ImageMapDefinition imagemapdefinition

Definitie van doel voor een klikactie in browser.

Syntaxis

Parameters section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Naam
Type
Beschrijving
name
xsd:string
De naam van de definitie van de afbeelding met hyperlinks.
shapeType
xsd:string
Een van de waarden voor de gebiedvorm.
regio
xsd:string
Coördinaten van afbeeldingen met hyperlinks. De opmaak is gebaseerd op de HTML <area> tagkenmerken.
action
xsd:string
Andere kenmerken die in de HTML moeten worden opgenomen <area> -tag, inclusief de href URL.
enabled
xsd:boolean
True if the image map is enabled.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681