Een adaptief formulier maken creating-an-adaptive-form-core-components

Versie
Artikelkoppeling
AEM 6,5
klik hier
AEM as a Cloud Service
Dit artikel

Met Adaptive Forms kunt u aantrekkelijke, responsieve, dynamische en adaptieve formulieren maken. AEM Forms biedt een gebruiksvriendelijke wizard voor zakelijke gebruikers om snel een Adaptive Forms te maken. De wizard beschikt over een snelle tabnavigatie waarmee u eenvoudig vooraf geconfigureerde sjablonen, stijlen, velden en verzendopties kunt selecteren om een adaptief formulier te maken.

Voordat u begint, moet u meer weten over het type Forms-componenten waarover u beschikt:

 • Aangepaste Componenten van de Kern van Forms: Dit zijn gestandaardiseerde gegevens vangen componenten. Deze componenten bieden aanpassingsmogelijkheden, kortere ontwikkelingstijd en lagere onderhoudskosten voor uw digitale inschrijving. Een ontwikkelaar kan deze componenten eenvoudig aanpassen en opmaken. Adobe beveelt aan deze moderne en uitbreidbare componenten te gebruiken om Adaptive Forms te ontwikkelen.

 • Aangepaste Componenten van de Stichting van Forms: Dit zijn klassieke (oude) gegevens vangen componenten. U kunt deze blijven gebruiken om uw bestaande basiscomponenten te bewerken op basis van adaptief formulier. Als u nieuwe vormen creeert, adviseert de Adobe gebruikend Aangepaste Componenten van de Kern van Formsom een Aangepaste Forms tot stand te brengen.

Tovenaar om een Aangepaste Vorm tot stand te brengen

Voorwaarden

U hebt het volgende nodig om een adaptief formulier te maken:

 • laat de Aangepaste Componenten van de Kern van Forms voor uw milieu toe: Wanneer u een programma creeert, de Aangepaste Componenten van de Kern van Forms reeds toegelaten voor uw milieu. Als u een as a Cloud Service milieu van Forms hebt dat op Archetype 39 of vroeger wordt gebaseerd, laat de Aangepaste Componenten van de Kern van Forms voor uw milieutoe. Bij het toelaten van de Componenten van de Kern voor uw milieu, wordt het Aangepaste Forms (de Component van de Kern) malplaatje en het canvasthema toegevoegd aan uw milieu. Als uw AEMversie van SDK ouder dan 2023.02.0, ervoor zorgt dat u prerelease vlag hebt die op uw milieuwordt toegelaten aangezien de Adaptieve Componenten van de Kern van Forms deel van pre-huur vóór de versie 2023.02.0 vormden.

 • een Adaptief malplaatje van de Vorm: Een malplaatje verstrekt een basisstructuur en bepaalt verschijning (lay-outs en stijlen) van een Aangepast Vorm. Het heeft vooraf opgemaakte componenten die bepaalde eigenschappen en inhoudsstructuur bevatten. Het biedt ook de opties om een thema en een verzendactie te definiëren. In het thema wordt de actie look and feel and submit gedefinieerd voor de actie die moet worden ondernomen bij het verzenden van een adaptief formulier. Bijvoorbeeld, verzendend de verzamelde gegevens naar een gegevensbron. De cloudservice biedt een OOTB-sjabloon met de naam blank:

  • De blank -sjabloon wordt opgenomen in elk nieuw AEM Forms as a Cloud Service programma.
  • U kunt het referentiepakket installeren via Package Manager om de blank -sjabloon toe te voegen aan uw AEM Forms as a Cloud Service programma.
  • U kunt ook een Adaptief malplaatje van Forms (de Componenten van de Kern)van kras tot stand brengen.
  • U kunt steekproefmalplaatjesaan uw milieu ook opstellen. Hiermee kunt u snel formulieren maken.
 • een Adaptief thema van de Vorm: Een thema bevat het stileren details voor de componenten en de panelen. Stijlen omvatten eigenschappen zoals achtergrondkleuren, statuskleuren, transparantie, uitlijning en grootte. Wanneer u een thema toepast, weerspiegelt de opgegeven stijl de corresponderende componenten. De Canvas -sjabloon wordt opgenomen in elk nieuw AEM Forms as a Cloud Service programma. U kunt steekproefthema'saan uw milieu ook opstellen. Deze hulp u begint uw vormen te stileren en een basisstructuur te verstrekken om een thema tot stand te brengen of aan te passen volgens uw bedrijfsvereisten.

 • Toestemmingen: Voeg uw gebruikers aan forms-users groep toe. De leden van de groep forms-users hebben machtigingen om een adaptief formulier te maken. Voor gedetailleerde lijst van vorm-specifieke gebruikersgroepen, zie Groepen en toestemmingen.

Een adaptief formulier maken create-an-adaptive-form-core-components

 1. Meld u aan bij de Experience Manager Forms Author-instantie. Dit kan een Cloud-instantie of een lokale ontwikkelingsinstantie zijn.

 2. Ga uw geloofsbrieven op de Experience Manager login pagina in. Nadat u zich hebt aangemeld, selecteert u in de linkerbovenhoek Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents .

 3. Selecteer Create > Adaptive Forms . De wizard wordt geopend. Selecteer op het tabblad Source een sjabloon:

  Malplaatje van de Componenten van de Kern

  Wanneer u een sjabloon selecteert, wordt de in de sjabloon opgegeven actie voor het thema en het verzenden automatisch geselecteerd en wordt de knop Create ingeschakeld. U kunt naar de tabbladen Style of Submission gaan om een ander thema te selecteren of een actie te verzenden. Als de geselecteerde sjabloon geen thema opgeeft, blijft de knop Maken uitgeschakeld. U kunt naar het tabblad Styles gaan om handmatig een thema te selecteren.

  note note
  NOTE
  Als u niet hebt, Aangepaste Forms (de Component van de Kern) malplaatje op uw milieu, laat de Aangepaste Componenten van de Kern van Forms voor uw milieutoe. Bij het toelaten van de Componenten van de Kern voor uw milieu, wordt het Aangepaste Forms (de Component van de Kern) malplaatje toegevoegd aan uw milieu.
 4. Selecteer op het tabblad Style een thema:

  • Als de geselecteerde sjabloon een thema opgeeft, wordt het thema automatisch geselecteerd in de wizard. U kunt ook een ander thema kiezen op het tabblad Stijl.

  • Als de geselecteerde sjabloon geen thema opgeeft, kunt u het tabblad Stijl gebruiken om een thema te kiezen. De knop Create wordt alleen ingeschakeld nadat een thema is geselecteerd.

 5. (Optioneel) Selecteer op het tabblad Gegevens een gegevensmodel:

  • het gegevensmodel van de Vorm (FDM): Het Model van de Gegevens van de a Vormlaat u entiteiten en de diensten van ongelijksoortige gegevensbronnen aan een AanpassingsVorm integreren. Kies Formuliergegevensmodel (FDM) als het adaptieve formulier dat u maakt, bestaat uit het ophalen en schrijven van gegevens van en naar meerdere gegevensbron.

  • JSON Schema: JSON schemaOnze op kern-Componenten-Gebaseerde Aangepaste Vorm staat voor naadloze integratie met het achterste deelsysteem van uw organisatie door de capaciteit te verstrekken om een schema te associëren JSON, dat de structuur van de gegevens vertegenwoordigt die worden geproduceerd of worden verbruikt. Met deze koppeling kunnen auteurs dynamisch inhoud toevoegen aan het adaptieve formulier met behulp van de elementen van het schema. De elementen van het schema zijn tijdens het ontwerpproces gemakkelijk toegankelijk op het tabblad Gegevensmodelobjecten van de inhoudbrowser en alle velden worden automatisch toegevoegd aan elk gemaakt adaptief formulier.

  Standaard worden alle velden van het gekoppelde JSON-schema automatisch geselecteerd en geconverteerd naar de overeenkomstige componenten van het adaptieve formulier, waardoor het ontwerpproces wordt gestroomlijnd. De wizard biedt het extra gebruiksgemak waarmee u via selectievakjes kunt kiezen welke velden in het adaptieve formulier moeten worden opgenomen.

 6. Selecteer op het tabblad Submission een verzendactie:

  • Wanneer u een sjabloon selecteert, wordt de verzendactie die in de sjabloon is opgegeven automatisch geselecteerd. U kunt een andere verzendactie selecteren op het tabblad Verzending. Op het tabblad ​ Submission worden alle beschikbare verzendhandelingen weergegeven.

  • Wanneer de geselecteerde sjabloon geen verzendactie opgeeft, kunt u op het tabblad Submission een verzendactie selecteren

 7. (Optioneel) Op het tabblad Delivery kunt u een publicatiedatum of een publicatiedatum opgeven voor een adaptief formulier.

 8. Selecteer Create. Er wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u de titel, naam en locatie voor het opslaan van het adaptieve formulier kunt opgeven:

  • Title Hiermee geeft u de weergavenaam van het formulier op. Met de titel kunt u het formulier identificeren in de gebruikersinterface van Experience Manager Forms .
  • Name: Hiermee geeft u de naam van het formulier op. Er wordt een knooppunt met de opgegeven naam gemaakt in de repository. Wanneer u een titel begint te typen, wordt automatisch een waarde voor het naamveld gegenereerd. U kunt de voorgestelde waarde wijzigen. Het naamveld mag alleen alfanumerieke tekens, afbreekstreepjes en onderstrepingstekens bevatten. Alle ongeldige invoer wordt vervangen door een afbreekstreepje.
  • Path: Hiermee geeft u de locatie op waar het adaptieve formulier moet worden opgeslagen. U kunt het adaptieve formulier rechtstreeks opslaan in /content/dam/formsanddocuments of een map maken, zoals /content/dam/formsanddocuments/adaptiveforms , om een adaptief formulier op te slaan. Zorg ervoor dat u de map maakt voordat u deze in het pad gebruikt. In het veld Path wordt niet automatisch een map gemaakt.
 9. Selecteer Create. Er wordt een adaptief formulier gemaakt en geopend in de Adaptive Forms-editor. De redacteur toont de inhoud beschikbaar in het malplaatje. Op basis van het type adaptief formulier worden de formulierelementen in het gekoppelde JSON-schema of FDM (Form Data Model) weergegeven op het tabblad Data Model Objects van het Content Browser in het zijpaneel. U kunt deze elementen ook slepen en neerzetten om het adaptieve formulier te maken.

Nu, kunt u slepen-en-daling de Aangepaste Componenten van de Kern van Formsaan de Aangepaste container van Forms om de vorm te ontwerpen en tot stand te brengen. U kunt https://aemcomponents.dev/ook bezoeken om beschikbare kerncomponenten in actie te bekijken.

Handeling verzenden voor een adaptief formulier configureren configure-submit-action-for-form

Met een handeling Verzenden kunt u de bestemming kiezen van gegevens die zijn vastgelegd via een adaptief formulier. Deze wordt geactiveerd wanneer een gebruiker op de knop Verzenden klikt op een adaptief formulier. Aangepaste formulieren bevatten enkele van de verzendacties. U kunt ook een standaardverzendactie uitbreiden om uw eigen aangepaste verzendactie te maken. Een handeling verzenden voor uw formulier configureren:

 1. Open de browser Inhoud en selecteer de component Guide Container van het adaptieve formulier.

 2. Klik de eigenschappen van de Container van de Gids eigenschappen van de Gids pictogram. Het dialoogvenster Aangepaste formuliercontainer wordt geopend.

 3. Klik op de tab Submission .

  klik het pictogram van de Sleutel om de Adaptieve de dialoogdoos van de Container van de Vorm te openen om een verzendactie te vormen

 4. Selecteer en configureer een Submit action op basis van uw vereisten. Voor gedetailleerde informatie over Submit Acties, zie Aangepaste Vorm verzenden Actie

Leid de gebruiker om naar een pagina of toon een dank u bericht bij de vormverzending

Bij het verzenden van een formulier kunt u de gebruiker omleiden naar een andere webpagina of een bericht. Om de gebruiker om te leiden of het dank u bericht te vormen:

 1. Open de browser Inhoud en selecteer de component Guide Container van het adaptieve formulier.

 2. Klik de eigenschappen van de Container van de Gids eigenschappen van de Gids pictogram. Het dialoogvenster Aangepaste formuliercontainer wordt geopend.

 3. Open de tab Submission .

  klik het pictogram van de Sleutel om de Aangepaste de dialoogdoos van de Container van de Vorm te openen om een omleidingspagina te vormen of u te danken bericht

  • Als u een omleidings-URL wilt configureren, bijvoorbeeld bij Verzenden, selecteert u de optie Redirect to URL en bladert en selecteert u een AEM Sites-pagina of geeft u de URL van een externe pagina op.

  • Als u een aangepast bericht of een bedankbericht wilt configureren, bijvoorbeeld bij Verzenden, selecteert u de optie Show Message en geeft u een bericht op in het vak Message content . Het is een tekstvak met tekstopmaak. U kunt de optie Volledig scherm gebruiken om alle beschikbare tekstitems weer te geven.

Een schema of formuliergegevensmodel (FDM) configureren voor een adaptief formulier configure-schema-or-data-model-for-form

Met het FDM (Form Data Model) kunt u een formulier verbinden met een Data Source om gegevens te verzenden en te ontvangen op basis van gebruikersacties. U kunt een formulier ook verbinden met een JSON-schema om de verzonden gegevens in een vooraf gedefinieerde indeling te ontvangen. Gebaseerd op het vereiste, verbind uw vorm met een schema JSON of het gegevensmodel van de Vorm (FDM):

Een JSON-schema of FDM (Form Data Model) voor uw formulier configureren

Een JSON-schema of FDM (Form Data Model) voor uw formulier configureren:

 1. Open de browser Inhoud en selecteer de component Guide Container van het adaptieve formulier.

 2. Klik de eigenschappen van de Container van de Gids eigenschappen van de Gids pictogram. Het dialoogvenster Aangepaste formuliercontainer wordt geopend.

 3. Open de tab Data Model .

  klik het pictogram van de Sleutel om de Adaptieve de dialoogdoos van de Container van de Vorm te openen om een JSON- schema of model van vormgegevens (FDM) te vormen

 4. Selecteer en configureer een JSON-schema of FDM (Form Data Model) op basis van uw vereisten:

  • Als u de optie Form Model selecteert, gebruikt u de optie Select Form Data Model om een vooraf geconfigureerd formuliergegevensmodel (FDM) te selecteren.
  • Als u de optie Schema selecteert, gebruikt u de optie Schema om een JSON-schema voor uw formulier te selecteren.
 5. Klik op Done.

Een prefill-service configureren configure-prefill-service-for-form

U kunt de Prefill-service gebruiken om automatisch velden van een adaptief formulier in te vullen met bestaande gegevens. Wanneer een gebruiker een formulier opent, worden de waarden voor die velden vooraf ingevuld. U kunt:

De service Vooraf invullen van formuliergegevensmodel gebruiken om velden van een adaptief formulier vooraf in te vullen fdm-prefill-service

U kunt de service Vooraf invullen van formuliergegevensmodel gebruiken om velden van een adaptief formulier vooraf in te vullen met een formuliergegevensmodel of een aangepaste voorinvulservice. Het model van Gegevens van de Vorm Prefill de dienst gebruikt krijgt Dienst van het gevormde Model van Gegevens van de Vormom gegevens terug te winnen. Als u de service Vooraf invullen van formuliergegevensmodel wilt gebruiken voor een adaptief formulier:

 1. Open de browser Inhoud en selecteer de component Guide Container van het adaptieve formulier.
 2. Klik de eigenschappen van de Container van de Gids eigenschappen van de Gids pictogram. Het dialoogvenster Aangepaste formuliercontainer wordt geopend.
 3. Klik het AanpassingsEigenschappen van de Container van de Vorm AanpassingsContainer eigenschappen pictogram. Het dialoogvenster Aangepaste formuliercontainer voor het configureren van gegevensmodellen wordt geopend.
  klik het pictogram van de Sleutel om de Aangepaste de dialoogdoos van de Container van de Vorm te openen om een omleidingspagina te vormen of u te danken bericht
 4. Selecteer een formuliergegevensmodel (FDM). Open de tab Basic . Selecteer Form Data Model Prefill Service in de service Prefill.
 5. Klik op Done. Uw adaptieve formulier is nu geconfigureerd voor vooraf invullen van formuliergegevensmodel. U kunt nu, de regelredacteurgebruiken om regels tot stand te brengen om gebieden van de vorm vooraf in te vullen.

Eigenschappen van formuliermodellen bewerken in een adaptief formulier edit-form-model

 1. Selecteer de Aangepaste Vorm en selecteer informatie van de Pagina > Open Properties. De pagina Formuliereigenschappen wordt geopend.

 2. Ga naar het tabblad Form Model en kies een formuliermodel. Als het adaptieve formulier geen formuliermodel heeft, hebt u de vrijheid om een JSON-schema of een FDM-formuliergegevensmodel te kiezen. Als het adaptieve formulier echter al is gebaseerd op een formuliermodel, kunt u overschakelen op een ander formuliermodel van hetzelfde type. Als het formulier bijvoorbeeld een JSON-schema gebruikt, kunt u gemakkelijk overschakelen naar een ander JSON-schema. Op dezelfde manier kunt u overschakelen naar een ander FDM-model (Form Data Model) als het formulier een FDM-formulier gebruikt.

 3. Selecteer Save om de eigenschappen op te slaan.

Hoe wijzigt u de naam van een AEM adaptief formulier? rename-an-AEM-Adaptive-Form

Voer de volgende stappen uit om de naam van een adaptief formulier te wijzigen:

 1. Selecteer een adaptief formulier in uw AEM Forms-gebruikersinterface.
 2. Klik op Eigenschappen die op de hogere spoorstaaf wordt gevestigd.
 3. Verander de naam van de vorm op het lusje van de Titel, zoals aangetoond in het hieronder beeld.
 4. Klik sparen en Sluiten.

noem een AEM Aanpassings Vorm anders

Zie ook see-also

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab