Overzicht van Data Warehouse

Met Data Warehouse kunt u Adobe Analytics-gegevens kopiëren voor opslag en voor het maken van aangepaste rapporten, die u kunt uitvoeren door de gegevens te filteren.

Overzicht van rapporten

De rapporten van de Data Warehouse kunnen geavanceerde gegevensverhoudingen van ruwe gegevens tonen die op uw unieke vragen worden gebaseerd. Zij kunnen een onbeperkt aantal rijen in één enkel verzoek (voor individueel, gepland, en gedownloade rapporten) omvatten.

NOTE
Data Warehouse rapporteert de eerste waarde die in de verslagperiode is aangetroffen.
IMPORTANT
Bij segmentering op geclassificeerde waarden behandelen Analysis Workspace en Data Warehouse 'ongespecificeerde' waarden anders. 'Niet opgegeven' in Workspace verwijst naar waarden die niet zijn geclassificeerd, terwijl 'Niet opgegeven' in Data Warehouse verwijst naar waarden die u hebt geclassificeerd als 'Niet opgegeven'.

Overzicht van levering

Rapporten over Data Warehouse worden per e-mail verzonden of verzonden naar een leverancier van cloudopslag en kunnen maximaal 72 uur in beslag nemen. De verwerkingstijd is afhankelijk van de complexiteit van de query en de hoeveelheid gevraagde gegevens.

In Data Warehouse wordt elk bestand dat groter is dan 1 MB, automatisch gecomprimeerd. De maximale grootte van e-mailbijlagen is 10 MB.

Toegang

De Adobe laat Data Warehouse voor beheerder-vlakke gebruikers slechts, voor specifieke rapportreeksen toe. (Het kan voor globale en kindrapportsuites worden toegelaten, maar niet voor rollup rapportsuites.) De beheerder kan een groep tot stand brengen die toegang tot Data Warehouse heeft, en dan gebruikers niet-beheerderniveau aan die groep associëren.

Zie Machtigingen voor Data Warehouse beheren.

Een verzoek voor een Data Warehouse maken

Voor informatie over hoe te om een verzoek van de Data Warehouse tot stand te brengen, zie Een Data Warehouse-aanvraag maken.

Verzoeken in Data Warehouse beheren

Voor informatie over hoe te om de verzoeken van de Data Warehouse te beheren, zie Aanvragen voor Data Warehouse beheren.

Veelgestelde vragen

Zie voor een lijst met veelgestelde vragen Veelgestelde vragen over Data Warehouse.

recommendation-more-help
6b7d49d5-f5fe-4b7f-91ae-5b0745755ed2