Skapa en ny målanslutning

VIKTIGT

Om du vill ansluta till ett mål behöver du Manage Destinations åtkomstkontrollbehörighet. Läs åtkomstkontroll - översikt eller kontakta produktadministratören för att få de behörigheter som krävs.

Översikt

Innan du kan skicka målgruppsdata till ett mål måste du skapa en anslutning till målplattformen. I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar ett nytt mål med Adobe Experience Platform användargränssnitt.

Skapa en ny målanslutning

 1. Gå till Connections > Destinations och väljer Catalog -fliken.

  Katalogsida

 2. Beroende på om du har en befintlig anslutning till ditt mål kan du se en Set up eller en Activate segments på målkortet. Mer information om skillnaden mellan Activate segments och Set up, se Katalog i dokumentationen för målarbetsytan.

  Välj antingen Set up eller Activate segments, beroende på vilken knapp som är tillgänglig för dig.

  Katalogsida

  Aktivera segment

 3. Om du valde Set up går du vidare till nästa steg.

  Om du valde Activate segments kan du nu se en lista över befintliga målanslutningar.

  Välj Configure new destination.

  Konfigurera nytt mål

 4. Ange anslutningsinformation för målplattformen och välj Connect to destination.

  OBSERVERA

  Bilden nedan används endast som illustration. Målanslutningsinformationen varierar mellan olika mål. Mer information om anslutningsinformation för ditt mål finns i Anslutningsparametrar i varje målkatalog sida (till exempel Google kundmatchning).

  Anslut till mål

 5. (Valfritt) Välj de aviseringar om måldataflöde som du vill prenumerera på. Du kan prenumerera på varningar när du skapar ett dataflöde för att få varningsmeddelanden om status, om det lyckades eller om det inte gick att köra ditt flöde. Se Prenumerera på aviseringar om destinationer i sitt sammanhang om du vill ha detaljerad information om varningar om måldataflöde.

  Användargränssnittsbild som visar prenumerationsalternativen för destinationsaviseringar i sitt sammanhang

 6. Välj Next.

  Anslut till mål

 7. Välj de marknadsföringsåtgärder som gäller för de data som du vill exportera till målet. Marknadsföringsåtgärder anger för vilken metod data ska exporteras till målet. Du kan välja bland Adobe-definierade marknadsföringsåtgärder eller skapa en egen marknadsföringsåtgärd. Mer information om marknadsföringsåtgärder finns i dataanvändningsprinciper - översikt sida.

  Välj marknadsföringsåtgärder

 8. Välj Save & Exit för att spara målkonfigurationen, eller välj Next för att gå vidare till målgruppsdata aktiveringsflöde.

På denna sida