Uppdatera en kundprofil

Den vänstra panelen i Customer Information ​sidan innehåller information om kundaktivitet, adresser, orderstatistik, senaste beställningar, kundvagnsinnehåll, produktrecensioner och nyhetsbrev.

Kundprofil

Redigera ett kundkonto

Metod 1: Snabbredigering

 1. I den första kolumnen markerar du kryssrutan för det kundkonto som ska redigeras.

 2. Ange Actions kolumn till Edit.

  note info
  INFO
  Värdet för varje värde som kan uppdateras visas i en textruta. Endast vissa värden i den valda kundposten kan redigeras från rutnätet.

  Snabbredigering {width="700" modal="regular"}

 3. Uppdatera något av följande värden efter behov:

  • Email
  • Web Site
  • Tax/VAT Number
  • Gender
 4. Klicka på Save.

Metod 2: Fullständig redigering

 1. Leta reda på kundposten som ska redigeras i rutnätet.

 2. I Åtgärder kolumn längst till höger, klicka på Edit.

 3. Gör nödvändiga ändringar i företagsinformationen.

  note info
  INFO
  Mer information finns på Uppdatera en kundprofil.
 4. När du är klar klickar du på Save Customer.

INFO
Om du vill ångra alla redigeringar innan du sparar klickar du på Reset i det övre knappfältet om du vill återställa alla ändringar till den senast sparade versionen.

Kundinformation

Customer View

The Kundvy innehåller information om kunden, inklusive Personal Information, Reward Points Balance och Store Credit Balance.

Account Information

The Kontoinformation -fliken innehåller detaljerad information om kunden, där en Admin-användare kan redigera personlig information, e-post, fjärrshoppinghjälp, födelsedatum och bifoga kunden till webbplatsen eller företaget.

Addresses

The Adresser -fliken innehåller kundens standardadresser för fakturering och leverans samt eventuella ytterligare adresser som de använder ofta.

Orders

The Beställningar rutnätet innehåller en lista över alla aktuella kundorder. Administratören kan spåra deras status.

Returns

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiva funktioner i Adobe Commerce (Läs mer)

The Returnerar -fliken visar de aktuella returnerade kundförfrågningarna.

Shopping cart

The kundvagn I visas produkter som finns i varukorgen, men av någon anledning har köpet inte slutförts.

Wish List

A önskelista visar en lista över produkter som en kund kan överföra till kundvagnen senare.

Gift Registry

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiva funktioner i Adobe Commerce (Läs mer)

The Presentregister i listas kundens aktuella presentregister och tillhörande händelse.

Store Credit

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiva funktioner i Adobe Commerce (Läs mer)

The Butikskredit fliken visar ett belopp som återställs till ett kundkonto. Administratören kan hantera värdet.

Newsletter

The Nyhetsbrev visas alla e-postmeddelanden som skickas till den aktuella kunden.

Billing Agreements

The Faktureringsavtal På fliken visas alla PayPal-faktureringsavtal mellan butiken och kunden.

Product Reviews

The Produktrecensioner på den här fliken visas alla recensioner som har skickats in av den här kunden.

Reward Points

Funktionen Adobe Commerce {width="20"} Endast exklusiva funktioner i Adobe Commerce (Läs mer)

The Belöningspunkter visas kundens aktuella saldo för belöningspoäng. En administratör kan hantera det här värdet.

Knappfält

Knapp
Beskrivning
Back
Återgår till kundsidan utan att spara ändringarna.
Login as Customer
Gör det möjligt för handlaren att logga in som kund.
Delete Customer
Tar bort kundkontot.
Reset
Återställer alla osparade ändringar i kundformuläret till deras tidigare värden.
Create Order
Skapar en order som är associerad med kundkontot.
Reset Password
Återställer kundens lösenord.
Force Sign-In
Rensar de tokens som är kopplade till kundens lösenord och ger administratören åtkomst till kontot.
Manage Shopping Cart
Ger åtkomst till kundens kundvagn.
Save and Continue Edit
Sparar ändringar och håller kundkontot öppet.
Save Customer
Sparar ändringar och stänger kundkontot.
recommendation-more-help
09e7db7e-4210-474a-8bbf-c72a92c7537c