Aanbevolen werkwijzen voor gegevensfeeds

Hieronder vindt u een aantal aanbevolen procedures voor de verwerking en levering van gegevensinvoer.

  • Zorg ervoor dat u om het even welke verwachte verkeerspikes voortijdig overbrengt. Latentie heeft rechtstreeks invloed op de verwerkingstijd voor gegevensfeeds. Zie Plan een verkeerspiek in de handleiding voor Admin-gebruikers.

  • Gegevensfeeds bevatten geen service-level overeenkomst, tenzij expliciet vermeld in uw contract met Adobe. Diervoeders worden meestal binnen enkele uren na het passeren van het rapportagevenster geleverd, maar kunnen soms wel 12 uur of meer in beslag nemen.

  • Uurfeeds waarbij gebruik wordt gemaakt van meerdere aanleverprocessen, het snelst. U kunt overwegen meerdere bestandsfeeds per uur te gebruiken als een tijdige levering een hoge prioriteit voor uw organisatie is.

  • Als u het inslikken van een feed automatiseert, moet u rekening houden met de mogelijkheid dat hits en bestanden meerdere keren kunnen worden overgebracht. Tijdens het innemen van de feed moeten dubbele treffers en dubbele bestanden worden afgehandeld zonder dat gegevens worden verwijderd of gedupliceerd. We raden u aan de combinatie van de hitid_high en hitid_low kolommen om een treffer uniek te identificeren.

    In zeldzame gevallen kunt u dubbel zien hitid_high en hitid_low waarden. Als dit gebeurt, bevestigt u dat het bestand niet eerder is verzonden en verwerkt. Als slechts enkele rijen in een bestand zijn gedupliceerd, kunt u het volgende toevoegen visit_num en visit_page_num om de uniciteit te helpen bepalen.

  • Als het gebruiken van FTP (niet geadviseerd) zorg ervoor dat u ruime ruimte op uw plaats van FTP hebt. Verwijder regelmatig bestanden van het doel, zodat u niet per ongeluk te weinig schijfruimte hebt.

  • Als u sFTP gebruikt (niet aanbevolen), kunt u geen bestanden lezen of verwijderen met een .part achtervoegsel. De .part Het achtervoegsel geeft aan dat het bestand gedeeltelijk wordt overgedragen. Als het bestand eenmaal is overgedragen, wordt het .part het achtervoegsel verdwijnt.

recommendation-more-help
6b7d49d5-f5fe-4b7f-91ae-5b0745755ed2