Auteur met kerncomponenten

In Adobe Experience Manager zijn componenten de structuurelementen die de inhoud vormen van de pagina's die worden gemaakt.

De componenten van de Kern bieden flexibele en eigenschap-rijke auteursfunctionaliteit aan. De WKND-referentiesite en het illustreert hoe de kerncomponenten kunnen worden gebruikt om een rijke websiteervaring uit te voeren.

Als u de Core Components (Basiscomponenten) wilt ervaren en voorbeelden wilt zien van hun configuratieopties en van de HTML- en JSON-uitvoer, gaat u naar de Componentbibliotheek.

Voor een meer diepgaande, ontwikkelaar-georiënteerde inleiding aan het uitvoeren van de Componenten van de Kern op een AEM project door te gebruiken Projectarchetype AEM uitchecken de WKND-zelfstudie.

NOTE
De belangrijkste componenten zijn niet onmiddellijk beschikbaar aan auteurs, ontwikkelingsteam moet deze eerst integreren in uw omgeving. Zodra geïntegreerd, kunnen zij beschikbaar worden gemaakt en vooraf gevormd via sjablooneditor.
CAUTION
Kernonderdelen AEM 6.4 of hoger vereist en het gebruik van bewerkbare sjablonen. Zij werken niet met Klassieke UI noch met statische malplaatjes.

Ontwerpen met kerncomponenten authoring-with-core-components

Als auteur zult u verscheidene voordelen van de Componenten van de Kern opmerken, die omvatten:

Componenten zijn beschikbaar op de Componenten tabblad van het zijpaneel van de pagina-editor wanneer pagina's bewerken.

Componenten worden gegroepeerd volgens categorieën die componentgroepen worden genoemd, zodat u de componenten eenvoudig kunt ordenen en filteren. De naam van de componentgroep wordt met de component in het dialoogvenster componentbrowser en het is ook mogelijk om per groep te filteren om de juiste component gemakkelijk te vinden.

NOTE
De componenten van de Kern zijn door gebrek een verborgen groep en zijn niet zichtbaar binnen componentenbrowser.
Voeg de vereiste componenten toe aan een zichtbare groep of pas deze aan zodat ze beschikbaar zijn voor auteurs.

Basiscomponenten vooraf configureren pre-configuring-core-components

Het vormen de Componenten van de Stichting was de baan van een ontwikkelaar. Nochtans met de Componenten van de Kern, kan een malplaatjeauteur een aantal mogelijkheden via de malplaatjeredacteur nu vormen.

Als het uploaden van afbeeldingen vanuit het bestandssysteem bijvoorbeeld niet is toegestaan door een afbeeldingscomponent, of als een tekstcomponent alleen bepaalde alineaopmaak moet toestaan, kunnen deze functies met een eenvoudige klik in- of uitgeschakeld worden.

Zie Paginasjablonen maken voor meer informatie .

Dialoogvensters Bewerken en Ontwerpen edit-and-design-dialogs

Omdat de Componenten van de Kern door malplaatjeauteurs kunnen worden pre-gevormd om te bepalen welke opties als deel van een malplaatje worden toegestaan, en dan verder door de paginaauteur worden gevormd om daadwerkelijke paginainhoud te bepalen, kan elke component opties in twee verschillende dialogen hebben.

Beschrijving
Wat het controleert
Voorbeelden
Dialoogvenster Bewerken
Opties die een paginaauteur kan worden gewijzigd tijdens normale paginabewerking voor de geplaatste componenten
De inhoud die door de component wordt weergegeven en hoe deze uiteindelijk op de pagina wordt weergegeven.
Opmaak van inhoudstekst, een afbeelding op een pagina roteren
Ontwerpdialoogvenster
Opties die een sjabloonauteur kan worden gewijzigd bij het configureren van een paginasjabloon.
Welke opties de auteur van de pagina bij het uitgeven van de component beschikbaar heeft
Welke opties voor tekstopmaak beschikbaar zijn, welke opties voor plaatsindeling van afbeeldingen beschikbaar zijn

Componentstijlen component-styling

De stijlen van de meeste Core Components kunnen worden bepaald gebruikend het de stijlsysteem van de AEM.

  • Een sjabloonauteur kan bepalen welke stijlen beschikbaar zijn voor een bepaalde component in het dialoogvenster Ontwerpen van die component.
  • De auteur van de inhoud kan vervolgens kiezen welke stijlen u wilt toepassen bij het toevoegen van de component en het maken van inhoud.

Zie voor meer informatie de Stijlsysteem documentatie.

Bronnen voor ontwikkelaars developer-resources

Zie de Basiscomponenten ontwikkelen ontwikkelaarsdocumentatie voor technische informatie betreffende kerncomponenten.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c