Adobe-gegevens naar een extern FTP-account met SFTP verzenden

NOTE
De volgende informatie heeft betrekking op FTP- en SFTP-doeltypen. FTP en SFTP zijn oudere doeltypen. Wanneer het vormen van een gegevensvoer, zou u een type van de wolkenbestemming moeten gebruiken, dat veiliger is. Voor meer informatie over het vormen van de types van wolkenbestemming voor een Diervoer van Gegevens, zie Een gegevensfeed maken.

U kunt Adobe-gegevens configureren voor verzending naar een externe FTP-account met SFTP.

Zie voor meer informatie Een gegevensfeed maken.

recommendation-more-help
6b7d49d5-f5fe-4b7f-91ae-5b0745755ed2