Skapa en inbäddningslänk

Lär dig hur du skapar en inbäddningslänk för OAuth, som är den metod som programmet får behörigheter för användare.

NOTE
Den här självstudiekursen är särskilt utformad för OEM-partners som skapar och bäddar in en signeringsprocess i sina program.
recommendation-more-help
61c3404d-2baf-407c-beb9-87b95f86ccab