Skapa konverteringsmått från Adobe Analytics eVars och props

Annonsörer med endast integrering mellan Adobe Advertising och Adobe Analytics

Ni kan använda framgångsstatistik för att optimera DSP och sök-, sociala och handelskampanjer baserade på Adobe Analytics webbplatsdata som bäst passar ert varumärkes mål. Du kan konfigurera anpassade händelsemätningar för framgångshändelser baserat på dina befintliga Analytics eVars och props med kanttning eVar- och propdata på -nivå till en händelse. Övriga Analytics Mätvärden, inklusive standardvärden, anpassade och reserverade konverteringsvärden och trafikvärden, är automatiskt tillgängliga i DSP och sökningar, sociala medier och handel.

Exempel på användning

De flesta av följande åtgärder måste utföras av en Analytics administratör eller annan användare. Om du behöver hjälp kan du kontakta (DSP användare) den DSP tekniska supportteamet på adcloud_support@adobe.com eller (sök-, sociala och handelsmässiga användare) ditt kontoteam för Adobe.

 1. I Analytics, skapa en platshållarhändelse.

  Använd följande ytterligare parametrar:

  Typ: Counter

  Polaritet: antingen Up is Good eller Up is Bad

  Synlighet: Visible Everywhere

  Unik händelseinspelning: Always Record Event

  Deltagande: Enabled

  Ni behöver inte implementera det nya evenemanget på ert varumärkes webbplats eftersom det använder befintliga data som redan har samlats in.

 2. Skapa och validera en bearbetningsregel i Analytics:

  note note
  NOTE
  Endast Analytics kontoadministratörer kan skapa bearbetningsregler såvida de inte har gett tillstånd till icke-administratörer.
  1. Skapa en bearbetningsregel, med följande konfiguration:

   • För villkoret som måste uppfyllas anger du det som krävs eVars eller props.

    Du kan konfigurera ytterligare granularitetsnivåer efter behov för att säkerställa att de mest korrekta händelserna skapas.

    note tip
    TIP
    Det bästa sättet är att bara använda en eVar eller prop.
   • För åtgärden väljer du Ange händelse och välj platshållarhändelsen.

  2. I Analytics Analysis Workspace, skapa ett projekt och dra in den nya händelsen i en frihandstabell för att säkerställa att data fylls i för eVar eller prop mätvärden.

 3. Kontakta kontoteamet på Adobe för att synkronisera det nya mätvärdet med Adobe Advertising.

När mätvärdena är tillgängliga kan du använda dem för att skapa ett mål som du sedan kan tilldela till en portfölj för sökning, sociala medier och handel eller använda som en anpassat mål för ett DSP.

Mer information om hur du skapar mål finns i kapitlet om optimeringsguiden,"Mål", som du når via Sök, Socialt och Commerce.

recommendation-more-help
fbbdcc36-f208-41e5-b715-a077abaec5c3