Genererar en åtkomsttoken

Lär dig hur du genererar en åtkomsttoken som kan användas med Acrobat Sign API.

NOTE
Den här självstudiekursen är särskilt utformad för OEM-partners som skapar och bäddar in en signeringsprocess i sina program.
recommendation-more-help
61c3404d-2baf-407c-beb9-87b95f86ccab