Broodkruimelcomponent breadcrumb-component

De component van de Breadcrumb van de Component van de Kern is een navigatiecomponent die een broodkruimel van verbindingen bouwt die op de plaats van de pagina in de inhoudshiërarchie wordt gebaseerd.

Gebruik usage

De component Breadcrumb geeft de positie van de huidige pagina binnen de sitehiërarchie weer, zodat bezoekers van de pagina vanuit hun huidige locatie kunnen navigeren in de paginahiërarchie. Deze functie is vaak geïntegreerd in kop- en voetteksten van pagina's.

Beschikbare opties, zoals het standaardnavigatieniveau en de mogelijkheid om de huidige pagina of verborgen pagina's weer te geven, kunnen door de sjabloonauteur in het dialoogvenster ontwerpdialoogvenster. De inhoudeditor kan dan kiezen of verborgen pagina's wel of niet moeten worden weergegeven en het daadwerkelijke navigatieniveau voor de component in het dialoogvenster dialoogvenster bewerken.

Versie en compatibiliteit version-and-compatibility

De huidige versie van de Breadcrumb Component is v3, die in februari 2022 werd geïntroduceerd met versie 2.18.0 van de Core Components, en in dit document wordt beschreven.

In de volgende tabel staan alle ondersteunde versies van de component, de AEM versies waarmee de versies van de component compatibel zijn en koppelingen naar documentatie voor vorige versies.

Componentversie
AEM 6,4
AEM 6,5
AEM as a Cloud Service
v3
-
Compatibel
Compatibel
v2
Compatibel
Compatibel
Compatibel
v1
Compatibel
Compatibel
Compatibel

Raadpleeg het document voor meer informatie over versies en releases van de Core Component Core Components-versies.

Uitvoer van voorbeeldcomponent sample-component-output

Als u de component Breadcrumb wilt ervaren en voorbeelden wilt zien van de configuratieopties en van de HTML- en JSON-uitvoer, gaat u naar de Componentbibliotheek.

NOTE
Vanaf versie 2.1.0 van Core Components biedt de component Breadcrumb ondersteuning voor schema.org-microgegevens.

Technische details technical-details

De meest recente technische documentatie over de Breadcrumb-component kan op GitHub worden gevonden.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

Dialoogvenster Bewerken edit-dialog

In het dialoogvenster Bewerken kan de auteur van de inhoud verborgen en actieve pagina's in de broodkruimels onderdrukken, evenals de diepte in de hiërarchie die moet worden weergegeven.

Tabblad Eigenschappen properties-tab

Dialoogvenster voor bewerken van component Breadcrumb

 • Beginniveau navigatie - Waar in de hiërarchie de breadcrumb-component naar beneden moet lopen naar de huidige pagina. Bijvoorbeeld:

  • 0 begint bij /content
  • 1 begint bij /content/<yourSite>
  • 2 begint bij /content/<yourSite>/<country>
 • Verborgen navigatie-items tonen - Pagina's tonen die zijn gemarkeerd als verborgen in de broodkruimel (deze worden standaard niet weergegeven)

 • Huidige pagina verbergen - Onderdruk de huidige pagina in de broodkruimel (door gebrek zal het worden getoond)

 • Schaduwen uitschakelen - Als de pagina in de hiërarchie een omleiding is, wordt de naam van de omleidingspagina weergegeven in plaats van het doel. Zie de Ondersteuning voor schaduwsitestructuur van de navigatiecomponent voor meer informatie.

 • ID - Met deze optie kunt u de unieke id van de component in de HTML en in de Gegevenslaag.

  • Als deze leeg blijft, wordt automatisch een unieke id voor u gegenereerd. U kunt deze vinden door de resulterende pagina te inspecteren.
  • Als een id is opgegeven, is het de verantwoordelijkheid van de auteur om ervoor te zorgen dat deze uniek is.
  • Het wijzigen van de id kan gevolgen hebben voor het bijhouden van CSS-, JS- en gegevenslagen.

Tabblad Stijlen styles-tab-edit

Het tabblad Stijlen van het dialoogvenster Bewerken van de component Breadcrumb-lijst

De component Breadcrumb ondersteunt de AEM Stijlsysteem..

Gebruik de vervolgkeuzelijst om de stijlen te selecteren die u op de component wilt toepassen. Selecties in het dialoogvenster Bewerken hebben hetzelfde effect als de selecties op de werkbalk van de component.

De stijlen moeten voor deze component in worden gevormd ontwerpdialoogvenster zodat het vervolgkeuzemenu beschikbaar is.

Ontwerpdialoogvenster design-dialog

In het ontwerpdialoogvenster kan de sjabloonauteur definiëren wat de standaardwaarden zijn voor de opties voor het onderdrukken van verborgen en actieve pagina's in de broodkruimels en de diepte in de hiërarchie die moet worden weergegeven.

Hoofdtabblad main-tab

 • Beginniveau navigatie - Definieert de standaardwaarde voor de plaats in de hiërarchie waar de component breadcrumb omlaag moet gaan naar de huidige pagina wanneer de component breadcrumb aan een pagina wordt toegevoegd.

 • Verborgen navigatie-items tonen - Definieert de standaardwaarde van de Verborgen navigatie-items tonen als de component breadcrumb aan een pagina wordt toegevoegd.

  • Hiermee wordt de optie voor de auteur niet in- of uitgeschakeld. Hiermee wordt alleen de standaardwaarde ingesteld.
 • Huidige pagina verbergen- Definieert de standaardwaarde van de Huidige pagina verbergen als de component breadcrumb aan een pagina wordt toegevoegd.

  • Hiermee wordt de optie voor de auteur niet in- of uitgeschakeld. Hiermee wordt alleen de standaardwaarde ingesteld.
 • Schaduwen uitschakelen - Definieert de standaardwaarde van de Schaduwen uitschakelen als de component breadcrumb aan een pagina wordt toegevoegd.

Tabblad Stijlen styles-tab

De component Breadcrumb ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

Gegevenslaag Adobe-client data-layer

De component Breadcrumb ondersteunt de Adobe Client Data Layer.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c