getAssets getassets

Keert activa van het Systeem van de Productie van het Beeld (IPS) terug.

Syntaxis

Geautoriseerde gebruikerstypen section-4673c1c9f4314160af8b165eb2dd20cc

  • IpsUser
  • IpsAdmin
  • IpsCompanyAdmin
  • TrialSiteAdmin
  • TrialSiteUser
  • ImagePortalAdmin
  • ImagePortalUser
  • ImagePortalContrib
  • ImagePortalContribUser
NOTE
Retourneert alleen de elementen waartoe de gebruiker toegang heeft.

Parameters section-bb9cf1ab19ea47acbd9ae58646dbe273

Input (getAssetsParam)

Naam
Type
Vereist
Beschrijving
companyHandle
xsd:tekenreeks
Ja
De handgreep van het bedrijf.
accessUserHandle
xsd:tekenreeks
Nee
Pas een specifieke gebruiker aan. Wordt alleen door beheerders gebruikt.
accessGroupHandle
xsd:tekenreeks
Nee
Filteren op groep.
assetHandleArray
xsd:HandleArray
Ja
De hoofdmap om mappen en alle submappen op te halen naar bladniveau. Indien uitgesloten, wordt de bedrijfwortel gebruikt.
responseFieldArray
types:StringArray
Nee
Velden en subvelden die zijn opgenomen in de reactie.
excludeFieldArray
types:StringArray
Velden en subvelden die zijn uitgesloten van de reactie.

Output (getAssetsReturn)

Naam
Type
Vereist
Beschrijving
assetArray
types:AssetArray
Nee
Array met elementen die voldoen aan de filtercriteria.
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681