Eenvoudige gids voor implementatie van zoekopdrachten simple-search-implementation-guide

De eenvoudige onderzoeksimplementatie is de materialen van Adobe Summit lab AEM zoekopdracht gedemystificeerd. Deze pagina bevat de materialen van dit laboratorium. Voor een geleide rondleiding van het laboratorium, te bekijken gelieve het werkboek van het Laboratorium in de sectie van de Presentatie van deze pagina.

Overzicht van zoekarchitectuur

Presentatiemateriaal bookmarks

Bladwijzers bookmarks-1

Gereedschappen tools

Hoofdstukken chapters

De onderstaande hoofdstukkoppelingen gaan uit van de Eerste pakketten zijn geïnstalleerd op AEM auteur ophttp://localhost:4502

Pakketten packages

Eerste pakketten initial-packages

Hoofdstukpakketten chapter-packages

Materialen waarnaar wordt verwezen reference-materials

Correcties en follow-up corrections-and-follow-up

Correcties en verduidelijkingen uit de laboratoriumdiscussies en antwoorden op vervolgvragen van deelnemers.

 1. Hoe kan ik stoppen met opnieuw indexeren?

  Opnieuw indexeren kan worden gestopt via IndexStats MBean beschikbaar via AEM webconsole > JMX

 2. Hoe kunnen eak-indexen meerdere huurders ondersteunen?

  Met de optie Eak kunt u indexen plaatsen door de inhoudsstructuur heen. Deze indexen indexeren alleen binnen die substructuur. Bijvoorbeeld /content/site-a/oak:index/cqPageLucene kan alleen onder /content/site-a.

  Een gelijkwaardige aanpak is het gebruik van de includePaths en queryPaths eigenschappen op een index onder /oak:index. Bijvoorbeeld:

  • /oak:index/siteAcqPageLucene@includePaths=/content/site-a
  • /oak:index/siteAcqPageLucene@queryPaths=/content/site-a

  De overwegingen met deze benadering zijn:

  • De vragen MOETEN een wegbeperking specificeren die aan het werkingsgebied van de de vraagweg van de index gelijk is, of daar een nakomeling van zijn.
  • Bereikindexen van de bredere klasse (bijvoorbeeld /oak:index/cqPageLucene) zal de gegevens ook indexeren, wat leidt tot dubbele inname en kosten voor schijfgebruik.
  • Mogelijk is dubbel configuratiebeheer vereist (bijvoorbeeld het toevoegen van zelfde indexRules over veelvoudige huurdersindexen als zij de zelfde vraagreeksen moeten voldoen)
  • Deze benadering wordt het best gediend op de AEM Publish rij voor het onderzoek van de douanesite, aangezien op AEM Auteur, het voor vragen gemeenschappelijk is dat bij hoog de inhoudsboom voor verschillende huurders (bijvoorbeeld, via OmniSearch) worden uitgevoerd - de verschillende indexdefinities in verschillend gedrag kunnen resulteren dat slechts op de wegbeperking wordt gebaseerd.
 3. Waar is een lijst van alle beschikbare Analysatoren?

  Oak stelt een reeks lucene-verstrekt de configuratieelementen van de analysator voor gebruik in AEM bloot.

 4. Hoe te om naar Pagina's en Middelen in de zelfde vraag te zoeken?

  Nieuw in AEM 6.3 is de capaciteit om voor veelvoudige knoop-types in de zelfde verstrekte vraag te vragen. De volgende query QueryBuilder. Merk op dat elke "sub-query"aan zijn eigen index kan oplossen, zodat in dit voorbeeld, cq:Page subquery wordt omgezet in /oak:index/cqPageLucene en de dam:Asset subquery wordt omgezet in /oak:index/damAssetLucene.

  code language-plain
  group.p.or=true
  group.1_group.type=cq:Page
  # add all page restrictions to this group
  group.2_group.type=dam:Asset
  # add all asset restrictions to this group
  

  resultaten in het volgende vraag en vraagplan:

  code language-plain
  QUERY:(//element(*, cq:Page) | //element(*, dam:Asset))
  
  PLAN: [cq:Page] as [a] /* lucene:cqPageLucene(/oak:index/cqPageLucene) *:* */ union [dam:Asset] as [a] /* lucene:damAssetLucene(/oak:index/damAssetLucene) *:* */
  

  De query en resultaten verkennen via QueryBuilder-foutopsporing en AEM Chrome-plug-in.

 5. Hoe te over veelvoudige wegen in de zelfde vraag te zoeken?

  Nieuw in AEM 6.3 is de capaciteit om over veelvoudige wegen in de zelfde verstrekte vraag te vragen. De volgende query QueryBuilder. Merk op dat elke "sub-query"tot zijn eigen index kan oplossen.

  code language-plain
  group.p.or=true
  group.1_group.type=cq:Page
  group.1_group.path=/content/docs/en/6-2
  # add all page restrictions to this group
  group.2_group.type=cq:Page
  group.2_group.path=/content/docs/en/6-3
  # add all asset restrictions to this group
  

  resultaten in het volgende vraag en vraagplan

  code language-plain
  QUERY: (/jcr:root/content/docs/en/_x0036_-2//element(*, cq:Page) | /jcr:root/content/docs/en/_x0036_-3//element(*, cq:Page))
  
  PLAN: [cq:Page] as [a] /* traverse "/content/docs/en/6-2//*" where isdescendantnode([a], [/content/docs/en/6-2]) */ union [cq:Page] as [a] /* traverse "/content/docs/en/6-3//*" where isdescendantnode([a], [/content/docs/en/6-3]) */
  

  De query en resultaten verkennen via QueryBuilder-foutopsporing en AEM Chrome-plug-in.

recommendation-more-help
bb44cebf-d964-4e3c-b64e-ce882243fe4d