Meddelande om att Reports and Analytics upphör

Från och med den 17 januari 2024 har Adobe avvecklat Reports & Analytics och dess tillhörande rapporter och funktioner. Vid den tidpunkten slutade Reports & Analytics och alla dess rapporter och scheman att fungera. Rapporterna, visualiseringarna och den underliggande tekniken som används i Reports & Analytics uppfyller inte längre Adobes teknikstandarder. De flesta Reports & Analytics-funktionerna finns tillgängliga i Analysis Workspace. Mer information om hur du använder rapporter i Analysis Workspace finns i Använd färdiga rapporter.

Sedan lanseringen av Analysis Workspace 2015 har funktionalitet och möjligheter inom Reports & Analytics flyttats till Analysis Workspace och ett tröskelvärde för arbetsflödesparitet har uppnåtts. I det här meddelandet om att programmet upphör förklaras processen av upphörandet.

recommendation-more-help
e097cebf-48ca-4291-a5ad-c972a84ff0dd