Metagegevensveldtypen metadata-field-types

Wordt gebruikt door MetadataField/type, saveMetadataFieldParam/fieldType en createMetadataField/fieldType.

Syntaxis

Waarden section-1d8f05dbeff74bfdbd5960ccc7347557

 • Untyped

 • Boolean

 • BooleanTag: Een speciaal geval van SingleFixedTag met een niet-wijzigbaar woordenboek dat op de waarden wordt ge├»nitialiseerd True en False.

 • Color

 • Date

 • Dimension

 • FileName

 • Float

 • Int

 • MultiFixedTag: Nul of meer tekenreekswaarden uit een gesloten woordenboek. Alleen beheerders kunnen het woordenboek wijzigen.

 • MultiTag: Nul of meer tekenreekswaarden.

 • SingleFixedTag: Een enkele tekenreekswaarde uit een gesloten woordenboek. Indien setAssetMetadata of batchSetAssetMetadata worden aangeroepen met een waarde die niet in het woordenboek voorkomt, wordt een fout geretourneerd. Alleen beheerders kunnen het woordenboek wijzigen.

 • SingleTag: Elke tekenreekswaarde.

 • String

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681