[Integratie]{class="badge positive"}

Tags en AEM voor gegevensverzameling van Experience Platforms integreren overview

[AEM Sites as a Cloud Service, AEM Sites 6.5]{class="badge informative"}

Leer hoe u de tags in Adobe Experience Platform kunt integreren met Adobe Experience Manager.

Tags zijn Adobe Experience Platform van de volgende generatie technologie voor tagbeheer. Tags bieden de eenvoudigste manier om Adobe Analytics, Target, Audience Manager en nog veel meer oplossingen te implementeren. Bekijk een overzicht van Tags en de aanbevolen integratie met Adobe Experience Manager.

Vereisten

Het volgende wordt vereist wanneer het integreren van de Markeringen van de Inzameling van de Gegevens van het Experience Platform.

  • Toegang AEM tot AEM as a Cloud Service omgeving
  • Een referentiesite als WKND op het worden ingezet.
  • Toegang tot Adobe Experience Platform-oplossing voor gegevensverzameling
  • Toegang van systeembeheerders tot Adobe Developer Console

Stappen op hoog niveau

  • Maak in Adobe Experience Platform Data Collection een Tag-eigenschap en bewerk deze naar Regel toevoegen. Vervolgens Bibliotheek toevoegen selecteert u de zojuist toegevoegde regel, keurt u deze goed en publiceert u deze.
  • AEM en tags verbinden met behulp van bestaande (of nieuwe) IMS-configuratie
  • In AEM maakt u een cloudserviceconfiguratie voor tags, past u deze vervolgens toe op een bestaande site en controleert u ten slotte of de eigenschap Tags en de bibliotheken ervan op de site Published of Auteur zijn geladen.

Volgende stappen

Een eigenschap voor een tag maken

Aanvullende bronnen additional-resources

recommendation-more-help
bb44cebf-d964-4e3c-b64e-ce882243fe4d