Het gebruiken van de Laag van de Gegevens van de Cliënt van de Adobe met de Componenten van de Kern data-layer-core-components

Het doel van de Laag van Gegevens van de Cliënt van de Adobe is de inspanning aan instrumentwebsites te verminderen door een gestandaardiseerde methode te verstrekken om om het even welk soort gegevens voor om het even welk manuscript bloot te stellen en toegang te hebben.

De gegevenslaag van de Cliënt van de Adobe is platform agnostic, maar is volledig geïntegreerd in de Componenten van de Kern voor gebruik met AEM.

Als de Componenten van de Kern, is de code voor de Laag van de Gegevens van de Cliënt van de Adobe beschikbaar op GitHub samen met zijn ontwikkelaardocumentatie. Dit document geeft een overzicht van hoe de Componenten van de Kern met de Laag van Gegevens in wisselwerking staan, maar de volledige technische details worden uitgesteld aan de documentatie GitHub.

TIP
Voor verdere informatie over de Laag van de Gegevens van de Cliënt van de Adobe, verwijs naar de middelen in zijn bewaarplaats GitHub.
Voor verdere technische details over de integratie van de Laag van Gegevens van de Cliënt van de Adobe met de Componenten van de Kern, zie het DATA_LAYER_INTEGRATION.mddossier in de bewaarplaats van de Componenten van de Kern.

Installatie en activering installation-activation

Vanaf versie 2.9.0 van de Componenten van de Kern, wordt de Laag van Gegevens gedistribueerd met de Componenten van de Kern als AEM Bibliotheek van de Cliënt en geen installatie is noodzakelijk. Alle projecten die door worden geproduceerd AEM Archetype van het Project v. 24+omvatten een geactiveerde Laag van Gegevens door gebrek.

Om de Laag van Gegevens manueel te activeren moet u a context-bewuste configuratievoor het creëren:

 1. Maak de volgende structuur onder de map /conf/<mySite> , waarbij <mySite> de naam van het project van uw site is:

  • /conf/<mySite>/sling:configs/com.adobe.cq.wcm.core.components.internal.DataLayerConfig
  • Waar voor elk knooppunt een jcr:primaryType is ingesteld op nt:unstructured .
 2. Voeg een Booleaanse eigenschap met de naam enabled toe en stel deze in op true .

  Plaats van DataLayerConfig in de Plaats van de Verwijzing WKND

  Plaats van DataLayerConfig in de Plaats van de Verwijzing WKND

 3. Voeg een eigenschap sling:configRef toe aan het knooppunt jcr:content van de onderstaande site /content (bijvoorbeeld /content/<mySite>/jcr:content ) en stel deze in op /conf/<mySite> uit de vorige stap.

 4. Zodra toegelaten, kunt u de activering verifiëren door een pagina van de plaats buiten de redacteur te laden, bijvoorbeeld door de Mening als Gepubliceerde optie in de redacteur te gebruiken. Inspect: de paginabron en de tag <body> moeten een kenmerk bevatten data-cmp-data-layer-enabled

  code language-html
  <body class="page basicpage" id="page-id" data-cmp-data-layer-enabled>
    <script>
     window.adobeDataLayer = window.adobeDataLayer || [];
     adobeDataLayer.push({
       page: JSON.parse("{\x22page\u002D6c5d4b9fdd\x22:{\x22xdm:language\x22:\x22en\x22,\x22repo:path\x22:\x22\/content\/wknd\/language\u002Dmasters\/en.html\x22,\x22xdm:tags\x22:[],\x22xdm:template\x22:\x22\/conf\/wknd\/settings\/wcm\/templates\/landing\u002Dpage\u002Dtemplate\x22,\x22@type\x22:\x22wknd\/components\/page\x22,\x22dc:description\x22:\x22WKND is a collective of outdoors, music, crafts, adventure sports, and travel enthusiasts that want to share our experiences, connections, and expertise with the world.\x22,\x22dc:title\x22:\x22WKND Adventures and Travel\x22,\x22repo:modifyDate\x22:\x222020\u002D09\u002D29T07:50:13Z\x22}}"),
       event:'cmp:show',
       eventInfo: {
         path: 'page.page\u002D6c5d4b9fdd'
       }
     });
    </script>
  
 5. U kunt ook de ontwikkelaarsgereedschappen van uw browser openen en in de console moet het JavaScript-object van adobeDataLayer beschikbaar zijn. Ga het volgende bevel in om de staat van de Laag van Gegevens van uw huidige pagina te krijgen:

  code language-javascript
  window.adobeDataLayer.getState();
  

Ondersteunde componenten supported-components

De volgende componenten steunen de Laag van Gegevens.

Verwijs ook naar de gebeurtenissen die door de componenten worden teweeggebracht.

Gegevensschema's voor kerncomponenten data-schemas

Het volgende is een lijst van schema's die de Componenten van de Kern met de Laag van Gegevens gebruiken.

Component-/containeritemschema item

Het schema Component/Container Item wordt gebruikt in de volgende componenten:

Het schema Component/Container Item is als volgt gedefinieerd.

id: {          // component ID
  @type        // resource type
  repo:modifyDate   // last modified date
  dc:title      // title
  dc:description   // description
  xdm:text      // text
  xdm:linkURL     // link URL
  parentId      // parent component ID
}

De volgende gebeurtenisis relevant voor het schema van het Punt van de Component/van de Container:

 • cmp:click

Paginaschema page

Het paginaschema wordt gebruikt door de volgende component:

Het paginaschema wordt als volgt gedefinieerd.

id: {
  @type
  repo:modifyDate
  dc:title
  dc:description
  xdm:text
  xdm:linkURL
  parentId
  xdm:tags      // page tags
  repo:path      // page path
  xdm:template    // page template
  xdm:language    // page language
}

Er wordt een cmp:show -gebeurtenis geactiveerd bij het laden van de pagina. Deze gebeurtenis wordt verzonden vanuit een inline JavaScript direct onder de openingstag <body> , waardoor deze de oudste gebeurtenis in de gebeurteniswachtrij voor gegevenslagen is.

Containerschema container

Het containerschema wordt gebruikt door de volgende componenten:

Het containerschema wordt als volgt gedefinieerd.

id: {
  @type
  repo:modifyDate
  dc:title
  dc:description
  xdm:text
  xdm:linkURL
  parentId
  shownItems     // array of the displayed item IDs
}

De volgende gebeurtenissenzijn relevant voor het schema van de Container:

 • cmp:click
 • cmp:show
 • cmp:hide

Afbeeldingsschema image

Het schema van het Beeld wordt gebruikt door de volgende component:

Het afbeeldingsschema wordt als volgt gedefinieerd.

id: {
  @type
  repo:modifyDate
  dc:title
  dc:description
  xdm:text
  xdm:linkURL
  parentId
  image        // asset detail (see below section)
}

De volgende gebeurtenisis relevant voor het schema van het Beeld:

 • cmp:click

Middelenschema asset

Het schema van Activa wordt gebruikt binnen de component van het Beeld.

Het schema Asset wordt als volgt gedefinieerd.

id: {
  repo:id       // asset UUID
  repo:path      // asset path
  @type        // asset resource type
  xdm:tags      // asset tags
  repo:modifyDate
}

De volgende gebeurtenisis relevant voor het schema van Activa:

 • cmp:click

Inhoudsfragmentschema content-fragment

Het schema van het Fragment van de Inhoud wordt gebruikt door de component van het Fragment van de Inhoud.

Het inhoudsfragmentschema wordt als volgt gedefinieerd.

id: {
  @type
  repo:modifyDate
  dc:title
  dc:description
  xdm:text
  xdm:linkURL
  parentId
  elements      // array of the Content Fragment elements
}

Het schema dat voor het element Inhoudsfragment wordt gebruikt, ziet er als volgt uit.

{
  xdm:title      // title
  xdm:text      // text
}

Gebeurtenissen van de kerncomponent events

Er zijn een aantal gebeurtenissen die de Componenten van de Kern via de Laag van Gegevens teweegbrengen. De beste praktijken voor het in wisselwerking staan met de Laag van Gegevens moeten een gebeurtenisluisteraarregistreren en dan een actie nemen die op het gebeurtenistype en/of de component wordt gebaseerd die de gebeurtenis teweegbracht. Dit zal potentiële rassenvoorwaarden met asynchrone manuscripten vermijden.

Hieronder vindt u de gebeurtenissen uit de box die worden geleverd door AEM Core Components:

 • cmp:click - Als u op een klikbaar element klikt (een element met een data-cmp-clickable -kenmerk), activeert de gegevenslaag de gebeurtenis cmp:click .
 • cmp:show en cmp:hide - De componenten van de accordeon (uit-/samenvouwen), carrousel (uit-/samenvouwen) en tabbladen (selecteren) zorgen ervoor dat de gegevenslaag gebeurtenissen cmp:show respectievelijk cmp:hide activeert. Er wordt ook een cmp:show -gebeurtenis verzonden tijdens het laden van de pagina. Dit is naar verwachting de eerste gebeurtenis.
 • cmp:loaded - Zodra de gegevenslaag is gevuld met de kerncomponenten op de pagina, wordt een gebeurtenis cmp:loaded geactiveerd door de gegevenslaag.

Gebeurtenissen geactiveerd door component events-components

In de volgende tabellen worden de standaard Core Components weergegeven die gebeurtenissen met deze gebeurtenissen activeert.

Component
Gebeurtenis(sen)
Accordeon
cmp:show en cmp:hide
Knoop
cmp:click
Breadcrumb
cmp:click
Carousel
cmp:show en cmp:hide
Navigatie van de Taal
cmp:click
Navigatie
cmp:click
Pagina
cmp:show
Lusjes
cmp:show en cmp:hide
Taser
cmp:click

Info van gebeurtenispad event-path-info

Elke gebeurtenis van de Laag van Gegevens die door een AEM Component van de Kern wordt teweeggebracht zal een lading met het volgende voorwerp JSON omvatten:

eventInfo: {
  path: '<component-path>'
}

Waar <component-path> het JSON-pad is naar de component in de gegevenslaag die de gebeurtenis heeft geactiveerd. De waarde, beschikbaar via event.eventInfo.path , is belangrijk omdat deze kan worden gebruikt als parameter voor adobeDataLayer.getState(<component-path>) die de huidige status ophaalt van de component die de gebeurtenis heeft geactiveerd, zodat aangepaste code toegang heeft tot aanvullende gegevens en deze aan de gegevenslaag kan toevoegen.

Bijvoorbeeld:

function logEventObject(event) {
  if(event.hasOwnProperty("eventInfo") && event.eventInfo.hasOwnProperty("path")) {
    var dataObject = window.adobeDataLayer.getState(event.eventInfo.path);
    console.debug("The component that triggered this event: ");
    console.log(dataObject);
  }
}

window.adobeDataLayer = window.adobeDataLayer || [];
window.adobeDataLayer.push(function (dl) {
   dl.addEventListener("cmp:show", logEventObject);
});

Zelfstudie

Wilt u de componenten van de Laag en van de Kern van Gegevens meer in detail onderzoeken? Controle uit dit hands-on leerprogramma.

TIP
Om de flexibiliteit van de Laag van Gegevens verder te onderzoeken, herzie over de integratieopties met inbegrip van hoe te om de Laag van Gegevens voor uw douanecomponenten toe te laten.
recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c