AEM Project Archetype aem-project-archetype

Het AEM Project bevat alle code en configuraties voor een implementatie. De AEM Project Archetype maakt een minimaal Adobe Experience Manager-project op basis van best practices als uitgangspunt voor uw eigen AEM.

Aanvullende bronnen additional-resources

recommendation-more-help
bb44cebf-d964-4e3c-b64e-ce882243fe4d