[Integratie]{class="badge positive"}

Fouten opsporen in een implementatie van tags debug-tags-implementation

[AEM Sites as a Cloud Service, AEM Sites 6.5]{class="badge informative"}

Een inleiding aan gemeenschappelijke hulpmiddelen en technieken die worden gebruikt om een implementatie van Markeringen te zuiveren. Leer hoe te om de de ontwikkelaarsconsole van browser en de Debugger van het Experience Platform uitbreiding te gebruiken om zeer belangrijke aspecten van een implementatie van Markeringen te identificeren en problemen op te lossen.

Foutopsporing aan de clientzijde via satellietobject

Foutopsporing op de client is handig om het laden of de volgorde van uitvoering van de regel met tageigenschappen te controleren. Wanneer een eigenschap Tag aan de website wordt toegevoegd, _satellite JavaScript-object is aanwezig in de browser om het bijhouden van gebeurtenissen en gegevens op de client mogelijk te maken.

Als u foutopsporing op de client wilt inschakelen, roept u de setDebug(true) op de _satellite object.

 1. Open de browserconsole en voer de opdracht onder uit.

  code language-javascript
    _satellite.setDebug(true);
  
 2. Laad de AEM sitepagina opnieuw en verifieer de presentaties van het consolelogboek regel geactiveerd bericht zoals hieronder.

  Eigenschap labelen op auteur- en publicatiepaginas

Foutopsporing via Adobe Experience Platform Debugger

Adobe biedt Adobe Experience Platform Debugger Chrome-extensie om fouten op te sporen, te begrijpen en inzicht te krijgen in de integratie.

 1. Open de extensie Adobe Experience Platform Debugger en open de sitepagina op de instantie Publiceren

 2. In de Adobe Experience Platform Debugger > Samenvatting > Adobe Experience Platform-tags sectie, verifieer uw de bezitsdetails van de Markering zoals Naam, Versie, Bouwstijl Datum, Milieu, en Uitbreidingen.

  Eigenschappengegevens Adobe Experience Platform Debugger en label

Aanvullende bronnen additional-resources

recommendation-more-help
bb44cebf-d964-4e3c-b64e-ce882243fe4d