Format som stöds i Adobe Experience Manager Assets

Senaste uppdatering: 2023-05-18
 • Skapat för:
 • User
  Admin

Experience Manager Assets har stöd för ett stort antal filformat och alla funktioner har olika stöd för olika MIME-typer. Integrera Assets använder Adobe Extensible Metadata Platform (XMP).

Använd teckenförklaringen för att förstå supportnivån.

Supportnivå Beskrivning
Stöds
* Stöds med tilläggsfunktioner
Ej tillämpligt

Rasterbildformat som stöds i Experience Manager

De rasterbildformat som stöds i Assets är:

Format Lagring Metadatahantering Extrahering av metadata Generering av miniatyrbilder Redigering Återskrivning av metadata Insikter
PNG
GIF
TIFF
JPEG
BMP
PNM
PGM
PBM
PPM
PSD ‡
EPS
PICT
PSB

‡ Den sammanfogade bilden extraheras från filen PSD. Det är en bild som genereras av Adobe Photoshop och inkluderas i filen PSD. Beroende på inställningarna kan den sammanfogade bilden vara den faktiska bilden eller inte.

Utöver informationen ovan bör du tänka på följande:

 • Stödet för EPS-filer gäller endast för rasterbilder. Generering av miniatyrbilder för EPS-vektorbilder stöds till exempel inte som standard. Om du vill lägga till stöd konfigurera ImageMagick. Information om hur du integrerar tredjepartsverktyg för att aktivera ytterligare funktioner finns i Kommandoradsbaserad mediehanterare.

 • Metadatatillbakaskrivning fungerar för PSB-filformatet när det läggs till i NComm hanterare.

 • För EPS-filer stöds tillbakaskrivning av metadata i PostScript Document Structuring Convention (PS-Adobe) version 3.0 eller senare.

3D-format som stöds

Följande lista över 3D-format stöds.

Se även Arbeta med 3D-resurser i Dynamic Media.

Format Lagring Versionshantering Arbetsflöde Publicering Åtkomstkontroll Förhandsvisning av miniatyrbilder Förhandsgranska 3D Leverans till Dynamic Media
DN
gLB
gLTF
OBJ
STL
USDz

Biblioteket PDF Rasterizer stöds

Adobe PDF Rasterizer-biblioteket genererar högkvalitativa miniatyrbilder och förhandsgranskningar för stora och innehållsintensiva Adobe Illustrator och PDF-filer. Adobe rekommenderar att du använder PDF rastrerarbiblioteket för följande:

 • Innehållsintensiva AI/PDF-filer som är resurskrävande att bearbeta.
 • AI/PDF-filer, för vilka miniatyrbilder inte genereras som standard.
 • AI-filer med Pantone Matching System-färger (PMS).

Se Använda PDF Rasterizer.

Bildkodningsbibliotek som stöds

Biblioteket Adobe Imaging Transcoding är en bildbehandlingslösning som utför viktiga bildhanteringsfunktioner, som kodning, omkodning, omsampling och storleksändring.

Biblioteket för bildkonvertering har stöd för JPG/JPEG, PNG (8-bitars och 16-bitars), GIF, BMP, TIFF/komprimerad TIFF (förutom 32-bitars TIFF och PTIFF-filer), ICO och ICN MIME.

Se Konverteringsbibliotek för bildbehandling.

Camera Raw som stöds

The Adobe Camera Raw bibliotek aktiverar Assets för att importera råbilder. Se Camera Raw stöd.

Stöds Assets dokumentformat

Dokumentformat som stöds för filhanteringsfunktioner är följande:

Format Lagring Metadatahantering Fulltext
extrahering
Extrahering av metadata Miniatyrbild
generering
Extrahering av deltillgångar Återskrivning av metadata Anslutna resurser
AI
DOC
DOCX
ODT
PDF
HTML
RTF
TXT
XLS
XLSX
ODS
PPT
PPTX
ODP
INDD
PS
QXP
ePub

Multimediaformat som stöds

Lagring Metadatahantering Extrahering av metadata Generering av miniatyrbilder FFmpeg-omkodning
AAC *
MIDI *
3GP *
MP3 *
MPG *
OGA *
OGG *
RA *
WAV *
WMA *
DVI * *
FLV * *
M4V * *
MPEG * *
OGV * *
MOV * *
WMV * *
SWF

Arkivformat som stöds

De arkivformat som stöds och tillämpligheten för de vanliga DAM-arbetsflödena beskrivs i följande tabell.

Format Lagring Versionshantering Arbetsflöde Publicering Åtkomstkontroll Dynamic Media Delivery
TGZ
JAR
RAR
TAR
ZIP

Andra format som stöds

Hur de vanliga DAM-funktionerna kan användas för ett fåtal specifika filformat beskrivs nedan.

Format Lagring Versionshantering Arbetsflöde Publicering Åtkomstkontroll Dynamic Media Delivery
SVG
CSS
VTT
XML
JavaScript (när konfigureras med egen leveransdomän)
OBSERVERA

Att överföra och distribuera JavaScript-filer kan vara säkert eller inte. Om det behövs kan du använda övertäckningar för att hindra användare från att överföra JS-filer.

MIME-typer som stöds

Som standard Experience Manager identifierar filtypen med hjälp av filtillägget. Experience Manager kan identifiera det från innehållet i filerna. För den senare väljer du Detect MIME from content alternativ i Day CQ DAM Mime Type Service i Experience Manager Webbkonsol.

En lista över MIME-typer som stöds finns i CRXDE Lite på /conf/global/settings/cloudconfigs/dmscene7/jcr:content/mimeTypes.

Filtillägg MIME-typ/ Internetmedietyp Standardvärde för jobParam Tillåtet jobParam-värde
Bild bild/s7resurs usmAmount=1.75&usmRadius=0.2
&usmThreshold=2&usmMonochrome=0&
Standardvärdet jobParam gäller för alla MIME-bildresurser.
3G2 video/3gpp2 ExcludeMasterVideoFromAVS
3GP video/3gpp ExcludeMasterVideoFromAVS
AAC audio/x-aac
AFM application/x-font-type1
AI application/postscript aiprocess=Rasterize&airesolution=150
&aicolorspace=Auto&aialpha=false
AIFF audio/x-aiff
AVI video/x-msvideo ExcludeMasterVideoFromAVS
BMP image/bmp
CSS text/css
DOC application/msword
EPS
 • application/postscript
 • program/steg
 • application/x-eps
 • bild/steg
 • image/x-eps
F4V video/x-f4v ExcludeMasterVideoFromAVS
FLA application/x-shockwave-flash
FLV video/x-flv ExcludeMasterVideoFromAVS
FPX image/vnd.fpx
GIF image/gif
ICC application/vnd.iccprofile
ICM application/vnd.iccprofile
INDD application/x-indesign
JPEG image/jpeg
JPG image/jpeg
M2V video/mpeg ExcludeMasterVideoFromAVS
M4V video/x-m4v ExcludeMasterVideoFromAVS
MOV video/quicktime ExcludeMasterVideoFromAVS
MP3 audio/mpeg
MP4 video/mp4 ExcludeMasterVideoFromAVS
MPEG video/mpeg ExcludeMasterVideoFromAVS
MPG video/mpeg ExcludeMasterVideoFromAVS
MTS model/vnd.mts
OGV video/ogg ExcludeMasterVideoFromAVS
OTF application/x-font-otf
PDF application/pdf pdfprocess=Rasterize&resolution=150
&colorspace=Auto&pdfbrochure=false
&keywords=false&links=false
pdfOptions
PFB application/x-font-type1
PFM application/x-font-type1
PICT image/x-pict
PNG bild/png
PPT application/vnd.ms
PS application/postscript psprocess=Rasterize&psresolution=150
&pscolorspace=Auto&psalpha=false
&psextractsearchwords=false
&aiprocess=Rasterize&airesolution=150
&aicolorspace=Auto&aialpha=false
 • postScriptOptions
 • [illustratorOptions] (https://experienceleague.adobe.com/docs/dynamic-media-developer-resources/image-production-api/data-types/r-illustrator-options.html?lang=sv-SE
PSD image/vnd.adobe.photoshop process=None&layerNaming=Layername
&anchor=Center&createTemplate=false
&extractText=false&extendLayers=false
RTF application/rtf
SVG image/svg+xml
SWF application/x-shockwave-flash
TAR application/x-tar
TIF/TIFF bild/tiff
TTC application/x-font-ttf
TTF application/x-font-ttf
VOB video/dvd ExcludeMasterVideoFromAVS
VTT text/vtt
WAV audio/x-wav
WEBM video/webm ExcludeMasterVideoFromAVS
WMA audio/x-ms-wma
WMV video/x-ms-wmv ExcludeMasterVideoFromAVS
XLS application/vnd.ms
ZIP application/zip

Dynamic Media - Videoformat som stöds för transkodning

Videofiltillägg Behållare Rekommenderade videokodekar Videokodekar som inte stöds
AVI A/V-sammanflätning XVID, DIVX, HDV, MiniDV (DV25), Techsmith Camtasia, Huffyuv, Fraps, Panasonic DVCPro Indeo3 (IV30), MJPEG, Microsoft® Video 1 (MS-CRAM)
FLV, F4V Adobe Flash H264/AVC, Flix VP6, H263, Sorenson SWF (vektoranimeringsfiler)
M4V Apple iTunes H264/AVC
MKV Matroska H264/AVC
MOV, QT Apple QuickTime H264/AVC, Apple ProRes422 & HQ, Sony XDCAM, Sony DVCAM, HDV, Panasonic DVCPro, Apple DV (DV25), Apple PhotoJPEG, Sorenson, Avid DNxHD, Avid AVR Apple Intermediate, Apple Animation
MP4 MPEG-4 H264/AVC (alla profiler)
MPG, VOB, M2V, MP2 MPEG-2 MPEG-2
MXF ‡ MXF Sony XDCAM, MPEG-2, MPEG-4, Panasonic DVCPro
OGV, OGG Ogg Theora, VP3, Dirac
WebM WebM Google VP8
WMV Windows Media 9 WMV3 (v9), WMV2 (v8), WMV1 (v7), GoToMeeting (G2M2, G2M3, G2M4) Microsoft® Screen (MSS2), Microsoft® Photo Story (WVP2)

‡ Det här videoformatet stöds ännu inte för interaktiva videoklipp i Dynamic Media eller för användning med anteckningar i Experience Manager Assets.

Dynamic Media - dokumentformat som stöds

Format Överför
(Indataformat)
Skapa
image
förinställning
(Utdataformat)
Förhandsgranska
dynamisk
rendering
Leverera
dynamisk
rendering
Hämta
dynamisk
rendering
AI
INDD
PDF (Se anmärkningen nedan)
OBSERVERA

För säker PDF stöds bara överföring.

Utöver ovanstående funktioner bör du tänka på följande:

Dynamic Media - Rasterbildformat som stöds

Format Överför
(Indataformat)
Skapa
image
förinställning
(Utdataformat)
Förhandsgranska
dynamisk
rendering
Leverera
dynamisk
rendering
Hämta
dynamisk
rendering
Ange typer som stöder det här formatet
PNG Bild, Blandade mediaoch Snurra
GIF
TIFF Bild, Blandade mediaoch Snurra
JPEG Bild, Blandade mediaoch Snurra
BMP Bild, Blandade mediaoch Snurra
PSD ‡
EPS
PICT

‡ Den sammanfogade bilden extraheras från filen PSD. Det är en bild som genereras av Adobe Photoshop och inkluderas i filen PSD. Beroende på inställningarna kan den sammanfogade bilden vara den faktiska bilden eller inte.

 • Stödet för EPS-filer gäller endast för rasterbilder. Generering av miniatyrbilder för EPS-vektorbilder stöds till exempel inte som standard. Om du vill lägga till stöd konfigurera ImageMagick. Information om hur du integrerar tredjepartsverktyg för att aktivera ytterligare funktioner finns i Kommandoradsbaserad mediehanterare.

 • Används Dynamic Media om du vill förhandsgranska och generera dynamiska återgivningar för EPS-filer, se Filformaten Adobe Illustrator (AI), Postscript (EPS) och PDF.

 • För EPS-filer stöds tillbakaskrivning av metadata i PostScript Document Structuring Convention (PS-Adobe) version 3.0 eller senare.

Dynamic Media - Rasterbildformat som inte stöds

I följande lista beskrivs de undertyper av rasterbildfilformat som not stöds i Dynamic Media.

Se även Identifiera filformat som inte stöds för Dynamic Media Kunskapsbasartikeln.

 • PNG-filer som har en IDAT-segmentstorlek som är större än 100 MB.
 • PSB-filer.
 • PSD-filer med en annan färgmodell än CMYK, RGB, Gråskala eller Bitmapp stöds inte. Färgrymderna DuoTone, Lab och Indexed stöds inte.
 • PSD-filer med ett bitdjup som är större än 16.
 • TIFF-filer med flyttalsdata.
 • TIFF-filer med Lab-färgrymd.

Dynamic Media - 3D-format som stöds

Dynamic Media stöder följande 3D-format.

Se även Arbeta med 3D-resurser i Dynamic Media.

3D-filtillägg Filformat MIME-typ Anteckningar
GLB Binär GL-överföring model/gltf-binary Materialen och texturerna inkluderas som en enda resurs.
OBJ WaveFront 3D-objektfil application/x-tgif
STL Stereolitografi application/vnd.ms-pki.stl
USDZ Zip-arkiv för universell scenbeskrivning model/vnd.usdz+zip Stöd endast för förtäring. ingen visning eller interaktion är tillgänglig. USDZ är ett tillverkarspecifikt 3D-format som kan visas direkt på enheter med Safari och iOS.

På denna sida