Konfigurera A/B-tester i Adobe Target för annonsering av annonser i sökningar, sociala medier och Commerce

Endast annonsörer med Advertising Search, Social och Commerce

Google Adsoch Microsoft Advertising endast konton

Adobe Advertising och Adobe Target gör det enkelt att skapa A/B-tester för landningssidor för digital reklamtrafik Google Ads och Microsoft Advertising till:

 • Förbättra konverteringsgraden (CVR) och effektivitetsåtgärderna för förvärv (såsom CPA, CPL och CAC).

 • Leverera en mer personaliserad landningssida som är relevant för annonsen (t.ex. matchning av bild-/videoredigeringssignal, kopia, nyckelord eller annan annonssignal till landningssidan).

Du kan också kombinera det inbyggda Analytics för annonsering och Analytics for Target integreringsrapporteringsdimensioner som är integrerade i Adobe Analytics för att mäta och visualisera testdata med Analytics mätvärden och framgångshändelser.

I följande avsnitt finns information om krav, anvisningar för hur du ställer in A/B-tester i Target för klickbar trafik från annonser i Search, Social och Commerce, samt tips om hur du mäter och visualiserar dina tester i Analytics.

Förutsättningar

Nödvändiga produkter

 • Search, Social, & Commerce
 • Target

Rekommenderade produkter och integreringar

Steg 1: Skapa en A/B-testaktivitet i Target för sökning, sociala medier och Commerce

I följande anvisningar finns information om användningen av sökningar, sociala medier och Commerce.

 1. Logga in på Adobe Target.

 2. Skapa ett A/B-test:

  1. I Enter Activity URL anger du landningssidans URL för testet.

  2. I Goal anger du framgångsmåttet för testet.

   note note
   NOTE
   Se till att Analytics aktiveras som en datakälla i Targetoch att rätt rapportsvit har valts.
  3. Ange Priority till High eller 999 för att förhindra konflikter när användare i testsegmentet får en felaktig upplevelse på plats.

  4. Inom Reporting Settings väljer du Company Name och Report Suite är kopplat till ditt Search-, Social- och Commerce-konto.

   Ytterligare rapportips finns i "Rapportera bästa praxis och felsökning."

  5. I Date Range anger du lämpliga start- och slutdatum för testet.

  6. Välj Site Pages > Landing Page > Query. I Value fält, ange Network Account ID, Network Campaign ID, Network Adgroup ID, eller Network Ad ID för det relevanta annonsnätverket i Search, Social och Commerce. På så sätt kan du använda Target frågesträngsparametrar för klickbara målgrupper för entiteten.

   Du kan hitta ditt ID med lägga till relevant ID-kolumn i entitetsvyn.

   Network Account ID kolumn i Accounts visa

   Samarbeta med kontoteamet på Adobe om du behöver hjälp.

  7. För Traffic Allocation Method, markera Manual (Default) och dela publiken 50/50.

  8. Spara aktiviteten.

 3. Använd Aktivera Visual Experience Composer för att göra konstruktionsändringar i A/B-testsidans mall för landningssidor.

  • Upplevelse A: Redigera inte eftersom det är standardupplevelsen/styrningen av landningssidan utan personalisering.

  • Upplevelse B: Använd Target användargränssnitt för att anpassa landningssidans mall baserat på de tillgångar som ingår i testet (t.ex. rubriker, text, knappplacering och kreatörer).

  note note
  NOTE
  Exempel på användningsfall för kreativa tester kan du kontakta ditt Adobe-kontoteam.

Steg 2: Konfigurera Analytics for Target ANALYSIS WORKSPACE i Analytics

Analytics for Target (A4T) är en integrerad lösning som gör att annonsörer kan skapa Target verksamhet som bygger på Analytics konverteringsstatistik och målgruppssegment och sedan mäta resultatet med Analytics som rapportkälla. All rapportering och segmentering för den aktiviteten baseras på Analytics datainsamling.

Mer information om Analytics for Target, med en länk till implementeringsanvisningar, se"Adobe Analytics som rapportkälla för Adobe Target (A4T)".

Konfigurera Analytics for Target Panel

I Analysis Workspace konfigurerar du Analytics for Target panel för att analysera Target aktiviteter och upplevelser. Tänk på följande viktiga pekare och information om dina rapporter.

Mått

 • Skapa en panel i arbetsytan som är specifik för Adobe Advertising, konto, kampanj eller annonsgrupp som testet kördes för. Använd sammanfattningsvisualiseringar för att visa Adobe Advertising-statistik i samma rapport som Target testprestanda.

 • Prioritera med hjälp av statistik på plats (t.ex. besök och konverteringar) för att mäta prestanda.

 • Förstå att aggregerade mediemått från Adobe Advertising (som visningar, klick och kostnader) inte kan matchas mot Target mätvärden.

Dimensioner

Följande dimensioner gäller för Analytics for Target:

 • Verksamheter: Namn på A/B-testet

 • Målgrupper: Namn på landningssidans upplevelser som används inom aktiviteten

 • Verksamhetens syfte? > Upplevelse: Aktivitetsnamnet och upplevelsenamnet på samma rad

Felsökningsanalys för Target Data

Om du inom Analysis Workspace märker att data om aktivitet och upplevelser är minimala eller inte är ifyllda gör du så här:

 • Verifiera att samma Supplemental Data ID (SDID) används för båda Target och Analytics. Du kan verifiera SDID-värdena med Adobe Experience Cloud Debugger på landningssidan som kampanjen driver användarna till.

SDID-värden (Additional Data ID) i Adobe Debugger

 • På samma landningssida kontrollerar du att a) Hostname som visas i Adobe Debugger under Solutions > Target matchar b) Tracking Server visas i Target för aktiviteten (under Goals & Settings > Reporting Settings).

  Analytics For Target kräver Analytics spårningsserver som ska skickas i samtal från Target till Modstats datainsamlingsserver för Analytics.

Värdnamnsvärde i Adobe Debugger

Spårningsservervärde i mål

Ytterligare läsning

recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3