Component Title title-component

De component van de Titel van de Component van de Kern is een component van de sectiekop die op zijn plaats het uitgeven kenmerkt.

Gebruik usage

De component Titel is bedoeld voor gebruik als de titel of koptekst van een sectie met inhoud. De beschikbare kopniveaus kunnen door de sjabloonauteur in het dialoogvenster ontwerpdialoogvenster. De inhoudeditor kan een keuze maken uit beschikbare koptekstniveaus in het dialoogvenster dialoogvenster bewerken. Voor meer gemak is het ook mogelijk de koptekst eenvoudig op locatie te bewerken.

Versie en compatibiliteit version-and-compatibility

De huidige versie van de component Title is v3, die in februari 2022 is geïntroduceerd met release 2.18.0 van de Core Components, en die in dit document wordt beschreven.

In de volgende tabel staan alle ondersteunde versies van de component, de AEM versies waarmee de versies van de component compatibel zijn en koppelingen naar documentatie voor vorige versies.

Componentversie
AEM 6,4
AEM 6,5
AEM as a Cloud Service
v3
-
Compatibel
Compatibel
v2
Compatibel
Compatibel
Compatibel
v1
Compatibel
Compatibel
Compatibel

Raadpleeg het document voor meer informatie over versies en releases van de Core Component Core Components-versies.

Uitvoer van voorbeeldcomponent sample-component-output

Als u de component Title wilt ervaren en voorbeelden wilt zien van de configuratieopties en van de HTML- en JSON-uitvoer, gaat u naar de Componentbibliotheek.

Technische details technical-details

De meest recente technische documentatie over de component Title kan op GitHub worden gevonden.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

Dialoogvenster Bewerken edit-dialog

In het dialoogvenster Bewerken kan de auteur van de inhoud de titeltekst definiëren en het kopniveau selecteren.

 • Titel - Als de paginatitel leeg is, wordt deze gebruikt

 • Tekst/grootte - Definieert het kopniveau van de titel

 • Koppeling - Hiermee definieert u de inhoud waaraan de titel wordt gekoppeld. Dit kan een pad zijn naar een inhoudspagina, een externe URL of een pagina-anker.

 • Koppeling openen op nieuw tabblad - Als deze optie is ingeschakeld, wordt de koppeling geopend in een nieuw browsertabblad.

 • ID - Met deze optie kunt u de unieke id van de component in de HTML en in de Gegevenslaag.

  • Als deze leeg blijft, wordt automatisch een unieke id voor u gegenereerd. U kunt deze vinden door de resulterende pagina te inspecteren.
  • Als een id is opgegeven, is het de verantwoordelijkheid van de auteur om ervoor te zorgen dat deze uniek is.
  • Het wijzigen van de id kan gevolgen hebben voor het bijhouden van CSS-, JS- en gegevenslagen.

Dialoogvenster voor bewerken van titelcomponent

U kunt de editor op zijn plaats ook gebruiken om de tekst van de titelcomponent te bewerken.

Lokaal bewerken van component Title

Tabblad Stijlen styles-tab-edit

De component Title ondersteunt de AEM Stijlsysteem..

Gebruik de vervolgkeuzelijst om de stijlen te selecteren die u op de component wilt toepassen. Selecties in het dialoogvenster Bewerken hebben hetzelfde effect als de selecties op de werkbalk van de component.

De stijlen moeten voor deze component in worden gevormd ontwerpdialoogvenster zodat het vervolgkeuzemenu beschikbaar is.

Het tabblad Stijlen van het dialoogvenster Titel-component bewerken

Ontwerpdialoogvenster design-dialog

In het dialoogvenster Ontwerpen kan de sjabloonauteur het standaardkopniveau definiëren dat titelcomponenten hebben wanneer ze door de auteurs van de inhoud worden gemaakt.

Tabblad Grootte sizes-tab

Ontwerpdialoogvenster van component Title

 • Toegestane typen/grootten voor auteurs - Schakel koptypen in of uit die beschikbaar zijn voor auteurs van inhoud wanneer zij de component Titel gebruiken.
 • Standaardtype/grootte- Definieer het koptype dat automatisch wordt toegewezen wanneer een auteur van de inhoud de component Titel aan een pagina toevoegt.
 • Koppeling uitschakelen- Schakel ondersteuning voor koppelingen in de component title uit om te voorkomen dat auteurs van inhoud koppelingen naar titels maken.

Tabblad Stijlen styles-tab

De component Title ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

Gegevenslaag Adobe-client data-layer

De component Title ondersteunt de Adobe Client Data Layer.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c