deleteAsset deleteasset

Hiermee verwijdert u een element.

Syntaxis

Geautoriseerde gebruikerstypen section-e913be43b684491daf02bc73211e4290

  • IpsUser
  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • ImagePortalAdmin
  • ImagePortalContrib
  • ImagePortalContribUser
NOTE
De gebruiker moet lees- en verwijdertoegang tot het element hebben.

Parameters section-0eed164e278b456fbdfb7a50727a0416

Input (deleteAssetParam)

Naam
Type
Vereist
Beschrijving
companyHandle
xsd:string
Ja
De handgreep van het bedrijf waartoe de map behoort.
assetHandle
xsd:string
Ja
De handgreep van het element dat moet worden verwijderd.

Uitvoer (deleteAssetParam)

IPS API keert geen reactie voor deze verrichting terug.

Voorbeelden section-d5657289f5234bb0a613dcf691507958

Met deze voorbeeldcode verwijdert u elk type element van een bepaald bedrijf. Hiervoor is een elementhandgreep vereist, die u moet verkrijgen van een andere bewerking.

Verzoek

<ns1:deleteAssetParam xmlns:ns1="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
   <ns1:companyHandle>47</ns1:companyHandle>
   <ns1:assetHandle>24265|1|17061</ns1:assetHandle>
</ns1:deleteAssetParam>

Antwoord

Geen.

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681