Accordion-component

Met de Accordion Core-component kunnen gebruikers uitbreidbare en inklapbare secties maken in een adaptief formulier. Het wordt vaak gebruikt om lange of complexe vormen te organiseren en te vereenvoudigen door hen in kleinere, handelbaardere secties op te splitsen. Elke sectie van een accordeon wordt meestal vertegenwoordigd door een koptekst, waarop de gebruiker kan klikken om de bijbehorende inhoud uit of samen te vouwen. De inhoud kan elke Core-component bevatten.

Gebruik

Er zijn verschillende redenen waarom het nuttig is een accordeon in een adaptieve vorm op te nemen, zoals:

 • Ruimtebesparing: Met een accordeon kunnen gebruikers delen van een formulier uit- en samenvouwen, waardoor er minder ruimte is voor de weergave van alle formuliervelden tegelijk.

 • Navigatie: Een accordeon kan worden gebruikt om een hiërarchische navigatiestructuur te maken, zodat gebruikers gemakkelijker de formuliervelden kunnen vinden die ze nodig hebben.

 • Gebruikerservaring: Met Accordeon kunt u het formulier gebruiksvriendelijker maken door gebruikers een duidelijke en intuïtieve manier te bieden om formuliervelden te openen en in te vullen.

 • Long Forms: Accordion is een ideale component voor het verwerken van lange formulieren, omdat gebruikers zich hierdoor op één sectie tegelijk kunnen concentreren in plaats van een hoop informatie tegelijk te verwerken.

U kunt het volgende gebruiken:

 • De dialoogvenster configureren om eigenschappen van de accordeoncomponent op te geven.

 • De Pop-upmenu van deelvenster selecteren om de volgorde van de panelen van de accordeon te bepalen. Hierdoor kan de auteur de deelvensters rangschikken in de volgorde waarin de deelvensters moeten worden weergegeven.

 • Opties voor de auteur van een formulier om bepaalde functies in het deelvenster ontwerpdialoogvenster. Een auteur kan er bijvoorbeeld voor kiezen om bepaalde velden of secties van een formulier uit te schakelen. Met deze opties heeft de auteur meer controle over het ontwerp en de functionaliteit van het formulier, waardoor het eenvoudiger wordt om formulieren te maken die zijn toegesneden op de specifieke behoeften van de organisatie.

Het dialoogvenster Configureren en de deelvensterpop-up en het dialoogvenster Ontwerp selecteren maken allemaal deel uit van de kerncomponenten die zijn ontworpen om het ontwerpen van de formulieren eenvoudig te maken en een efficiënte manier te bieden om complexe formulieren te maken.

Versie en compatibiliteit

De Adaptive Forms Accordion Core Component is in februari 2023 uitgebracht als onderdeel van Core Components 2.0.4 for Cloud Service and Core Components 1.1.12 voor AEM 6.5.16.0 Forms of hoger. Hier volgt een tabel met alle ondersteunde versies, AEM compatibiliteit en koppelingen naar de bijbehorende documentatie:

Componentversie AEM as a Cloud Service AEM 6.5.16.0 Forms of hoger
v1 Compatibel met
versie 2.0.4 en hoger
Compatibel met
release 1.1.12 en later, maar minder dan 2.0.0.

Raadpleeg voor meer informatie over versies en releases van de Core Component de Core Components-versies document.

Technische details

Ga voor de meest recente informatie over de Accordion-component naar de technische documentatie over GitHub. Raadpleeg de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

Dialoogvenster configureren

Met het dialoogvenster Configureren kunt u de accordeonervaring voor bezoekers eenvoudig aanpassen. U kunt accordeonitems, deelvensters, gedrag en vormgeving eenvoudig definiëren voor een naadloze gebruikerservaring.

Tabblad Standaard

Het tabblad Basis

 • Naam - U kunt een formuliercomponent gemakkelijk herkennen met de unieke naam, zowel in het formulier als in de regeleditor, maar de naam mag geen spaties of speciale tekens bevatten.

 • Titel - Met Titel kunt u een component gemakkelijk herkennen in een formulier. Standaard wordt de titel boven op de component weergegeven. Als u geen titel toevoegt, wordt de naam van de component weergegeven in plaats van de titeltekst.

 • Titel verbergen - Selecteer de optie om de titel van de component te verbergen.

 • Gegevens in object laten teruglopen - Kies "Gegevens laten teruglopen in een object" om de veldgegevens in de wizard in een JSON-object te plaatsen. Als deze optie niet is gekozen, heeft de verzendgegevens-JSON een platte structuur voor de velden van de wizard.

 • Layout - U kunt een vaste lay-out (Eenvoudig) of een flexibele lay-out (Responsief raster) voor uw wizard gebruiken. De eenvoudige lay-out houdt alles vast op de plaats, terwijl het Responsieve Net u toestaat om de positie van componenten aan uw behoeften aan te passen. Gebruik bijvoorbeeld Responsief raster om "Voornaam", "Tweede naam" en "Achternaam" in één rij uit te lijnen in een formulier.

 • Bindverwijzing - Een bind verwijzing is een verwijzing naar een gegevenselement dat in een externe gegevensbron wordt opgeslagen en in een vorm wordt gebruikt. Met de bind-verwijzing kunt u gegevens dynamisch binden aan formuliervelden, zodat in het formulier de meest actuele gegevens uit de gegevensbron kunnen worden weergegeven. Een bind-verwijzing kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de naam en het adres van een klant in een formulier weer te geven op basis van de id van de klant die in het formulier is ingevoerd. De bind verwijzing kan ook worden gebruikt om de gegevensbron met gegevens bij te werken ingegaan in de vorm. Op deze manier kunt u in AEM Forms formulieren maken die interageren met externe gegevensbronnen, zodat u een naadloze gebruikerservaring hebt voor het verzamelen en beheren van gegevens.

 • Component verbergen - Selecteer de optie om de component te verbergen voor het formulier. De component blijft toegankelijk voor andere doeleinden, zoals het gebruiken voor berekeningen in de Redacteur van de Regel. Dit is handig wanneer u informatie wilt opslaan die niet hoeft te worden bekeken of rechtstreeks door de gebruiker hoeft te worden gewijzigd.

 • Component uitschakelen - Selecteer de optie om de component uit te schakelen. De uitgeschakelde component is niet actief of bewerkbaar voor de eindgebruiker. De gebruiker kan de waarde van het veld zien, maar kan deze niet wijzigen. De component blijft toegankelijk voor andere doeleinden, zoals het gebruiken voor berekeningen in de Redacteur van de Regel.

Tabblad Items

Tabblad Items

Met de knop Toevoegen kunt u een component selecteren die u als deelvenster wilt toevoegen in het selectievenster van de component. Nadat u de component hebt toegevoegd, kunt u de volgende opties zien:

 • Pictogram - Het pictogram geeft de component van het deelvenster in de lijst aan. U kunt de muisaanwijzer boven het pictogram plaatsen om de volledige naam van de component als knopinfo weer te geven.
 • Beschrijving - De beschrijving die wordt gebruikt als de tekst van het deelvenster. Standaard is de naam van de component geselecteerd voor het deelvenster.
 • Verwijderen - Tik of klik om het deelvenster uit de accordeoncomponent te verwijderen.
 • Opnieuw rangschikken - Tik of klik en sleep om de volgorde van de deelvensters te wijzigen.

Het tabblad Help-inhoud

Help-inhoud, tabblad

 • Korte beschrijving - Een korte beschrijving is een korte tekstuitleg met aanvullende informatie of verduidelijking over het doel van een specifiek formulierveld. Het helpt de gebruiker begrijpen welk type gegevens in het gebied moeten worden ingegaan en kan richtlijnen of voorbeelden verstrekken helpen ervoor zorgen dat de ingevoerde informatie geldig is en aan de gewenste criteria voldoet. Korte beschrijvingen blijven standaard verborgen. De optie Altijd korte beschrijving tonen gebruiken om de component onder de component weer te geven.

 • Altijd korte beschrijving tonen - Schakel de optie in om de korte beschrijving onder de component weer te geven.

 • Help-tekst - De Help-tekst verwijst naar aanvullende informatie of aanwijzingen die de gebruiker krijgt om deze te helpen bij het correct invullen van een formulierveld. Deze wordt weergegeven wanneer de gebruiker op het Help-pictogram (i) naast de component klikt. De Help-tekst biedt gedetailleerdere informatie dan de label- of plaatsaanduidingstekst van een formulierveld en is ontworpen om de gebruiker te helpen de vereisten of beperkingen van het veld te begrijpen. Het kan ook suggesties of voorbeelden bevatten om het invullen van het formulier eenvoudiger en nauwkeuriger te maken.

Tabblad Toegankelijkheid

Toegankelijkheid, tabblad

Tekst voor schermlezers - Tekst voor schermlezers verwijst naar extra tekst die specifiek is bedoeld om te worden gelezen door ondersteunende hulpmiddelen, zoals schermlezers, die door visueel gehandicapten worden gebruikt. Deze tekst bevat een audiobeschrijving van het doel van het formulierveld en kan informatie bevatten over de titel, beschrijving, naam en relevante berichten (aangepaste tekst) van het veld. Met de schermlezertekst kunt u ervoor zorgen dat het formulier toegankelijk is voor alle gebruikers, inclusief gebruikers met een visuele handicap, en krijgt deze een volledig inzicht in het formulierveld en de vereisten ervan.

Ontwerpdialoogvenster

De dialoog van het Ontwerp laat malplaatjemakers controleren hoe de dingen door gebrek worden getoond. Voor de Adaptieve Forms Accordion-component kunt u het volgende instellen:

 • Het type HTML-kopelementen dat is toegestaan en ingesteld als standaard (zoals H1, H2, H3, enz.)
 • De kerncomponenten die een maker van het formulier aan de accordeon kan toevoegen in de Adaptive Forms Editor
 • Eenvoudige namen voor stijlen (CSS-klassen) die kunnen worden toegepast in het dialoogvenster met eigenschappen van de accordeoncomponent in de Adaptieve Forms-editor.

Hierdoor wordt het maken en aanpassen van formulieren eenvoudiger en efficiënter.

Tabblad Eigenschappen

Op het tabblad Eigenschappen kunnen sjabloonauteurs de standaardelementen en toegestane HTML-kopelementen voor formulierauteurs instellen:

Dialoogvenster Ontwerp, tabblad

 • Toegestane kopelementen: Een vervolgkeuzelijst met meerdere opties waarmee de sjabloonauteur kan kiezen welke koppen de auteur van het formulier voor accordeon kan gebruiken.

 • Standaardkopelement: In een vervolgkeuzelijst wordt het standaardelement Kop voor de accordeoncomponent ingesteld.

Tabblad Toegestane componenten

De Toegestane componenten kunt u in de sjablooneditor de componenten instellen die als items kunnen worden toegevoegd aan de deelvensters in de component Accordeon in de Adaptieve Forms-editor.

Tabblad Toegestane componenten

Tabblad Stijlen

Het tabblad wordt gebruikt om CSS-stijlen voor een component te definiëren en te beheren. De Adaptive Forms Accordion Core-component ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

Het tabblad Stijl

 • Standaard CSS-klassen: U kunt een standaard-CSS-klasse opgeven voor de accordeoncomponent.

 • Toegestane stijlen: U kunt stijlen definiëren door een naam op te geven en de CSS-klasse op te geven die de stijl vertegenwoordigt. U kunt bijvoorbeeld een stijl met de naam "vetgedrukte tekst" maken en de CSS-klasse "font-weight" opgeven: vet". U kunt deze stijlen gebruiken of toepassen op een adaptief formulier in de Adaptieve Forms-editor. Als u een stijl wilt toepassen, selecteert u in de Adaptieve Forms-editor de component waarop u de stijl wilt toepassen, navigeert u naar het dialoogvenster Eigenschappen en selecteert u de gewenste stijl in het menu Stijlen vervolgkeuzelijst. Als u de stijlen moet bijwerken of wijzigen, gaat u terug naar het dialoogvenster Ontwerpen, werkt u de stijlen op het tabblad Stijlen bij en slaat u de wijzigingen op.

Op deze pagina