Op Adaptieve Forms gebaseerde Core Components maken creating-an-adaptive-form-core-components

Adobe raadt u aan Core Components te gebruiken voor Adaptieve Forms toevoegen aan een AEM Sites-paginaof aan standalone adaptieve Forms maken.

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Klik hier
AEM 6,5
Dit artikel

Met Adaptive Forms kunt u aantrekkelijke, responsieve, dynamische en adaptieve formulieren maken. AEM Forms biedt een gebruiksvriendelijke gebruikersvriendelijke gebruikersinterface om snel een Adaptive Forms te maken. De gebruikersinterface biedt snelle tabnavigatie waarmee u eenvoudig vooraf geconfigureerde sjablonen, stijlen, velden en verzendopties kunt selecteren om een adaptief formulier te maken.

Voordat u begint, moet u meer weten over het type Forms-componenten waarover u beschikt:

 • Adaptieve Forms Core-componenten: Dit zijn gestandaardiseerde componenten voor het vastleggen van gegevens. Deze componenten bieden aanpassingsmogelijkheden, kortere ontwikkelingstijd en lagere onderhoudskosten voor uw digitale inschrijving. Een ontwikkelaar kan deze componenten eenvoudig aanpassen en opmaken. Adobe beveelt aan deze moderne en uitbreidbare componenten te gebruiken om Adaptive Forms te ontwikkelen.

 • Aangepaste Forms Foundation-componenten: Dit zijn klassieke (oude) componenten voor gegevensvastlegging. U kunt deze blijven gebruiken om uw bestaande basiscomponenten te bewerken op basis van adaptief formulier. Als u formulieren maakt, wordt het door de Adobe aanbevolen Adaptieve Forms Core-componenten om een Adaptieve Forms te maken.

Voorwaarden

U hebt het volgende nodig om een adaptief formulier te maken:

 • Adaptieve Forms Core-componenten inschakelen voor uw omgeving: AEM Projectversie 41 of hoger van Archetype is vereist voor Core Components voor uw omgeving inschakelen. Als u de Core Components voor uw omgeving inschakelt, Adaptieve Forms (Core Component) sjabloon en Canvasthema worden toegevoegd aan uw omgeving.

 • Een adaptieve formuliersjabloon: Een sjabloon biedt een basisstructuur en definieert de vormgeving (lay-outs en stijlen) van een adaptief formulier. Het heeft vooraf opgemaakte componenten die bepaalde eigenschappen en inhoudsstructuur bevatten. Het biedt ook de opties om een thema en een verzendactie te definiëren. In het thema wordt de actie look and feel and submit gedefinieerd voor de actie die moet worden ondernomen bij het verzenden van een adaptief formulier. U kunt ook voorbeeldsjablonen naar uw omgeving. Hiermee kunt u snel formulieren maken.

  note note
  NOTE
  Als u dat niet doet, Adaptieve Forms (Core Component) sjabloon op uw omgeving, Adaptieve Forms Core-componenten inschakelen voor uw omgeving. Als u de Core Components voor uw omgeving inschakelt, Adaptieve Forms (Core Component) sjabloon wordt toegevoegd aan uw omgeving.
 • Een adaptief formulierthema: Een thema bevat opmaakgegevens voor de componenten en deelvensters. Stijlen omvatten eigenschappen zoals achtergrondkleuren, statuskleuren, transparantie, uitlijning en grootte. Wanneer u een thema toepast, weerspiegelt de opgegeven stijl de corresponderende componenten. De Canvas thema wordt standaard toegevoegd wanneer u kerncomponenten voor uw omgeving inschakelt. U kunt de standaardthema's downloaden en aanpassen. Voor uit de doos thema's die u kunt implementeren voorbeeldthema's naar uw omgeving. Deze hulp u begint uw vormen te stileren en een basisstructuur te verstrekken om een thema tot stand te brengen of aan te passen volgens uw bedrijfsvereisten.

 • Machtigingen: Voeg uw gebruikers toe aan forms-users groep. De leden van de forms-users groep heeft machtigingen om een adaptief formulier te maken. Zie voor een gedetailleerde lijst met formulierspecifieke gebruikersgroepen Groepen en machtigingen.

Een adaptief formulier maken create-an-adaptive-form

 1. Aanmelden bij uw lokale AEM.

 2. Ga uw geloofsbrieven op de Experience Manager login pagina in. Nadat u bent aangemeld, selecteert u in de linkerbovenhoek de optie Adobe Experience Manager > Forms > Forms & Documents.

 3. Selecteren Create > Create Adaptive Forms.

 4. Selecteer een adaptieve Forms Core Components-sjabloon en klik op Next.

 5. De Add Properties wordt weergegeven. Geef de waarden op voor de volgende eigenschapvelden. De velden Titel en Naam zijn verplicht:

  • Title: Hier geeft u de weergavenaam van het formulier op. Met de titel kunt u het formulier identificeren in het dialoogvenster Experience Manager Forms gebruikersinterface.
  • Name: Hier geeft u de naam van het formulier op. Er wordt een knooppunt met de opgegeven naam gemaakt in de repository. Wanneer u een titel begint te typen, wordt automatisch een waarde voor het naamveld gegenereerd. U kunt de voorgestelde waarde wijzigen. Het naamveld mag alleen alfanumerieke tekens, afbreekstreepjes en onderstrepingstekens bevatten.
  • Description: Hier geeft u gedetailleerde informatie over het formulier op.
  • Theme Client Library: Hiermee geeft u het thema voor een adaptief formulier op. Standaard worden de adaptiveform.theme.canvas3 thema is geselecteerd. U kunt ook een ander thema kiezen in het menu Theme Client Library vervolgkeuzelijst.
  • Configuration Container: Definieert een locatie waar configuratiebestanden voor Adaptive Forms worden opgeslagen. Deze configuratiebestanden bevatten instellingen en eigenschappen die verwant zijn aan het gedrag en de weergave van Adaptive Forms.
  • Tags: Hiermee geeft u codes op om het adaptieve formulier op unieke wijze te identificeren. Tags helpen u bij het zoeken naar het formulier. Als u tags wilt maken, typt u nieuwe tagnamen in het dialoogvenster Tags doos.
 6. Selecteer Create. Er wordt een adaptief formulier gemaakt en er wordt een dialoogvenster weergegeven om het formulier te openen voor bewerking.

 7. Selecteren Edit om het nieuwe formulier te openen op een nieuw tabblad. Het formulier wordt geopend voor bewerking en geeft de inhoud weer die beschikbaar is in de sjabloon. De zijbalk wordt ook weergegeven om het nieuwe formulier aan te passen.

Gebruik Adaptieve Forms Core-componenten om uw formulier te maken

Nadat u het formulier hebt geopend voor bewerking, kunt u met de beschikbare Adaptive Forms Core Components formuliervelden toevoegen aan uw formulier. U kunt slepen en neerzetten of + gebruiken [component insert] om deze componenten aan een formulier toe te voegen. Zie AEM de documentatie van de Componenten van de Kern voor meer informatie over beschikbaar Adaptieve Forms Core-componenten. U kunt ook https://aemcomponents.dev/ om beschikbare kerncomponenten in actie te bekijken.

Handeling verzenden voor een adaptief formulier configureren configure-submit-action-for-form

Met een handeling Verzenden kunt u de bestemming kiezen van gegevens die zijn vastgelegd in een adaptief formulier. Deze wordt geactiveerd wanneer een gebruiker op de knop Verzenden klikt op een adaptief formulier. Aangepaste formulieren bevatten enkele van de verzendacties. U kunt ook een standaardverzendactie uitbreiden om uw eigen aangepaste verzendactie te maken. Een handeling verzenden voor uw formulier configureren:

 1. Open de Inhoudsbrowser en selecteer de Guide Container van uw adaptieve formulier.

 2. Klik op de eigenschappen van de container van de hulplijn Eigenschappen van hulplijnen pictogram. Het dialoogvenster Aangepaste formuliercontainer wordt geopend.

 3. Klik op de knop Submission tab.

  Klik op het pictogram Sleutel om het dialoogvenster Aangepaste formuliercontainer te openen om een verzendactie te configureren

 4. Selecteer en vorm een Submit action, op basis van uw vereisten. Zie voor meer informatie over Handelingen verzenden Handeling Adaptief verzenden van formulier

Leid de gebruiker om naar een pagina of toon een dank u bericht bij de vormverzending

Bij het verzenden van een formulier kunt u de gebruiker omleiden naar een andere webpagina of een bericht. Om de gebruiker om te leiden of het dank u bericht te vormen:

 1. Open de Inhoudsbrowser en selecteer de Guide Container van uw adaptieve formulier.

 2. Klik op de eigenschappen van de container van de hulplijn Eigenschappen van hulplijnen pictogram. Het dialoogvenster Aangepaste formuliercontainer wordt geopend.

 3. Open de Submission tab.

  Klik op het pictogram Sleutel om het dialoogvenster Aangepaste formuliercontainer te openen om een omleidingspagina of een bedankbericht te configureren

  • Als u een omleidings-URL wilt configureren, selecteert u bij Verzenden de optie Redirect to URL en een AEM Sites-pagina selecteren of een URL van een externe pagina opgeven.

  • Als u een aangepast bericht of een bedankbericht wilt configureren, selecteert u bij Verzenden de optie Show Message en geef een bericht op in het dialoogvenster Message content doos. Het is een tekstvak met tekstopmaak. U kunt de optie Volledig scherm gebruiken om alle beschikbare tekstitems weer te geven.

Een schema of formuliergegevensmodel configureren voor een adaptief formulier configure-schema-or-data-model-for-form

Met het formuliergegevensmodel kunt u een formulier verbinden met een gegevensbron om gegevens te verzenden en te ontvangen op basis van gebruikersacties. U kunt een formulier ook verbinden met een JSON-schema om de verzonden gegevens in een vooraf gedefinieerde indeling te ontvangen. Afhankelijk van de vereiste verbinding, sluit uw formulier aan op een JSON-schema of formuliergegevensmodel:

Een JSON-schema of formuliergegevensmodel voor uw formulier configureren

Een JSON-schema of formuliergegevensmodel configureren voor uw formulier:

 1. Open de Inhoudsbrowser en selecteer de Guide Container van uw adaptieve formulier.

 2. Klik op de eigenschappen van de container van de hulplijn Eigenschappen van hulplijnen pictogram. Het dialoogvenster Aangepaste formuliercontainer wordt geopend.

 3. Open de Data Model tab.

  Klik op het pictogram Sleutel om het dialoogvenster Aangepaste formuliercontainer te openen om een JSON-schema of formuliergegevensmodel te configureren

 4. Selecteer en configureer een JSON-schema of formuliergegevensmodel op basis van uw vereisten:

  • Wanneer u Form Model gebruiken Select Form Data Model om een vooraf geconfigureerd formuliergegevensmodel te selecteren.
  • Wanneer u Schema gebruiken Schema Selecteer een JSON-schema voor uw formulier.
 5. Klik op Done.

NOTE
U kunt het JSON-schema of het formuliergegevensmodel voor een adaptief formulier bewerken met de eigenschappen van de Guide Container.

Een prefill-service configureren configure-prefill-service-for-form

U kunt de Prefill-service gebruiken om automatisch velden van een adaptief formulier in te vullen met bestaande gegevens. Wanneer een gebruiker een formulier opent, worden de waarden voor die velden vooraf ingevuld. U kunt:

De service Vooraf invullen van formuliergegevensmodel gebruiken om velden van een adaptief formulier vooraf in te vullen fdm-prefill-service

U kunt de service Vooraf invullen van formuliergegevensmodel gebruiken om velden van een adaptief formulier vooraf in te vullen met een formuliergegevensmodel of een aangepaste voorinvulservice. De service Vooraf invullen formuliergegevensmodel gebruikt de De service van het geconfigureerde formuliergegevensmodel ophalen om gegevens op te halen. Als u de service Vooraf invullen van formuliergegevensmodel wilt gebruiken voor een adaptief formulier:

 1. Open de Inhoudsbrowser en selecteer de Guide Container van uw adaptieve formulier.
 2. Klik op de eigenschappen van de container van de hulplijn Eigenschappen van hulplijnen pictogram. Het dialoogvenster Aangepaste formuliercontainer wordt geopend.
 3. Klik op de eigenschappen van de container van het adaptieve formulier Eigenschappen van adaptieve formuliercontainers pictogram. Het dialoogvenster Aangepaste formuliercontainer voor het configureren van gegevensmodellen wordt geopend.
  Klik op het pictogram Sleutel om het dialoogvenster Aangepaste formuliercontainer te openen om een omleidingspagina of een bedankbericht te configureren
 4. Selecteer een formuliergegevensmodel. Open de Basic tab. Selecteer in de service Prefill de optie Form Data Model Prefill Service.
 5. Klik op Done. Uw adaptieve formulier is nu geconfigureerd voor vooraf invullen van formuliergegevensmodel. U kunt nu de regeleditor om regels te maken voor het vooraf invullen van velden van het formulier.

Volgende functies

Zie ook

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2