Adaptive Forms Core Components-releases core-components-versions

Identificeer de exacte versies van zowel Forms Core Components als WCM Core Components afhankelijkheden die vereist zijn om de nieuwste Adaptive Forms core-componenten in uw omgeving te activeren. Bovendien kunt u zich vertrouwd maken met de componenten en functies die in elke versie van Adaptive Forms Core Components zijn ingeschakeld.

AEM Forms als Cloud Service versiegeschiedenis aem-as-cs-version-history

De versies van de Componenten van de Kern die met AEM as a Cloud Service compatibel zijn zijn beschikbaar op GitHub samen met uitvoerige details van hun versies.

De versiehistorie van Core Components voor AEM as a Cloud Service bekijken, klik hier.

AEM 6.5 Forms-versiegeschiedenis aem-as-form-version-history

De Core Components-releases die compatibel zijn met AEM 6.5 Form on-premisse en AMS die beschikbaar zijn op GitHub samen met uitvoerige details van hun versies.

De versiegeschiedenis van Core Components voor AEM 6.5-formulier op locatie en AMS bekijken klik hier.

Zie ook see-also

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c