Configuraties en de Configuratiebrowser configuration-browser

Adobe Experience Manager (AEM)-configuraties dienen voor het beheren van instellingen in AEM en dienen als werkruimten.

Wat is een Configuratie? what-is-a-configuration

Een configuratie kan vanuit twee verschillende gezichtspunten worden overwogen.

 • Beheerder gebruikt configuraties als werkruimten binnen AEM om groepen montages te bepalen en te beheren.
 • Een ontwikkelaar gebruikt het onderliggende configuratiemechanisme dat configuraties uitvoert om montages in AEM voort te zetten en op te zoeken.

Samengevat: vanuit het standpunt van de beheerder, zijn de configuraties hoe u werkruimten creeert om montages in AEM te beheren, terwijl de ontwikkelaar zou moeten begrijpen hoe AEM deze configuraties binnen de bewaarplaats gebruikt en beheert.

Configuraties hebben, ongeacht uw perspectief, twee hoofddoelen in AEM:

 • Configuraties bieden bepaalde functies voor bepaalde groepen gebruikers.
 • Configuraties definiëren de toegangsrechten voor deze functies.

Configuraties als beheerder configurations-administrator

De AEM beheerder en auteurs kunnen configuraties als werkruimten beschouwen. Deze werkruimten kunnen worden gebruikt om groepen instellingen en de bijbehorende inhoud voor organisatorische doeleinden te verzamelen door toegangsrechten voor die functies te implementeren.

Configuraties kunnen worden gemaakt voor vele verschillende functies in AEM.

Voorbeeld administrator-example

Een beheerder kan bijvoorbeeld twee configuraties voor bewerkbare sjablonen maken.

 • WKND-generaal
 • WKND-Magazine

De beheerder kan algemene paginasjablonen dan maken met behulp van de WKND-Algemene configuratie en vervolgens sjablonen die specifiek zijn voor het tijdschrift onder WKND-Magazine.

De beheerder kan vervolgens de WKND-General koppelen aan alle inhoud van de WKND-site. Nochtans zou de configuratie WKND-Magazine slechts met de tijdschriftplaats worden geassocieerd.

Op deze manier:

 • Wanneer een inhoudsauteur een pagina voor het tijdschrift maakt, kan de auteur kiezen uit algemene sjablonen (WKND-Algemeen) of tijdschriftsjablonen (WKND-Magazine).
 • Wanneer een auteur van inhoud een pagina maakt voor een ander gedeelte van de site dat niet het tijdschrift is, kan de auteur alleen kiezen uit de algemene sjablonen (WKND-Algemeen).

De gelijkaardige montages zijn mogelijk niet alleen voor Bewerkbare Malplaatjes maar ook voor de Configuraties van de Wolk, Segmenten ContextHub, en Modellen van het Fragment van de Inhoud.

De configuratiebrowser gebruiken using-configuration-browser

Browser van de Configuratie staat een beheerder toe om, toegangsrechten aan configuraties in AEM gemakkelijk tot stand te brengen te beheren en te vormen.

NOTE
Het is slechts mogelijk om configuraties tot stand te brengen gebruikend Browser van de Configuratie, als uw gebruiker heeft admin rechten. Dergelijke admin de rechten worden ook vereist om toegangsrechten aan de configuratie toe te wijzen of anders een configuratie te wijzigen.

Een configuratie maken creating-a-configuration

Het is eenvoudig om een configuratie in AEM tot stand te brengen gebruikend Browser van de Configuratie.

 1. Log in AEM as a Cloud Service en selecteer in het hoofdmenu Gereedschappen > Algemeen > Configuratiebrowser.

 2. Selecteren Maken.

 3. Geef een Titel en Naam voor uw configuratie.

  Configuratie maken

  • De Titel moeten beschrijvend zijn.

  • De Naam wordt de knooppuntnaam in de gegevensopslagruimte.

   • Deze wordt automatisch gegenereerd op basis van de titel en aangepast op basis van AEM naamconventies.
   • Deze kan zo nodig worden aangepast.
 4. Controleer het type configuraties dat u wilt toestaan.

 5. Selecteren Maken.

TIP
Configuraties kunnen genest zijn.

Configuraties en hun toegangsrechten bewerken access-rights

Als u configuraties als werkruimten beschouwt, kunnen de toegangsrechten op die configuraties worden geplaatst om af te dwingen wie tot die werkruimten kan en niet kan toegang hebben.

 1. Log in AEM as a Cloud Service en selecteer in het hoofdmenu Gereedschappen > Algemeen > Configuratiebrowser.

 2. Selecteer de configuratie die u wilt uitgeven, en dan selecteren Eigenschappen in de werkbalk.

 3. Selecteer om het even welke extra eigenschappen die u aan de configuratie wilt toevoegen.

  note note
  NOTE
  Het is niet mogelijk om een functie uit te schakelen wanneer de configuratie is gemaakt.
 4. Gebruik de Effectieve machtigingen knoop om een matrijs van rollen te bekijken en welke toestemmingen zij momenteel aan configuraties worden verleend.
  venster Effectieve machtigingen

 5. Als u nieuwe machtigingen wilt toewijzen, voert u de naam van de gebruiker of groep in het dialoogvenster Gebruiker of groep selecteren in het veld Nieuwe machtigingen toevoegen sectie.

  • De Gebruiker of groep selecteren het veld biedt automatisch aanvullen op basis van bestaande gebruikers en rollen.
 6. Selecteer de gewenste gebruiker of rol in de resultaten die automatisch worden voltooid.

  • U kunt meerdere gebruikers of rollen selecteren.
 7. Controleer de toegangsopties die een of meer geselecteerde gebruikers of rollen zouden moeten hebben en klik Toevoegen.
  Toegangsrechten toevoegen aan een configuratie

 8. Herhaal de stappen zodat u gebruikers of rollen kunt selecteren en zonodig extra toegangsrechten kunt toewijzen.

 9. Selecteren Opslaan en sluiten wanneer gereed.

Configuraties als ontwikkelaar configurations-developer

Als ontwikkelaar, is het belangrijk om te weten hoe AEM as a Cloud Service met configuraties werkt en hoe het configuratieresolutie verwerkt.

Scheiding van configuratie en inhoud separation-of-config-and-content

Hoewel de beheerders en gebruikers kunnen configuraties als werkplekken zien om verschillende instellingen en inhoud te beheren is het belangrijk te begrijpen dat configuraties en inhoud afzonderlijk worden opgeslagen en beheerd door AEM in de opslagplaats.

 • /content is de thuisbasis van alle inhoud.
 • /conf is huis aan alle configuratie.

De inhoud verwijst zijn bijbehorende configuratie door als cq:conf eigenschap. AEM voert een raadpleging uit die op de inhoud en zijn contextueel wordt gebaseerd cq:conf eigenschap om de juiste configuratie te vinden.

Voorbeeld developer-example

Voor dit voorbeeld, veronderstellen wij u één of andere toepassingscode hebt die in montages DAM geinteresseerd is.

Conf conf = resource.adaptTo(Conf.class);
ValueMap imageServerSettings = conf.getItem("dam/imageserver");
String bgkcolor = imageServerSettings.get("bgkcolor", "FFFFFF");

Het uitgangspunt van alle configuratieraadpleging is een inhoudsmiddel ergens onder /content. Dit kan een pagina zijn, een component in een pagina, een element of een DAM-map. Dit is de daadwerkelijke inhoud waarvoor u de juiste configuratie zoekt die in deze context van toepassing is.

Nu met de Conf in hand, kunt u het specifieke configuratiepunt terugwinnen dat u in geinteresseerd bent. In dit geval is het dam/imageserver, dat een verzameling instellingen is die betrekking hebben op de imageserver. De getItem call retourneert een ValueMap. Daarna leest u een bgkcolor string bezit en verstrekken een standaardwaarde van "FFFFFF"voor het geval dat het bezit (of het volledige config punt) niet aanwezig is.

Nu een blik op de overeenkomstige inhoud JCR:

/content/dam/wknd
  + jcr:content
   - cq:conf = "/conf/wknd"
  + image.png [dam:Asset]

/conf/wknd
  + settings
   + dam
    + imageserver [cq:Page]
     + jcr:content
      - bgkcolor = "FF0000"

In dit voorbeeld kunt u hier een WKND-specifieke DAM-map en een bijbehorende configuratie aannemen. Vanaf die map /content/dam/wknd, kunt u zien dat er een tekenreekseigenschap is waaraan een naam is gegeven cq:conf die verwijst naar de configuratie die op de substructuur van toepassing is. De eigenschap wordt ingesteld op het tabblad jcr:content van een elementmap of -pagina. Deze conf De verbindingen zijn uitdrukkelijk, zodat is het gemakkelijk om hen te volgen door de inhoud in CRXDE te bekijken.

Binnenin pompen /confvolgt u de verwijzing en ziet u dat er een /conf/wknd knooppunt. Deze configuratie. De zoekopdracht is transparant voor de toepassingscode. De voorbeeldcode heeft er nooit een specifieke referentie naar, maar is verborgen achter het Conf object. Welke configuratie van toepassing is, wordt bepaald door de JCR-inhoud.

U ziet dat de configuratie een fixed-named bevat settings knooppunt dat de werkelijke items bevat, inclusief de dam/imageserver in dit geval is dat nodig. Een dergelijk item kan worden beschouwd als een "instellingendocument" en wordt voorgesteld door een cq:Page inclusief jcr:content de feitelijke inhoud bezitten.

Tot slot ziet u de eigenschap bgkcolor dat deze voorbeeldcode nodig heeft. De ValueMap u bent terug getItem is gebaseerd op de jcr:content knooppunt.

Configuratieresolutie configuration-resolution

Het basisvoorbeeld hierboven toonde één enkele configuratie. Maar er zijn veel gevallen waarin u verschillende configuraties wilt hebben, zoals een standaard globale configuratie, een andere configuratie voor elk merk en misschien een specifieke configuratie voor uw subprojecten.

Om dit te steunen heeft de configuratieraadpleging, AEM een overerving en een reservemechanisme in de volgende orde van voorkeur:

 1. /conf/<siteconfig>/<parentconfig>/<myconfig>

  • Specifiek config van verwijzingen voorzien cq:conf ergens in /content
  • De hiërarchie is willekeurig en kan net als uw sitestructuur worden ontworpen, het is niet aan toepassingscode om dit te weten
  • Veranderbaar bij uitvoering door gebruikers met configuratierechten
 2. /conf/<siteconfig>/<parentconfig>

  • Traverse ouders voor terugvalconfiguraties
  • Veranderbaar bij uitvoering door gebruikers met configuratierechten
 3. /conf/<siteconfig>

  • Traverse ouders voor terugvalconfiguraties
  • Veranderbaar bij uitvoering door gebruikers met configuratierechten
 4. /conf/global

  • Globale instellingen van systeem
  • Algemene standaardinstellingen voor uw installatie
  • Met een admin rol
  • Veranderbaar bij uitvoering door gebruikers met configuratierechten
 5. /apps

  • Standaardwaarden toepassing
  • Opgelost met implementatie van toepassingen
  • Alleen-lezen bij uitvoering
 6. /libs

  • Standaardwaarden AEM product
  • Alleen veranderbaar door Adobe, projecttoegang niet toegestaan
  • Opgelost met implementatie van toepassingen
  • Alleen-lezen bij uitvoering

Configuraties gebruiken using-configurations

Configuraties in AEM zijn gebaseerd op Sling Context-Aware Configurations. De bundels van de Verkoop verstrekken de dienst API die kan worden gebruikt om context-bewuste configuraties te krijgen. Contextbewuste configuraties zijn configuraties die verwant zijn aan een inhoudsmiddel of een middelboom zoals was beschreven in het vorige voorbeeld.

Voor meer details over Context-Aware Configuraties, voorbeelden, en hoe te om hen te gebruiken, zie Verkoopdocumentatie..

ConfMgr-webconsole confmgr-web-console

Voor foutopsporing- en testdoeleinden is er een ConfMgr webconsole op https://<host>:<port>/system/console/conf, die configuraties voor een bepaald pad/item kan weergeven.

ConfMgr

Verstrek eenvoudig:

 • Inhoudspad
 • Item
 • Gebruiker

Klikken Oplossen zodat kunt u zien welke configuraties worden opgelost en codesteekproeven krijgen die helpen om die configuraties op te lossen.

Contextbewuste configuratie webconsole context-aware-web-console

Voor foutopsporing- en testdoeleinden is er een Contextbewuste configuratie webconsole op https://<host>:<port>/system/console/slingcaconfig, waarmee u contextbewuste configuraties in de opslagplaats kunt opvragen en hun eigenschappen kunt bekijken.

Contextbewuste configuratie webconsole

Verstrek eenvoudig:

 • Inhoudspad
 • Configuratienaam

Klikken Oplossen zodat kunt u de bijbehorende contextwegen en eigenschappen voor de geselecteerde configuratie terugwinnen.

recommendation-more-help
fbcff2a9-b6fe-4574-b04a-21e75df764ab