HR-dokumentarbetsflöden i Java

Banderoll för användningsfall

Många företag behöver dokumentation kring en nyanställd, till exempel arbetsplatsavtal för hemarbetande. Traditionellt har företag hanterat dessa dokument fysiskt i formulär som är svåra att hantera och lagra. När du byter till elektroniska dokument är PDF-filer det bästa valet eftersom de är säkrare och mindre ändringsbara än andra filtyper. Dessutom har de stöd för digitala signaturer.

Vad du kan lära dig

I den här praktiska självstudiekursen får du lära dig hur du implementerar ett webbaserat HR-formulär som sparar ett arbetsplatsavtal till PDF med avslutning i ett enkelt Java Spring MVC-program.

Relevanta API:er och resurser

Genererar API-inloggningsuppgifter

Börja med att registrera dig för den kostnadsfria testversionen av Adobe PDF Services API. Gå till Adobe webbplats och klicka på Kom igång knapp under Skapa nya autentiseringsuppgifter. Den kostnadsfria testversionen innehåller 1 000 dokumenttransaktioner som kan användas under sex månader. På nästa sida (se nedan) väljer du tjänsten (PDF Services API), anger inloggningsnamnet (till exempel HRDocumentWFCredentials) och anger en beskrivning.

Välj språk (Java i det här exemplet) och kontrollera Skapa personliga kodexempel. Det sista steget säkerställer att kodexempel redan innehåller den förifyllda filen pdftools-api-credentials.json som du använder tillsammans med den privata nyckeln för att autentisera appen i API:et.

Klicka till sist på Skapa autentiseringsuppgifter knapp. Då genereras autentiseringsuppgifterna och exemplen börjar hämtas automatiskt.

SKAPA NY INLOGGNINGSSKÄRMBILD

För att säkerställa att inloggningsuppgifterna fungerar ska du öppna de hämtade exemplen. Här använder du IntelliJ IDEA. När du öppnar källkoden frågar den integrerade utvecklingsmiljön (IDE) om motorn för bygget. Maven används i detta exempel, men du kan också arbeta med Gradle, beroende på dina inställningar.

Kör sedan mvn clean install Maven mål att bygga burken filer.

Kör slutligen exemplet CombinePDF enligt nedan. PDF genereras i utdatamappen.

Meny för att köra exempelskärmbilden CombinePDF

Skapa vårens MVC-program

Med tanke på autentiseringsuppgifterna skapar du programmet. I det här exemplet används fjäderinitieraren.

Konfigurera först projektinställningarna så att Java 8-språket och JAR-förpackningen används (se skärmbild nedan).

Skärmbild för fjäderinitierare

För det andra lägger du till Spring Web (från webben) och Thymeleaf (från mallmotorer):

Skärmdump till annons Spring Web och Thymeleaf

När du har skapat projektet går du till filen pom.xml och kompletterar avsnittet Beroenden med pdftools-sdk och log4j-slf4j-impl:

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
    <scope>test</scope>
  </dependency>

</dependencies>

Komplettera sedan projektets rotmapp med två filer som du har hämtat med exempelkoden:

 • pdftools-api-credentials.json

 • private.key

Återge ett webbformulär

Om du vill återge webbformuläret ändrar du programmet med den personuppgiftsansvarige som återger personuppgiftsformuläret och hanterar publiceringen av formuläret. Ändra alltså först programmet med modellklassen PersonForm:

package com.hr.docsigning;
import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;

public class PersonForm {
  @NotNull
  @Size(min=2, max=30)
  private String firstName;

  @NotNull
  @Size(min=2, max=30)
  private String lastName;

  public String getFirstName() {
      return this.firstName;
  }


  public void setFirstName(String firstName) {
      this.firstName = firstName;
  }

  public String getLastName() {
      return this.lastName;
  }

  public void setLastName(String lastName) {
      this.lastName = lastName;
  }

  public String GetFullName() {
      return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
}

Den här klassen innehåller två egenskaper: firstName och lastName. Använd också den här enkla valideringen för att kontrollera om de är mellan två och 30 tecken.

Med tanke på klassen model kan du skapa kontrollenheten (se PersonController.java från den medföljande koden):

package com.hr.docsigning;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import javax.validation.Valid;


@Controller
public class PersonController {
  @GetMapping("/")
  public String showForm(PersonForm personForm) {
    return "form";
  }
}

Kontrollenheten har endast en metod: showForm. Det ansvarar för återgivning av formuläret med hjälp av HTML-mallen som finns på resources/templates/form.html:

<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
</head>

<body>
<div class="w3-container">
  <h1>HR Department</h1>
</div>

<form class="w3-panel w3-card-4" action="#" th:action="@{/}"
    th:object="${personForm}" method="post">
  <h2>Personal data</h2>
  <table>
    <tr>
      <td>First Name:</td>
      <td><input type="text" class="w3-input"
        placeholder="First name" th:field="*{firstName}" /></td>
      <td class="w3-text-red" th:if="${#fields.hasErrors('firstName')}"
        th:errors="*{firstName}"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Last Name:</td>
      <td><input type="text" class="w3-input"
        placeholder="Last name" th:field="*{lastName}" /></td>
      <td class="w3-text-red" th:if="${#fields.hasErrors('lastName')}"
        th:errors="*{lastName}"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><button class="w3-button w3-black" type="submit">Submit</button></td>
    </tr>
  </table>
</form>
</body>
</html>

För att återge dynamiskt innehåll används återgivningsmotorn för Thymeleaf-mallen. Så, när du har kört programmet, bör du se följande:

Skärmbild av återgivet innehåll

Generera PDF med dynamiskt innehåll

Generera nu PDF-dokumentet som innehåller det virtuella kontraktet genom att dynamiskt fylla i markerade fält efter att persondataformuläret har återgetts. Närmare bestämt måste du fylla i personuppgifterna i det förskapade avtalet.

För enkelhetens skull har du bara ett sidhuvud, en underrubrik och en strängkonstant som lyder: "Detta avtal förbereddes för &lt;full name="" of="" the="" person="">".

För att uppnå detta mål måste man börja med Adobe Skapa en PDF från Dynamic HTML exempel. Genom att analysera exempelkoden ser du att den dynamiska HTML-fältpopulationen fungerar på följande sätt.

Först måste du förbereda HTML, som har statiskt och dynamiskt innehåll. Den dynamiska delen uppdateras med JavaScript. JSON-objektet injiceras i din HTML via PDF Services API.

Sedan hämtar du JSON-egenskaperna med hjälp av JavaScript-funktionen som anropas när HTML-dokumentet läses in. Den här JavaScript-funktionen uppdaterar markerade DOM-element. Här är exemplet som fyller i span-elementet, som innehåller personens data (se src\main\resources\contract\index.html för tillhörande kod):

<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
</head>

<body onload="updateFullName()">
  <script src="./json.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    function updateFullName()
    {
      var document = window.document;
      document.getElementById("personFullName").innerHTML = String(
        window.json.personFullName);
    }
  </script>

  <div class="w3-container ">
    <h1>HR Department</h1>

    <h2>Contract details</h2>

    <p>This contract was prepared for:
      <strong><span id="personFullName"></span></strong>
    </p>
  </div>
</body>
</html>

Sedan måste du zippa HTML med alla beroende JavaScript- och CSS-filer. PDF Services API tar inte emot HTML-filer. Istället krävs en zip-fil som indata. I så fall lagrar du den zippade filen på src\main\resources\contract\index.zip.

Efteråt kan du komplettera PersonController med en annan POST som hanterar metodbegäranden:

@PostMapping("/")
public String checkPersonInfo(@Valid PersonForm personForm,
  BindingResult bindingResult) {
  if (bindingResult.hasErrors()) {
    return "form";
  }

  CreateContract(personForm);

  return "contract-actions";
}

Med ovanstående metod skapas ett PDF-avtal med de angivna personuppgifterna och vyn för kontraktsåtgärder återges. Den sistnämnda tillhandahåller länkar till det genererade PDF och för att signera PDF.

Nu ska vi se hur CreateContract metoden fungerar (den fullständiga listan finns nedan). Metoden bygger på två fält:

 • LOGGER, från log4j, för att felsöka information om eventuella undantag

 • contractFilePath, som innehåller filsökvägen till det genererade PDF

Inställningen CreateContract -metoden anger autentiseringsuppgifterna och skapar PDF från HTML. Om du vill överföra och fylla i en persons uppgifter i avtalet använder du setCustomOptionsAndPersonData helper. Den här metoden hämtar persondata från formuläret och skickar dem sedan till den genererade PDF via JSON-objektet som förklaras ovan.

Dessutom setCustomOptionsAndPersonData I visas hur du styr PDF genom att inaktivera sidhuvudet och sidfoten. När detta är klart sparar du PDF-filen på output/contract.pdf och raderar eventuellt den tidigare genererade filen.

private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(PersonController.class);
private String contractFilePath = "output/contract.pdf";
private void CreateContract(PersonForm personForm) {
  try {
    // Initial setup, create credentials instance.
    Credentials credentials = Credentials.serviceAccountCredentialsBuilder()
        .fromFile("pdftools-api-credentials.json")
        .build();

    //Create an ExecutionContext using credentials
    //and create a new operation instance.
    ExecutionContext executionContext = ExecutionContext.create(credentials);
    CreatePDFOperation htmlToPDFOperation = CreatePDFOperation.createNew();

    // Set operation input from a source file.
    FileRef source = FileRef.createFromLocalFile(
      "src/main/resources/contract/index.zip");
    htmlToPDFOperation.setInput(source);

    // Provide any custom configuration options for the operation
    // You pass person data here to dynamically fill out the HTML
    setCustomOptionsAndPersonData(htmlToPDFOperation, personForm);

    // Execute the operation.
    FileRef result = htmlToPDFOperation.execute(executionContext);

    // Save the result to the specified location. Delete previous file if exists
    File file = new File(contractFilePath);
    Files.deleteIfExists(file.toPath());

    result.saveAs(file.getPath());

  } catch (ServiceApiException | IOException |
       SdkException | ServiceUsageException ex) {
    LOGGER.error("Exception encountered while executing operation", ex);
  }
}

private static void setCustomOptionsAndPersonData(
  CreatePDFOperation htmlToPDFOperation, PersonForm personForm) {
  //Set the dataToMerge field that needs to be populated
  //in the HTML before its conversion
  JSONObject dataToMerge = new JSONObject();
  dataToMerge.put("personFullName", personForm.GetFullName());

  // Set the desired HTML-to-PDF conversion options.
  CreatePDFOptions htmlToPdfOptions = CreatePDFOptions.htmlOptionsBuilder()
    .includeHeaderFooter(false)
    .withDataToMerge(dataToMerge)
    .build();
  htmlToPDFOperation.setOptions(htmlToPdfOptions);
}

När du skapar avtalet kan du också sammanfoga de dynamiska, personspecifika uppgifterna med fasta avtalsvillkor. Om du vill göra det följer du Skapa en PDF från statisk HTML exempel. Du kan även slå samman två PDF.

Visa PDF-filen för hämtning

Du kan nu presentera länken till det genererade PDF som användaren ska hämta. Gör det genom att först skapa filen contract-actions.html (se resurser/mallar contract-actions.html i den medföljande koden):

<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
</head>

<div class="w3-container ">
  <h1>HR Department</h1>

  <h2>Contract file</h2>

  <p>Click <a href="/pdf">here</a> to download your contract</p>
</div>
</body>
</html>

Sedan implementerar du downloadContract metod inom PersonController Klass:

@RequestMapping("/pdf")
public void downloadContract(HttpServletResponse response)
{
  Path file = Paths.get(contractFilePath);

  response.setContentType("application/pdf");
  response.addHeader(
    "Content-Disposition", "attachment; filename=contract.pdf");

  try
  {
    Files.copy(file, response.getOutputStream());
    response.getOutputStream().flush();
  }
  catch (IOException ex)
  {
    ex.printStackTrace();
  }
}

När du har kört programmet får du följande flöde. Den första skärmen visar personuppgiftsformuläret. Om du vill testa fyller du det med värden mellan 2 och 30 tecken:

Skärmbild av datavärden

När du har klickat på Skicka -knappen valideras formuläret och PDF genereras baserat på HTML (resources/contract/index.html). Programmet visar en annan vy (kontraktsuppgifter) där du kan hämta PDF:

Skärmbild där du kan ladda ner PDF

PDF ser, efter rendering i webbläsaren, ut så här. De personuppgifter du har angett sprids nämligen till PDF:

Skärmdump av PDF renderad med personuppgifter

Aktivera signaturer och säkerhet

När avtalet är klart kan Adobe Sign lägga till digitala signaturer som representerar godkännande. Adobe Sign-autentisering fungerar lite annorlunda än OAuth. Nu ska vi se hur vi kan integrera programmet med Adobe Sign. Du måste förbereda åtkomsttoken för programmet för att göra det. Sedan skriver du klientkoden med Adobe Sign Java SDK.

Du måste utföra flera steg för att få en auktoriseringstoken:

Registrera först en utvecklarkonto.

Skapa CLIENT-programmet i Adobe Sign-portal.

Konfigurera OAuth för programmet enligt beskrivningen här och här. Anteckna din klientidentifierare och klienthemlighet. Sedan kan du använda https://www.google.com som omdirigerings-URI och följande omfattningar:

 • user_login:self

 • agreement_read:account

 • agreement_write:account

 • agreement_send:account

Förbered en URL enligt följande med ditt klient-ID i stället för &lt;client_id>:

https://secure.eu1.adobesign.com/public/oauth?redirect_uri=https://www.google.com
&response_type=code
&client_id=<CLIENT_ID>
&scope=user_login:self+agreement_read:account+agreement_write:account+agreement_send:account

Skriv webbadressen ovan i webbläsaren. Du omdirigeras till google.com och koden visas i adressfältet som kod=&lt;your_code>, till exempel:

https://www.google.com/?code=<YOUR_CODE>&api_access_point=https://api.eu1.adobesign.com/&web_access_point=https://secure.eu1.adobesign.com%2F

Notera de värden som anges för &lt;your_code> och api_access_point.

Om du vill skicka en begäran om HTTP-POST som tillhandahåller åtkomsttoken ska du använda klient-ID:t &lt;your_code>och api_access_point-värden. Du kan använda Postman eller cURL:

curl --location --request POST "https://**api.eu1.adobesign.com**/oauth/token"
\\

\--data-urlencode "client_secret=**\<CLIENT_SECRET\>**" \\

\--data-urlencode "client_id=**\<CLIENT_ID\>**" \\

\--data-urlencode "code=**\<YOUR_CODE\>**" \\

\--data-urlencode "redirect_uri=**https://www.google.com**" \\

\--data-urlencode "grant_type=authorization_code"

Exempelsvaret ser ut så här:

{
  "access_token":"3AAABLblqZhByhLuqlb-…",
  "refresh_token":"3AAABLblqZhC_nJCT7n…",
  "token_type":"Bearer",
  "expires_in":3600
}

Anteckna din access_token. Du behöver den för att auktorisera din klientkod.

Använda Adobe Sign Java SDK

När du har åtkomsttoken kan du skicka REST API-anrop till Adobe Sign. Du kan förenkla detta genom att använda Adobe Sign Java SDK. Källkoden finns på Adobe GitHub-lagringsplats.

Om du vill integrera det här paketet med ditt program måste du klona koden. Skapa sedan Maven-paketet (mvn-paketet) och installera följande filer i projektet (du hittar dem i den tillhörande koden i mappen adobe-sign-sdk):

 • target/swagger-java-client-1.0.0.jar

 • target/lib/gson-2.8.1.jar

 • target/lib/gson-fire-1.8.0.jar

 • target/lib/hamcrest-core-1.3.jar

 • target/lib/junit-4.12.jar

 • target/lib/logging-interceptor-2.7.5.jar

 • target/lib/okhttp-2.7.5.jar

 • target/lib/okio-1.6.0.jar

 • target/lib/swagger-annotations-1.5.15.jar

I IntelliJ IDEA kan du lägga till dessa filer som beroenden med Projektstruktur (Fil-/projektstruktur).

Skicka PDF för signering

Du är nu redo att skicka avtalet för signering. För att göra detta, först komplettera contract-details.html med en annan hyperlänk till sändningsbegäran:

<html>
<head>
  <link rel="stylesheet" href="https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css">
</head>

<div class="w3-container ">
  <h1>HR Department</h1>

  <h2>Contract file</h2>

  <p>Click <a href="/pdf"> here</a> to download your contract</p>


</div>
</body>
</html>

Sedan lägger du till en annan styrenhet, AdobeSignController, där du implementerar sendContractMethod (se medföljande kod). Metoden fungerar på följande sätt:

För det första använder ApiClient för att hämta API-slutpunkten.

ApiClient apiClient = new ApiClient();

//Default baseUrl to make GET /baseUris API call.
String baseUrl = "https://api.echosign.com/";
String endpointUrl = "/api/rest/v6";
apiClient.setBasePath(baseUrl + endpointUrl);

// Provide an OAuth Access Token as "Bearer access token" in authorization
String authorization = "Bearer ";

// Get the baseUris for the user and set it in apiClient.
BaseUrisApi baseUrisApi = new BaseUrisApi(apiClient);
BaseUriInfo baseUriInfo = baseUrisApi.getBaseUris(authorization);
apiClient.setBasePath(baseUriInfo.getApiAccessPoint() + endpointUrl);

Sedan använder metoden contract.pdf-filen för att skapa det tillfälliga dokumentet:

// Get PDF file
String filePath = "output/";
String fileName = "contract.pdf";
File file = new File(filePath + fileName);
String mimeType = "application/pdf";

//Get the id of the transient document.
TransientDocumentsApi transientDocumentsApi =
  new TransientDocumentsApi(apiClient);
TransientDocumentResponse response = transientDocumentsApi.createTransientDocument(authorization,
  file, null, null, fileName, mimeType);
String transientDocumentId = response.getTransientDocumentId();

Sedan måste du skapa ett avtal. För att göra det använder du filen contract.pdf och ställer in avtalstillståndet till IN_PROCESS för att skicka filen omedelbart. Du väljer också den elektroniska signaturen:

// Create AgreementCreationInfo
AgreementCreationInfo agreementCreationInfo = new AgreementCreationInfo();

// Add file
FileInfo fileInfo = new FileInfo();
fileInfo.setTransientDocumentId(transientDocumentId);
agreementCreationInfo.addFileInfosItem(fileInfo);

// Set state to IN_PROCESS, so the agreement is be sent immediately
agreementCreationInfo.setState(AgreementCreationInfo.StateEnum.IN_PROCESS);
agreementCreationInfo.setName("Contract");
agreementCreationInfo.setSignatureType(AgreementCreationInfo.SignatureTypeEnum.ESIGN);

Sedan lägger du till avtalsmottagare på följande sätt. Här lägger du till två mottagare (se avsnitten Medarbetare och Chef):

// Provide emails of recipients to whom agreement is be sent
// Employee
ParticipantSetInfo participantSetInfo = new ParticipantSetInfo();
ParticipantSetMemberInfo participantSetMemberInfo = new ParticipantSetMemberInfo();
participantSetMemberInfo.setEmail("");
participantSetInfo.addMemberInfosItem(participantSetMemberInfo);
participantSetInfo.setOrder(1);
participantSetInfo.setRole(ParticipantSetInfo.RoleEnum.SIGNER);
agreementCreationInfo.addParticipantSetsInfoItem(participantSetInfo);

// Manager
participantSetInfo = new ParticipantSetInfo();
participantSetMemberInfo = new ParticipantSetMemberInfo();
participantSetMemberInfo.setEmail("");
participantSetInfo.addMemberInfosItem(participantSetMemberInfo);
participantSetInfo.setOrder(2);
participantSetInfo.setRole(ParticipantSetInfo.RoleEnum.SIGNER);
agreementCreationInfo.addParticipantSetsInfoItem(participantSetInfo);

Slutligen skickar du avtalet med createAgreement från Adobe Sign Java SDK:

// Create agreement using the transient document.
AgreementsApi agreementsApi = new AgreementsApi(apiClient);
AgreementCreationResponse agreementCreationResponse = agreementsApi.createAgreement(
  authorization, agreementCreationInfo, null, null);

System.out.println("Agreement sent, ID: " + agreementCreationResponse.getId());

När du har kört den här koden får du ett e-postmeddelande (till den adress som anges i koden som <email_address>) med begäran om avtalssignatur. E-postmeddelandet innehåller hyperlänken som dirigerar mottagare till Adobe Sign-portalen för att utföra signering. Du ser dokumentet i Adobe Sign utvecklarportal (se bilden nedan) och du kan också spåra signeringsprocessen programmatiskt med getAgreementInfo metod.

Slutligen kan du även lösenordsskydda din PDF med hjälp av PDF Services API som visas i dessa exempel.

Skärmbild av kontraktsuppgifter

Nästa steg

Som du kan se kan du med hjälp av snabbstarterna implementera ett enkelt webbformulär för att skapa ett godkänt PDF i Java med Adobe PDF Services API. Adobe PDF API:er integreras sömlöst i dina befintliga klientprogram.

Om du tar exemplet längre kan du skapa formulär som mottagare kan signera på distans och på ett säkert sätt. När du behöver flera signaturer kan du till och med automatiskt dirigera formulär till en rad personer i ett arbetsflöde. Introduktionen av dina anställda har förbättrats och din HR-avdelning kommer att älska dig.

Utcheckning Adobe Acrobat Services för att lägga till en mängd PDF-funktioner till dina program idag.

recommendation-more-help
61c3404d-2baf-407c-beb9-87b95f86ccab