Sling Context-Aware Configurations en Core Components sling-context-aware-configurations

Contextbewuste configuraties zijn een onderdeel van verkoop. Zij zijn configuraties die met een inhoudsmiddel of een middelboom verwant zijn en door de Componenten van de Kern worden gebruikt om plaats-brede configuraties toe te staan.

Contextbewuste configuraties verkopen context-aware-configurations

Uw site heeft mogelijk verschillende configuraties voor verschillende sitegebieden nodig, bijvoorbeeld waar bepaalde parameters kunnen worden gedeeld, waarvoor overerving voor geneste contexten en globale terugvalwaarden vereist is. AEM gebruikmaakt van contextbewuste configuraties die deze mogelijkheid mogelijk maken.

Voor details over configuraties in AEM, Zie de documentatie van Configurations en Browser van de Configuratie.

In de kerncomponenten gebruiken core-components

Een aantal Core Components-onderdelen maakt gebruik van contextbewuste configuraties. Al dergelijke configuraties worden gevestigd onder de volgende knoop:

  • /conf/<my-site>/sling:configs/<my-configuration>

Individuele configuraties zijn afhankelijk van de specifieke component of functie. De eigenschappen van de Componenten van de Kern die context-bewuste configuraties gebruiken zijn:

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c