Måltyper och -kategorier

Läs den här sidan om du vill veta mer om de olika typerna och kategorierna av Adobe Experience Platform-mål.

Måltyper

I Adobe Experience Platform skiljer vi mellan olika måltyper - anslutningar, datauppsättningsexport och tillägg. Det finns flera typer av anslutningsmål, så att du kan exportera data till API-baserade mål.

Slutligen kan anslutningar också särskiljas mellan offentliga destinationer som är tillgängliga för alla organisationer i destinationskatalogen, och privata destinationer som CDP Ultimate-kunder i realtid kan skapa för att uppfylla sina specifika exportanvändningsfall.

Typ av destinationsdiagram.

Anslutningar

Profile Export, Streaming Audience Export och Edge Personalization mål i Adobe Experience Platform hämta händelsedata, kombinera dem med andra datakällor för att skapa Kundprofil i realtid, tillämpa segmentering och exportera målgrupper och kvalificerade profiler till destinationer.

Profilexportdestinationer

Profilexportdestinationer tar emot rådata, ofta med e-postadress som primärnyckel. Experience Platform har för närvarande stöd för två typer av profilexportdestinationer:

Exportmål för direktuppspelningsprofil (företagsmål)

VIKTIGT

Företagsmål, eller exportmål för direktuppspelningsprofiler, är tillgängliga för Adobe Real-time Customer Data Platform Ultimate endast kunder.

Använd dataanslutningarna för företag för att leverera Adobe Real-time Customer Data Platform-profiler i nära realtid till interna system eller till andra tredjepartssystem för datasynkronisering, analys och fler användningsfall för profilberikning.

Dessa mål tar emot målgrupps- och profildata som dataströmmar från Experience Platform.

Företagets mål är:

Batchmål (filbaserade)

Filbaserade mål tar emot .csv filer som innehåller profiler och/eller attribut. Amazon S3 är ett exempel på ett mål där du kan exportera filer som innehåller profilexporter.

Målgrupper för direktuppspelad export

Målgrupper för målgruppsexport tar emot Experience Platform-målgruppsdata. Dessa mål använder målgrupps-ID eller användar-ID. Annonsering och sociala medier som Google Display & Video 360, Google Ads, eller Facebook är exempel på sådana destinationer.

Destinationer för kantanpassning

De främsta målsättningarna för personalisering i Experience Platform är bland annat Adobe Target och Anpassat personaliseringsmål. Genom att använda dessa destinationer kan ni möjliggöra användning av samma sida och nästa sida för personalisering för era kunder.

Läs mer om hur konfigurera anpassningsmål för personalisering på samma sida och nästa sida.

Profilexport och målgruppsexportdestinationer - videoöversikt

I videon nedan beskrivs de två typerna av destinationer:

Exportmål för datauppsättning

Vissa molnlagringsmål i målkatalogen stöder datauppsättningsexporter. Använd dessa mål för att exportera rådatauppsättningar till molnlagringsplatser.

Läs mer om hur exportera datamängder.

Tillägg

Plattformen utnyttjar tagghanteringens kraft och flexibilitet, vilket gör att du kan konfigurera taggtillägg i användargränssnittet.

TIPS

Detaljerad information om taggtillägg, inklusive användningsexempel och hur du hittar dem i gränssnittet finns i taggtillägg - översikt.

Med taggtillägg vidarebefordras råa händelsedata till flera typer av mål. Tänk på tillägg som Vidarebefordran av händelser typ av mål. Detta är en enklare typ av integrering med målplattformar, som bara vidarebefordrar råhändelsedata. Exempel på sådana är Tillägg för personalisering med Gainsight eller Bekräfta rösten för kundtillägget.

Märkordstillägg jämfört med andra mål

När anslutningar och tillägg ska användas

Som marknadsförare kan du använda en kombination av anslutningar och tillägg för att hantera dina användningsfall.

Anslutningar är användbara när det är nödvändigt att utnyttja en fullständig centraliserad kundprofil eller en kundpublik för aktivering. Använd till exempel anslutningar om du kopplar beteendedata från ett analyssystem med överförda CRM-data för att kvalificera en användare för en viss målgrupp innan du levererar ett anpassat meddelande till den användaren.

Tillägg är användbara när händelsedata används för att utlösa en åtgärd eller för att utföra segmentering i en extern miljö. Om beteendedata till exempel behöver vidarebefordras till ett externt system utan att kopplas till andra datakällor i filen för en viss användare.

Målkategorier

Anslutningarna och tilläggen i målkatalog grupperas efter målkategori (Reklam, molnlagring, Undersökningsplattformar, E-postmarknadsföring, osv.), beroende på vilka marknadsföringsåtgärder de hjälper dig att uppnå. Mer information om var och en av kategorierna, samt vilka destinationer som ingår i varje kategori, finns i Dokumentation för destinationskatalog.

Målkategorier markerade på katalogsidan.

På denna sida