deleteTagFieldValues deletetagfieldvalues

Hiermee verwijdert u waarden van tagvelden uit het woordenboek van een tagveld.

Geautoriseerde gebruikerstypen section-e6f97c875c2a4cf0a7bc22096b649497

 • IpsAdmin
 • IpsCompanyAdmin
 • ImagePortalAdmin

Parameters section-5db64a6ae238426395bc760b83587260

Input (deleteTagFieldValuesParam)

Naam
Type
Vereist
Beschrijving
companyHandle
xsd:string
Ja
De greep van het bedrijf dat het tagveld bevat.
fieldHandle
xsd:string
Ja
De handgreep van het tagveld dat moet worden gewijzigd.
valueArray
types:StringArray
Ja
Een array met tagwaarden die uit het woordenboek van het veld moet worden verwijderd.

Output (deleteTagFieldValuesParam)

IPS API keert geen reactie voor deze verrichting terug.

Voorbeelden section-92f9e575a6da491caa09e264b4d6ee55

Verzoek

deleteTagFieldValuesParam xmlns="http://www.scene7.com/IpsApi/xsd/2010-01-31">
  <companyHandle>c|3</companyHandle>
  <fieldHandle>m|3|ASSET|SingleFixedTag</fieldHandle>
  <valueArray>
   <items>Pineapple</items>
   <items>Banana</items>
  </valueArray>
</deleteTagFieldValuesParam>

Antwoord

Geen.

recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681