Nyheter

Senaste uppdatering: 2023-12-18
  • Skapat för:
  • User
    Developer

Följande funktioner är nya eller nyligen ändrade.

Datum Funktion Beskrivning Mer information
16 december 2023 Hjälp I ett nytt dokument förklaras hur du ställer in A/B-tester i Target för klickbar trafik från annonser i sökmotorkampanjer, sociala kampanjer och e-handel, samt tips om hur du mäter och visualiserar dina tester i Analytics. Se "Konfigurera A/B-tester i Adobe Target för annonser för sökning, sociala medier och handel."
8 augusti 2023 Analytics for Advertising Några Analytics framgångsstatistik, inklusive standardvärden, anpassade och reserverade konverteringsvärden och trafikvärden, är automatiskt tillgängliga i DSP och i sökningar, sociala medier och handel. Nu kan ni också konfigurera egna framgångsmått baserat på era befintliga Analytics eVars och props med kanttning eVar- och propdata på -nivå till en anpassad lyckad händelse. Se "Skapa konverteringsmått från Adobe Analytics eVars och Props."
13 juli 2023 Rapportering (DSP användare med Analytics for Advertising) Omvandlingar via visning för uppkopplade TV-apparater (CTV) ingår nu i konverteringsdata som är tillgängliga i Adobe Analytics. Se avsnittet "Exempel på hur du använder integreringen" i "Översikt Analytics for Advertising."
1 november 2022 Hjälp I ett nytt dokument beskrivs hur du implementerar klicknings- och genomskinlighetssignaldelning mellan Advertising DSP och Adobe Target, konfigurerar en A/B-testaktivitet i Target för era DSP och hur ni konfigurerar Adobe Analytics Analysis Workspace för att visa testdata. Se "Konfigurera A/B-tester i Adobe Target för annonsering DSP annonser."
17 augusti 2022 Hjälp I ett nytt kapitel förklaras alla sätt på vilka Adobe Advertising är integrerat med Adobe Audience Manager. Se kapitlet om"Integrering med Adobe Audience Manager" med en översikt över "Integrering av Adobe Advertising med Adobe Audience Manager."
27 april 2021 Analytics for Advertising Lär dig varför och hur du lägger till Analytics for Advertising makron till Google Campaign Manager 360 annonstaggar för att skicka klickdata till Adobe Analytics. Se "Lägg till Analytics for Advertising Makron till Google Campaign Manager 360 Annonstaggar."
19 april 2021 Analytics for Advertising Lär dig varför och hur du lägger till makron i dina Flashtalking annonstaggar för att skicka klickdata till Adobe Analytics. Se "Lägg till Analytics for Advertising Makron till Flashtalking Annonstaggar."
27 oktober 2021 Analytics for Advertising Om din organisation vill byta från att använda den gamla Adobe Analytics visitorAPI.js till Adobe Experience Platform Web SDK bibliotek (alloy.js) för datainsamling måste du göra några ändringar för att aktivera ID-sammanfogning. Se "Använda Last Event Service JavaScript-bibliotek med Adobe Experience Platform Web SDK."
26 maj 2021 Hjälp Kapitlet "Analytics for Advertising" innehåller nu ett underkapitel om "Arbeta i Analytics Marketing Channels." Se: "Grunderna i marknadsföringskanaler,"Använda Adobe Advertising ID:n för att skapa Analytics Marketing Channels Bearbetar regler,"Använda Analytics Marketing Channels med data från Adobe Advertising," och "Varför kanaldata kan variera mellan Adobe Advertising och Analytics Marketing Channels."
26 maj 2021 Hjälp En länk till alla videokurser om Analytics for Advertising lades till. Se: "Videosjälvstudiekurser om integreringar med Adobe Advertising."

På denna sida