FontFieldUpdate fontfieldupdate

Informatie voor fonteigenschappen bijwerken.

Syntaxis

Parameters section-2fc9bea56b6d4b72b80d4f04c5f9b862

Naam
Type
Beschrijving
assetHandle
xsd:string
Handgreep lettertype-element.
fontName
xsd:string
Fontnaam.
postscriptName
xsd:string
PostScript-fontnaam.
rtfName
xsd:string
Naam RTF-lettertype.
fontFamily
xsd:string
Naam lettertypefamilie.
style
xsd:string
Lettertypestijl (zie Lettertypestijlen voor waarden).
typeName
xsd:string
Naam lettertype.
type
xsd:string
Fonttype (zie Lettertypetypen voor waarden).
recommendation-more-help
4e9b9d8c-5839-4215-aa35-01b652869681