Lägg till Analytics for Advertising Makron till Flashtalking Annonstaggar

Annonsörer med endast integrering mellan Adobe Advertising och Adobe Analytics

Gäller endast DSP

Om du använder annonstaggar från Flashtalking för era annonser DSP annonser, lägga till parametrar för annonsering i era URL:er för landningssidor. Parameterposten för AMO-ID (s_kwcid) och ef_id frågesträngsparametrar i landningssidans URL, vilket gör att Adobe Advertising kan skicka klickdata för annonserna till Adobe Analytics.

Använd makron för Flashtalking webbannonser och videoannonser för följande typer av Analytics for Advertising implementeringar:

  • Annonsörer med Adobe Analytics for Advertising JavaScript-kod som implementeras på deras webbplatser: JavaScript-koden registrerar redan AMO-ID:t (s_kwcid) och ef_id frågesträngparametrar. Om du använder makron utökas dock spårningen så att den omfattar klickbaserade konverteringar när cookies från tredje part inte stöds. Det bästa sättet är att lägga till makron i följande avsnitt i dina annonstaggar för att hämta ytterligare klickdata som inte fångas in via JavaScript-koden.
NOTE
JavaScript-koden är bara en lösning för klickspårning medan cookies fortfarande är tillgängliga. När cookies har upphört måste följande makron implementeras.
  • Annonsörer vars webbplatser inte använder Analytics for Advertising JavaScript-kod och förlita dig istället på Analytics vidarebefordran på serversidan endast för klickbara data (utan genomskinliga data): Följande makron krävs för att rapportera klickningsaktiviteter på plats som är kopplade till annonser som du köper via Adobe Advertising.

Visa annonstaggar

I Flashtalking lägg till följande makro i slutet av klicknings-URL:en i Clicktag fält:

[ftqs:[AdobeAMO]]

Om det är den första eller enda frågesträngen efter bas-URL:en separerar du den från bas-URL:en med en ?. Om bas-URL:en innehåller flera frågesträngar börjar du den första strängen med en ? och varje efterföljande sträng med en &.

Exempel:

https://www.adobe.com/products/photoshop?[ftqs:[AdobeAMO]]

https://www.adobe.com/products/photoshop?cid=email&[ftqs:[AdobeAMO]]

Video Ad-taggar

I Flashtalking lägg till följande makro i slutet av klicknings-URL:en i Clicktag fält:

[%EL:param['AdobeAMO']%]&s_kwcid=[%EL:param['s_kwcid']%]

Om det är den första eller enda frågesträngen efter bas-URL:en separerar du den från bas-URL:en med en ?. Om bas-URL:en innehåller flera frågesträngar börjar du den första strängen med en ? och varje efterföljande sträng med en &.

Exempel:

https://www.adobe.com/products/photoshop?[%EL:param['AdobeAMO']%]&s_kwcid=[%EL:param['s_kwcid']%]

https://www.adobe.com/products/photoshop?cid=email&[%EL:param['AdobeAMO']%]&s_kwcid=[%EL:param['s_kwcid']%]

recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3