[Integratie]{class="badge positive"}

Een doelaanroep laden en in werking stellen load-fire-target

[AEM Sites as a Cloud Service, AEM Sites 6.5]{class="badge informative"}

Leer hoe te om te laden, parameters tot paginaverzoek over te gaan, en een vraag van het Doel van uw plaatspagina in werking te stellen gebruikend een etikettenRegel. De informatie van de Web-pagina wordt teruggewonnen en overgegaan als parameters gebruikend de Laag van de Gegevens van de Cliënt van de Adobe die u gegevens over de ervaring van bezoekers op een webpagina laat verzamelen en opslaan en dan het gemakkelijk maken om tot deze gegevens toegang te hebben.

Regel bij laden van pagina

De gegevenslaag van de Cliënt van de Adobe is een gebeurtenis-gedreven gegevenslaag. Wanneer de gegevenslaag AEM pagina is geladen, wordt een gebeurtenis geactiveerd cmp:show . In de video worden de tags Library Loaded regel wordt aangeroepen via een aangepaste gebeurtenis. Hieronder vindt u de codefragmenten die worden gebruikt in de video voor de aangepaste gebeurtenis en voor de gegevenselementen.

Aangepaste weergegeven pagina-gebeurtenis page-event

Pagina weergegeven gebeurtenisconfiguratie en aangepaste code

Voeg een nieuwe eigenschap toe aan de eigenschap tags Gebeurtenis aan de Regel

 • Extensie: Kern
 • Type gebeurtenis: Aangepaste code
 • Naam: Pagina weergeven, gebeurtenishandler (of iets beschrijends)

Tik op de knop Editor openen en plak in het volgende codefragment. Deze code moet worden toegevoegd aan Gebeurtenisconfiguratie en daarna Handeling.

// Define the event handler function
var pageShownEventHandler = function(coreComponentEvent) {

  // Check to ensure event trigger via AEM Core Components is shaped correctly
  if (coreComponentEvent.hasOwnProperty("eventInfo") &&
    coreComponentEvent.eventInfo.hasOwnProperty("path")) {

    // Debug the AEM Component path the show event is associated with
    console.debug("cmp:show event: " + coreComponentEvent.eventInfo.path);

    // Create the tags Event object
    var launchEvent = {
      // Include the ID of the AEM Component that triggered the event
      id: coreComponentEvent.eventInfo.path,
      // Get the state of the AEM Component that triggered the event
      component: window.adobeDataLayer.getState(coreComponentEvent.eventInfo.path)
    };

    // Trigger the tags Rule, passing in the new `event` object
    // the `event` obj can now be referenced by the reserved name `event` by other tags data elements
    // i.e `event.component['someKey']`
    trigger(launchEvent);
  }
}

// With the AEM Core Component event handler, that proxies the event and relevant information to Data Collection, defined above...

// Initialize the adobeDataLayer global object in a safe way
window.adobeDataLayer = window.adobeDataLayer || [];

// Push the event custom listener onto the Adobe Data Layer
window.adobeDataLayer.push(function (dataLayer) {
  // Add event listener for the `cmp:show` event, and the custom `pageShownEventHandler` function as the callback
  dataLayer.addEventListener("cmp:show", pageShownEventHandler);
});

Een aangepaste functie definieert de pageShownEventHandleren luistert naar gebeurtenissen die door AEM Core Components worden uitgegeven, leidt de relevante informatie van de Component van de Kern af, verpakt het in een gebeurtenisvoorwerp, en brengt de gebeurtenissen van de markeringenGebeurtenis met de afgeleide gebeurtenisinfo bij zijn lading teweeg.

De tagregel wordt geactiveerd via de tags trigger(...) functie die alleen beschikbaar vanuit de definitie van het codefragment Aangepaste code van een regel.

De trigger(...) function neemt een gebeurtenisobject als een parameter die op zijn beurt weer wordt weergegeven in de labels Data Elements, door een andere gereserveerde naam in de tags genaamd event. Data Elements in tags kunnen nu verwijzen naar gegevens van dit gebeurtenisobject vanuit de event object gebruiken als syntaxis event.component['someKey'].

Indien trigger(...) wordt gebruikt buiten de context van het gebeurtenistype Aangepaste code van een gebeurtenis van het type van de Code van de Gebeurtenis (bijvoorbeeld, in een Actie), de fout JavaScript trigger is undefined wordt geworpen op de Website die met het markeringsbezit wordt geïntegreerd.

Gegevenselementen

Gegevenselementen

Tags Data Elements koppelen de gegevens van het gebeurtenisobject geactiveerd in de aangepaste gebeurtenis Page Shown aan variabelen beschikbaar in Adobe Target, via het Type van Gegevens van het Element van de Code van de uitbreiding van de Kern.

Pagina-ID-gegevenselement

if (event && event.id) {
  return event.id;
}

Deze code retourneert de unieke id van de Core Component genereren.

Pagina-id

Gegevenselement paginapad

if (event && event.component && event.component.hasOwnProperty('repo:path')) {
  return event.component['repo:path'];
}

Deze code retourneert het pad van de AEM pagina.

Paginapad

Gegevenselement paginatitel

if (event && event.component && event.component.hasOwnProperty('dc:title')) {
  return event.component['dc:title'];
}

Deze code retourneert de titel van de AEM pagina.

Paginatitel

Problemen oplossen

Waarom worden mijn dozen niet op mijn webpagina's geactiveerd?

Fout doelcookie

> AT: [page-init] Adobe Target content delivery is disabled. Ensure that you can save cookies to your current domain, there is no "mboxDisable" cookie and there is no "mboxDisable" parameter in the query string.

Oplossing

Doelklanten gebruiken soms cloudgebaseerde instanties met Target voor testdoeleinden of eenvoudige concepttest. Deze domeinen, en vele anderen, maken deel uit van de Openbare Lijst van het Achtervoegsel.
Moderne browsers slaan cookies niet op als u deze domeinen gebruikt, tenzij u de opties cookieDomain instellen met targetGlobalSettings().

window.targetGlobalSettings = {
  cookieDomain: 'your-domain' //set the cookie directly on this subdomain, for example: 'publish-p1234-e5678.adobeaemcloud.com'
};

Volgende stappen

Ondersteunende koppelingen

recommendation-more-help
bb44cebf-d964-4e3c-b64e-ce882243fe4d