pauseJob pausejob

Hiermee wordt een actieve taak gepauzeerd.

Syntaxis

Geautoriseerde gebruikerstypen section-f2bf306ab4574871bd21f9f7dd681033

  • IpsUser
  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • TrialSiteAdmin
  • TrialSiteUser
  • ImagePortalAdmin
  • ImagePortalContrib
  • ImagePortalContribUser

Parameters section-7aedb924cf8b4e05a0dc927636d537a0

Input (pauseJobParam)

Naam
Type
Vereist
Beschrijving
companyHandle
xsd:string
Ja
Handgreep aan het bedrijf.
jobHandle
xsd:string
Ja
Handgreep aan de baan u wilt pauzeren.

Uitvoer (PauseJobReturn)

IPS API keert geen reactie voor deze verrichting terug.

Voorbeelden section-ee4914f9496f4bd88556728a48fb22c1

In dit codevoorbeeld wordt een actieve taak gepauzeerd.

Verzoek

<pauseJobParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd">
   <companyHandle>47</companyHandle>
   <jobHandle>47|My Test Job|</jobHandle>
</pauseJobParam>

Antwoord

Geen.

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681