getUsers getusers

Hiermee wordt een array met gebruikers opgehaald, zoals is opgegeven door het bedrijf, de groep en de handgrepen voor de gebruikersrol. Met deze bewerking kunt u geretourneerde gebruikers sorteren en filteren op teken.

Geautoriseerde gebruikerstypen section-6a8f23cc6b22442d8776f701016971ed

 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • TrialSiteAdmin
 • ImagePortalAdmin
Naam
Type
Vereist
Beschrijving
includeInactive
xsd:boolean
Nee
Inactieve gebruikers opnemen of uitsluiten. De niet-IPS gebruikers Admin moeten een actief lid van minstens één bedrijf zijn om worden gemachtigd om het even welke API vraag te maken. Een vergunningsfout is teruggekeerd als de gebruiker geen actief bedrijflidmaatschap heeft.
includeInvalid
xsd:boolean
Nee
Hiermee kunt u ongeldige gebruikers opnemen in- of uitsluiten.
companyHandleArray
types:HandleArray
Nee
Filterresultaten per bedrijf.
groupHandleArray
types:HandleArray
Nee
Filterresultaten per groep.
userRoleArray
types:StringArray
Nee
De resultaten van de filter door gebruikersrol.
charFilterField
xsd:string
Nee
Filterresultaten op tekenreeksvoorvoegsel van veld (zie Trash State).
charFilter
xsd:string
Nee
Filterresultaten met een specifiek teken.
sortBy
xsd:string
Nee
Keuze van sorteervelden voor gebruikers.
recordsPerPage
xsd:int
Nee
Retourneert het opgegeven aantal records per pagina.
resultsPage
xsd:int
Nee
Resultaatpagina.

Output (getUsersReturn)

Naam
Type
Vereist
Beschrijving
userArray
types:UserArray
Ja
Een array met gebruikers.

Voorbeelden section-bc43a5dd7b4c4f048d25fc881554dab2

Deze codesteekproef keert de serie van gebruikers voor verscheidene facultatieve parameters terug. Gebruikersrollen, filtervelden voor gebruikerstekens en sorteervelden worden bepaald met behulp van specifieke tekenreeksconstanten.

Verzoek

<ns1:getUsersParam xmlns:ns1="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <ns1:includeInvalid>false</ns1:includeInvalid>
  <ns1:companyHandleArray>
   <ns1:items>47</ns1:items>
  </ns1:companyHandleArray>
  <ns1:userRoleArray>
   <ns1:items>IpsAdmin</ns1:items>
  </ns1:userRoleArray>
  <ns1:sortBy>LastName</ns1:sortBy>
</ns1:getUsersParam>

Antwoord

<getUsersReturn xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
  <userArray>
   <items>
     <userHandle>70|kmagnusson@adobe.com</userHandle>
     <firstName>Kris</firstName>
     <lastName>Magnusson</lastName>
     <email>kmagnusson@adobe.com</email>
     <role>IpsAdmin</role>
     <isValid>true</isValid>
     <passwordExpires>2107-07-27T15:18:15.816-07:00</passwordExpires>
   </items>
   ...
  </userArray>
</getUsersReturn>
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681