Component Voortgangsbalk progress-bar-component

De component van de Bar van de Voortgang van de Component van de Kern vertegenwoordigt visueel vooruitgang in de richting van een doel.

Gebruik usage

Met de component ProgressBar kan de auteur van de inhoud eenvoudig een voortgangsbalk maken door een voltooiingspercentage te definiëren, zodat de voortgang in de richting van een doel op intuïtieve wijze zichtbaar is.

Versie en compatibiliteit version-and-compatibility

De huidige versie van de component ProgressBar is v1, die in mei 2020 is geïntroduceerd met versie 2.9.0 van de Core Components, en die in dit document wordt beschreven.

In de volgende tabel staan alle ondersteunde versies van de component, de AEM versies waarmee de versies van de component compatibel zijn en koppelingen naar documentatie voor vorige versies.

Componentversie
AEM 6,4
AEM 6,5
AEM as a Cloud Service
v1
Compatibel met
release 2.17.4 en eerdere
Compatibel
Compatibel

Uitvoer van voorbeeldcomponent sample-component-output

Als u de component ProgressBar wilt ervaren en voorbeelden wilt zien van de configuratieopties en van de HTML- en JSON-uitvoer, gaat u naar de Componentbibliotheek.

Technische details technical-details

De meest recente technische documentatie over de component ProgressBar kan op GitHub worden gevonden.

Meer informatie over het ontwikkelen van kerncomponenten vindt u in de Documentatie voor ontwikkelaars van kerncomponenten.

Dialoogvenster configureren configure-dialog

Dialoogvenster voor bewerken van component Progress

  • Voltooiing - De vooruitgang uitgedrukt als een percentage

  • ID - Met deze optie kunt u de unieke id van de component in de HTML en in de Gegevenslaag.

    • Als deze leeg blijft, wordt automatisch een unieke id voor u gegenereerd. U kunt deze vinden door de resulterende pagina te inspecteren.
    • Als een id is opgegeven, is het de verantwoordelijkheid van de auteur om ervoor te zorgen dat deze uniek is.
    • Het wijzigen van de id kan gevolgen hebben voor het bijhouden van CSS-, JS- en gegevenslagen.

Ontwerpdialoogvenster design-dialog

In het ontwerpdialoogvenster kan de sjabloonauteur de stijlen definiëren die zijn toegepast op de component Progress Bar.

Tabblad Stijlen styles-tab

De component ProgressBar ondersteunt de AEM Stijlsysteem.

Gegevenslaag Adobe-client data-layer

De component ProgressBar ondersteunt de component Adobe Client Data Layer.

recommendation-more-help
d2be9096-a81e-404b-9952-d8925af7219c