Aangepaste formuliervelden vooraf invullen prefill-adaptive-form-fields

Adobe beveelt aan moderne en uitbreidbare gegevensvastlegging te gebruiken Kernonderdelenfor nieuwe Adaptieve Forms makenof Aangepaste Forms toevoegen aan AEM Sites-pagina's. Deze componenten betekenen een aanzienlijke vooruitgang in de aanmaak van Adaptive Forms en zorgen voor indrukwekkende gebruikerservaring. In dit artikel wordt een oudere aanpak beschreven voor de auteur Adaptive Forms die gebruikmaakt van stichtingscomponenten.

Versie
Artikelkoppeling
AEM as a Cloud Service
Klik hier
AEM 6,5
Dit artikel

Inleiding introduction

U kunt de velden van een adaptief formulier vooraf invullen met bestaande gegevens. Wanneer een gebruiker een formulier opent, worden de waarden voor die velden vooraf ingevuld. Als u gegevens vooraf wilt invullen in een adaptief formulier, maakt u de gebruikersgegevens beschikbaar als een vooraf ingevulde XML/JSON in de indeling die voldoet aan de vooraf ingevulde gegevensstructuur van adaptieve formulieren.

Structuur van vooraf ingevulde gegevens the-prefill-structure

Een adaptief formulier kan bestaan uit gebonden en niet-gebonden velden. Gebonden velden zijn velden die worden gesleept vanaf het tabblad Inhoudszoeker en die niet-leeg bevatten bindRef in het dialoogvenster voor het bewerken van velden. Niet-gebonden velden worden rechtstreeks vanuit de deelbrowser van de Sidekick gesleept en hebben een lege pagina bindRef waarde.

U kunt zowel gebonden als niet-gebonden velden van een adaptief formulier vooraf invullen. De vooraf ingevulde gegevens bevatten de secties afBoundData en afUnBoundData om zowel gebonden als niet-gebonden velden van een adaptief formulier vooraf in te vullen. De afBoundData bevat de vooraf ingevulde gegevens voor gebonden velden en deelvensters. Deze gegevens moeten voldoen aan het bijbehorende formuliermodelschema:

 • Voor adaptieve formulieren met behulp van de XFA-formuliersjabloon, gebruik vooraf ingevulde XML volgend met het gegevensschema van het malplaatje XFA.
 • Voor adaptieve formulieren met XML-schemagebruikt u de vooraf ingevulde XML-code die compatibel is met de XML-schemastructuur.
 • Voor adaptieve formulieren met JSON-schemaGebruik de Prefill JSON die compatibel is met het JSON-schema.
 • Gebruik voor adaptieve formulieren met FDM-schema de Prefill JSON die compatibel is met het FDM-schema.
 • Voor adaptieve formulieren met geen formuliermodelEr zijn geen gebonden gegevens. Elk veld is een niet-gebonden veld en wordt voorgevuld met de niet-gebonden XML.

Voorbeeld van vooraf ingevulde XML-structuur sample-prefill-xml-structure

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<afData>
 <afBoundData>
   <employeeData>
    .
   </employeeData>
 </afBoundData>

 <afUnboundData>
  <data>
   <textbox>Hello World</textbox>
     .
     .
   <numericbox>12</numericbox>
     .
     .
  </data>
 </afUnboundData>
</afData>

Voorbeeld van JSON-structuur vooraf invullen sample-prefill-json-structure

{
  "afBoundData": {
   "employeeData": { }
  },
  "afUnboundData": {
   "data": {
     "textbox": "Hello World",
     "numericbox": "12"
   }
  }
}

Voor gebonden velden met dezelfde bindref- of niet-gebonden velden met dezelfde naam worden de gegevens die zijn opgegeven in de XML-tag of het JSON-object, in alle velden ingevuld. Twee velden in een formulier worden bijvoorbeeld toegewezen aan de naam textbox in de vooraf ingevulde gegevens. Als tijdens runtime het eerste tekstvak A bevat, wordt A automatisch ingevuld in het tweede tekstvak. Deze koppeling wordt actieve koppeling van adaptieve formuliervelden genoemd.

Adaptief formulier met XFA-formuliersjabloon xfa-based-af

De structuur van vooraf ingevulde XML en de ingediende XML voor op XFA gebaseerde adaptieve formulieren is als volgt:

 • XML-structuur vooraf invullen: Het vooraf ingevulde XML voor op XFA gebaseerde adaptieve formulier moet voldoen aan het gegevensschema van de XFA-formuliersjabloon. Als u niet-gebonden velden vooraf wilt invullen, plaatst u de vooraf ingevulde XML-structuur in /afData/afBoundData -tag.

 • Verzonden XML-structuur: Wanneer geen vooraf ingevulde XML wordt gebruikt, bevat de voorgelegde XML gegevens voor zowel gebonden als niet-gebonden velden in afData tag wrapper. Als een vooraf ingevulde XML wordt gebruikt, heeft het voorgelegde XML-bestand dezelfde structuur als de vooraf ingevulde XML. Als de vooraf ingevulde XML begint met de afData hoofdlabel, heeft de uitvoer-XML ook dezelfde indeling. Als de vooraf ingevulde XML niet afData/afBoundDatawrapper en begint in plaats daarvan rechtstreeks vanaf de hoofdtag van het schema, zoals employeeData, begint de voorgelegde XML ook met de employeeData -tag.

Prefill-Submit-Data-ContentPackage.zip

Bestand ophalen
Voorbeeld met vooraf ingevulde gegevens en verzonden gegevens

Adaptieve formulieren op basis van een XML-schema  xml-schema-af

De structuur van vooraf ingevulde XML en verzonden XML voor adaptieve formulieren op basis van het XML-schema is als volgt:

 • XML-structuur vooraf invullen: De vooraf ingevulde XML-gegevens moeten compatibel zijn met het gekoppelde XML-schema. Als u niet-gebonden velden vooraf wilt invullen, plaatst u de vooraf ingevulde XML-structuur in de tag /afData/afBoundData.
 • Verzonden XML-structuur: als er geen vooraf ingevulde XML wordt gebruikt, bevat de verzonden XML gegevens voor zowel gebonden als niet-gebonden velden in afData tag wrapper. Als de vooraf ingevulde XML wordt gebruikt, heeft het voorgelegde XML-bestand dezelfde structuur als de vooraf ingevulde XML. Als de vooraf ingevulde XML begint met de afData hoofdtag, heeft de uitvoer-XML dezelfde indeling. Als de vooraf ingevulde XML niet afData/afBoundData wrapper en begin in plaats daarvan rechtstreeks vanaf de hoofdtag van het schema, zoals employeeData, begint de voorgelegde XML ook met de employeeData -tag.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema targetNamespace="https://adobe.com/sample.xsd"
      xmlns="https://adobe.com/sample.xsd"
      xmlns:xs="https://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="sample" type="SampleType"/>

  <xs:complexType name="SampleType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="noOfProjectsAssigned" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>

Voor velden waarvan het model het XML-schema is, worden de gegevens vooraf ingevuld in het dialoogvenster afBoundData -tag zoals weergegeven in het voorbeeld-XML hieronder. Deze kan worden gebruikt voor het vooraf invullen van een adaptief formulier met een of meer niet-gebonden tekstvelden.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><afData>
 <afUnboundData>
  <data>
   <textbox>Ignorance is bliss :) </textbox>
  </data>
 </afUnboundData>
 <afBoundData>
  <data>
   <noOfProjectsAssigned>twelve</noOfProjectsAssigned>
  </data>
 </afBoundData>
</afData>
NOTE
Het wordt aanbevolen geen niet-gebonden velden in gebonden deelvensters te gebruiken (deelvensters met niet-lege deelvensters) bindRef die is gemaakt door componenten te slepen van het tabblad Sidekick of Gegevensbronnen). Hierdoor kunnen gegevens van deze niet-gebonden velden verloren gaan. Daarnaast wordt aanbevolen dat de namen van de velden uniek zijn in het formulier, met name voor niet-gebonden velden.

Een voorbeeld zonder de omslag afData en afBoundData an-example-without-afdata-and-afbounddata-wrapper

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><config>
 <assignmentDetails descriptionOfAssignment="Some Science Project" durationOfAssignment="34" financeRelatedProject="1" name="Lisa" numberOfMentees="1"/>
 <assignmentDetails descriptionOfAssignment="Kidding, right?" durationOfAssignment="4" financeRelatedProject="1" name="House" numberOfMentees="3"/>
</config>

Adaptieve formulieren op basis van JSON-schema json-schema-based-adaptive-forms

Voor adaptieve formulieren op basis van JSON-schema wordt de structuur van de prefill JSON en de ingediende JSON hieronder beschreven. Zie voor meer informatie Aangepaste formulieren maken met JSON-schema.

 • Prefill JSON-structuur: De Prefill JSON moet voldoen aan het JSON-schema. Naar keuze, kan het in het /afData/afBoundData Voorwerp worden verpakt als u niet verbindende gebieden eveneens wilt vooraf invullen.
 • Ingediende JSON-structuur: als er geen Prefill JSON wordt gebruikt, bevat de verzonden JSON gegevens voor zowel gebonden als niet-gebonden velden in de omsluitende tag afData. Als de Prefill JSON wordt gebruikt, heeft de verzonden JSON dezelfde structuur als de Prefill JSON. Als de Prefill JSON begint met het afData-hoofdobject, heeft de uitvoer-JSON dezelfde indeling. Als de prefill JSON geen afData/afBoundData omslag heeft en in plaats daarvan direct van het schemawortelvoorwerp zoals gebruiker begint, begint voorgelegde JSON ook met het gebruikersvoorwerp.
{
  "id": "https://some.site.somewhere/entry-schema#",
  "$schema": "https://json-schema.org/draft-04/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "address": {
      "type": "object",
      "properties": {
  "name": {
   "type": "string"
  },
  "age": {
   "type": "integer"
}}}}}

Voor velden die het JSON-schemamodel gebruiken, worden de gegevens voorgevuld in het afBoundData-object, zoals in het voorbeeld JSON hieronder wordt getoond. Deze kan worden gebruikt voor het vooraf invullen van een adaptief formulier met een of meer niet-gebonden tekstvelden. Hieronder ziet u een voorbeeld van gegevens met afData/afBoundData omslag:

{
 "afData": {
  "afUnboundData": {
   "data": { "textbox": "Ignorance is bliss :) " }
  },
  "afBoundData": {
   "data": { {
  "user": {
  "address": {
   "city": "Noida",
   "country": "India"
}}}}}}}

Hieronder ziet u een voorbeeld zonder afData/afBoundData omslag:

{
 "user": {
 "address": {
  "city": "Noida",
  "country": "India"
}}}
NOTE
Het gebruik van niet-gebonden velden in gebonden deelvensters (deelvensters met niet-lege bindRef die zijn gemaakt door componenten te slepen van het tabblad Sidekick of Gegevensbronnen) is niet aanbevolen omdat dit gegevensverlies van de niet-gebonden velden tot gevolg kan hebben. Het wordt aanbevolen unieke veldnamen te hebben in het formulier, vooral voor niet-gebonden velden.

Adaptief formulier zonder formuliermodel adaptive-form-with-no-form-model

Voor adaptieve formulieren zonder formuliermodel staan de gegevens voor alle velden onder de <data> tag van <afUnboundData> tag.

Let ook op het volgende:

De XML-labels voor de gebruikersgegevens die voor verschillende velden worden verzonden, worden gegenereerd met de naam van de velden. De veldnamen moeten daarom uniek zijn.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><afData>
 <afUnboundData>
  <data>
   <radiobutton>2</radiobutton>
   <repeatable_panel_no_form_model>
    <numericbox>12</numericbox>
   </repeatable_panel_no_form_model>
   <repeatable_panel_no_form_model>
    <numericbox>21</numericbox>
   </repeatable_panel_no_form_model>
   <checkbox>2</checkbox>
   <textbox>Nopes</textbox>
  </data>
 </afUnboundData>
 <afBoundData/>
</afData>

Prefill-service configureren met Configuratiebeheer configuring-prefill-service-using-configuration-manager

Om de prefill dienst toe te laten, specificeer de Standaard Prefill Configuratie van de Dienst in de Configuratie van de Console van het AEM Web. Gebruik de volgende stappen om de Prefill dienst te vormen:

NOTE
Prefill Service Configuration is van toepassing op adaptieve formulieren, HTML5 formulieren en HTML5 formuliersets.
 1. Openen Adobe Experience Manager Web Console Configuration met de URL:
  https://<server>:<port>/system/console/configMgr

 2. Zoeken en openen Default Prefill Service Configuration.

  Configuratie vooraf invullen

 3. Voer de gegevenslocatie of een regex (reguliere expressie) voor de Locaties van gegevensbestanden. Voorbeelden van geldige locaties voor gegevensbestanden zijn:

  • file:///C:/Users/public/Document/Prefill/.*
  • https://localhost:8000/somesamplexmlfile.xml
  note note
  NOTE
  Prefill wordt standaard toegestaan via crx-bestanden voor alle typen adaptieve Forms (XSD, XDP, JSON, FDM en geen gebaseerd formuliermodel). Vooraf invullen is alleen toegestaan met JSON- en XML-bestanden.
 4. De prefill-service is nu geconfigureerd voor uw formulier.

  note note
  NOTE
  Het crx-protocol zorgt voor de beveiliging van vooraf ingevulde gegevens en is daarom standaard toegestaan. Prefilling via andere protocollen met behulp van generieke regex kan kwetsbaarheid veroorzaken. Geef in de configuratie een veilige URL-configuratie op om uw gegevens te beveiligen.

Het merkwaardige geval van herhaalbare deelvensters the-curious-case-of-repeatable-panels

Over het algemeen worden gebonden (formulierschema) en niet-gebonden velden gemaakt in dezelfde adaptieve vorm, maar het volgende is een paar uitzonderingen voor het geval de gebonden velden herhaalbaar zijn:

 • Niet-gebonden herhaalbare deelvensters worden niet ondersteund voor adaptieve formulieren met de XFA-formuliersjabloon, XSD, JSON-schema of FDM-schema.
 • Gebruik geen niet-gebonden velden in gebonden herhaalbare deelvensters.
NOTE
Als vuistregel geldt dat gebonden en niet-gebonden velden niet door elkaar mogen worden gebruikt als ze doorsnede hebben in gegevens die door de eindgebruiker in niet-gebonden velden worden ingevuld. Indien mogelijk, zou u het schema of het XFA vormmalplaatje moeten wijzigen en een ingang voor niet verbindende gebieden toevoegen, zodat het ook verbindend wordt en zijn gegevens zoals andere gebieden in voorgelegde gegevens beschikbaar zijn.

Ondersteunde protocollen voor het vooraf invullen van gebruikersgegevens supported-protocols-for-prefilling-user-data

Adaptieve formulieren kunnen worden voorgevuld met gebruikersgegevens in de indeling voor vooraf ingevulde gegevens via de volgende protocollen wanneer ze zijn geconfigureerd met geldige regex:

Het protocol crx:// the-crx-protocol

https://localhost:4502/content/forms/af/xml.html?wcmmode=disabled&dataRef=crx:///tmp/fd/af/myassets/sample.xml

De opgegeven node moet een eigenschap met de naam jcr:data en de gegevens bewaren.

Het protocol file://  the-file-protocol-nbsp

https://localhost:4502/content/forms/af/someAF.html?wcmmode=disabled&dataRef=file:///C:/Users/form-user/Downloads/somesamplexml.xml

Het betreffende bestand moet zich op dezelfde server bevinden.

Het protocol https:// the-http-protocol

https://localhost:4502/content/forms/af/xml.html?wcmmode=disabled&dataRef=https://localhost:8000/somesamplexmlfile.xml

Het protocol service:// the-service-protocol

https://localhost:4502/content/forms/af/abc.html?wcmmode=disabled&dataRef=service://[SERVICE_NAME]/[IDENTIFIER]
 • SERVICE_NAME verwijst naar de naam van de prefill dienst OSGI. Vernieuwen Een vooraf ingevulde service maken en uitvoeren.
 • IDENTIFIER verwijst naar om het even welke meta-gegevens die door de Prefill dienst worden vereist OSGI om de Prefill gegevens te halen. Een id voor de aangemelde gebruiker is een voorbeeld van metagegevens die kunnen worden gebruikt.
NOTE
Het doorgeven van verificatieparameters wordt niet ondersteund.

Gegevenskenmerk instellen in slingRequest setting-data-attribute-in-slingrequest

U kunt ook de data kenmerk in slingRequest, waarbij de data Het kenmerk is een tekenreeks die XML of JSON bevat, zoals in de voorbeeldcode hieronder wordt getoond (Voorbeeld is voor XML):

<%
      String dataXML="<afData>" +
              "<afUnboundData>" +
                "<data>" +
                  "<first_name>"+ "Tyler" + "</first_name>" +
                  "<last_name>"+ "Durden " + "</last_name>" +
                  "<gender>"+ "Male" + "</gender>" +
                  "<location>"+ "Texas" + "</location>" +
                  "</data>" +
              "</afUnboundData>" +
            "</afData>";
    slingRequest.setAttribute("data", dataXML);
%>

U kunt een eenvoudige XML- of JSON-tekenreeks met al uw gegevens schrijven en deze in slingRequest instellen. Dit kan gemakkelijk in uw renderer JSP voor om het even welke component worden gedaan, die u in de pagina wilt omvatten waar u het slingRequest gegevensattribuut kunt plaatsen.

Bijvoorbeeld, waar u een specifiek ontwerp voor uw pagina met een specifiek type van kopbal wilt. Om dit te bereiken, kunt u uw schrijven header.jsp, die u kunt opnemen in uw paginacomponent en de data kenmerk.

Een ander goed voorbeeld is een gebruiksgeval waarin u gegevens over aanmelding via sociale accounts, zoals Facebook, Twitter of LinkedIn, vooraf wilt invullen. In dit geval kunt u een eenvoudige JSP opnemen in header.jsp, die gegevens ophaalt van de gebruikersaccount en de gegevensparameter instelt.

prefill-page component.zip

Bestand ophalen
Voorbeeld prefill.jsp in paginacomponent

AEM Forms, aangepaste Prefill-service aem-forms-custom-prefill-service

U kunt de douane vooraf ingevulde dienst voor de scenario's gebruiken, waar u constant gegevens van een vooraf bepaalde bron leest. De Prefill-service leest gegevens uit gedefinieerde gegevensbronnen en vult de velden van het adaptieve formulier vooraf in met de inhoud van het Prefill-gegevensbestand. Hiermee kunt u ook vooraf ingevulde gegevens permanent koppelen aan een adaptief formulier.

Een vooraf ingevulde service maken en uitvoeren create-and-run-a-prefill-service

De prefill dienst is de dienst OSGi en door bundel OSGi verpakt. U maakt de OSGi-bundel, uploadt en installeert deze naar AEM Forms-bundels. Voordat u begint met het maken van de bundel:

 • De AEM Forms Client SDK downloaden

 • Het tekstbouwsteenpakket downloaden

 • Plaats het gegevensbestand (vooraf ingevulde gegevens) in crx-bewaarplaats. U kunt het bestand op elke locatie in de map \contents van de crx-opslagplaats plaatsen.

Bestand ophalen

Een vooraf ingevulde service maken create-a-prefill-service

Het bouwsteenpakket (voorbeeldenservicepakket) bevat een voorbeeldimplementatie van de AEM Forms Prefill-service. Open het tekstbouwsteenpakket in een code-editor. Open bijvoorbeeld het bouwsteenproject in Eclipse en bewerk het. Nadat u het bouwsteenpakket in een coderedacteur opent, voer de volgende stappen uit om de dienst tot stand te brengen.

 1. Open het bestand src\main\java\com\adobe\test\Prefill.java voor bewerking.

 2. Stel in de code de waarde in van:

  • nodePath: De knooppuntvariabele die naar de crx-gegevensopslagplaats wijst bevat weg van het gegevens (prefill) dossier. Bijvoorbeeld /content/prefilldata.xml
  • label: De labelparameter geeft de weergavenaam van de service op. Bijvoorbeeld, de StandaardVooraf ingevulde Dienst
 3. Opslaan en het dialoogvenster sluiten Prefill.java bestand.

 4. Voeg de AEM Forms Client SDK pakket aan de bouwstijlweg van het bouwsteenproject.

 5. Compileer het project en creeer .jar voor de bundel.

De Prefill-service starten en gebruiken start-and-use-the-prefill-service

Als u de Prefill-service wilt starten, uploadt u het JAR-bestand naar de AEM Forms-webconsole en activeert u de service. De service verschijnt nu in de editor voor aangepaste formulieren. Een vooraf ingevulde service koppelen aan een adaptief formulier:

 1. Open het adaptieve formulier in de Forms Editor en open het deelvenster Eigenschappen voor de Formuliercontainer.
 2. Navigeer in de eigenschappenconsole naar AEM Forms-container > Basic > Prefill Service.
 3. Selecteer de standaardvoorgevulde service en klik op Save. De service is gekoppeld aan het formulier.

Gegevens vooraf invullen op client prefill-at-client

Wanneer u een adaptief formulier vooraf instelt, voegt de AEM Forms-server gegevens samen met een adaptief formulier en levert het ingevulde formulier aan u. De handeling voor het samenvoegen van gegevens vindt standaard plaats op de server.

U kunt de AEM Forms-server zo configureren dat de handeling voor het samenvoegen van gegevens wordt uitgevoerd op de client in plaats van op de server. Hierdoor wordt de tijd die nodig is om adaptieve formulieren vooraf in te vullen en weer te geven, aanzienlijk verkort. De functie is standaard uitgeschakeld. U kunt het van de Manager van de Configuratie of bevellijn toelaten.

 • Om van configuratiemanager toe te laten of onbruikbaar te maken:

  1. Open AEM Configuration Manager.
  2. Zoek en open het Adaptieve formulier en de Interactieve communicatie Web Channel Configuration
  3. Schakel de optie Configuration.af.clinentside.datamerge.enabled.name in
 • U kunt als volgt vanaf de opdrachtregel in- of uitschakelen:

  • Voer de volgende opdracht cURL uit om in te schakelen:

   curl -u admin:admin -X POST -d apply=true \ -d propertylist=af.clientside.datamerge.enabled \ -d af.clientside.datamerge.enabled=true \ http://${crx.host}:${crx.port}/system/console/configMgr/Adaptive%20Form%20and%20Interactive%20Communication%20Web%20Channel%20Configuration

  • Als u deze optie wilt uitschakelen, voert u de volgende opdracht cURL uit:

   curl -u admin:admin -X POST -d apply=true \ -d propertylist=af.clientside.datamerge.enabled \ -d af.clientside.datamerge.enabled=false \ http://${crx.host}:${crx.port}/system/console/configMgr/Adaptive%20Form%20and%20Interactive%20Communication%20Web%20Channel%20Configuration

  Als u optimaal gebruik wilt maken van de optie Gegevens vooraf invullen op de client, werkt u de Prefill-service bij om te retourneren FileAttachmentMap en CustomContext

recommendation-more-help
19ffd973-7af2-44d0-84b5-d547b0dffee2