een tekstcomponent gebruiken om toe te voegen Adobe Sign met velden naar een document of record (alleen bij automatisch gegenereerd document of record) is adaptief formulier ingeschakeld. Ga voor meer informatie over de procedure en regels voor het maken van een tekstlabel naar Adobe Sign-documentatie. Let ook op: Adaptive Forms biedt beperkte ondersteuning voor tekstcodes. U kunt de tekstlabels gebruiken om alleen die velden te maken die Adobe Sign Block ondersteunt.

Problemen oplossen troubleshoot

Adobe Sign fouten in overeenkomst adobe-sign-agreement-failures

Probleem
Wanneer Adobe Sign de dienst wordt gevormd voor een Aangepast Vorm, ontbreekt de dienst om tot een Adobe Sign overeenkomst voor het onderliggende adaptieve formulier.

Resolutie

 • Controleer de configuratie van Adobe Sign Cloud Service gebruikt in het adaptieve formulier.

 • Zorg ervoor dat de API-toepassing ingeschakeld is Adobe Sign server gebruikt om te vormen Adobe Sign Cloud Service heeft vereiste machtigingen.

 • Als u meerdere Adobe Sign Cloud Servicen, wijzen de oAuth URL van alle diensten Adobe Sign Shard.

 • Afzonderlijke e-mailadressen gebruiken om te configureren Adobe Sign en voor de eerste of de enkele ontvanger. Het e-mailadres van de eerste ontvanger of de enige ontvanger (als er één ontvanger is) kan niet gelijk zijn aan Adobe Sign account gebruikt om AEM Cloud Servicen te configureren.

Zie ook see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab