Aanbevolen werkwijzen voor Data Warehouse

Data Warehouse biedt een flexibele interface voor het uitvoeren van aangepaste rapporten. Gebruik de volgende richtlijnen om de tijd die nodig is om gegevens op te halen te verminderen:

Richtsnoer
Beschrijving
Begrijp de hoeveelheid gegevens die u vraagt
Een meerjarenrapport over een grote rapportsuite kan tientallen miljarden gegevensrijen bevatten. Het verwerken en evalueren van deze gegevens kan dagen of zelfs weken in beslag nemen. Evalueer hoe het rapport wordt gebruikt om te bepalen als sommige gegevens over meerdere jaren beschikbaar zijn, of als u het rapport in veelvoudige verzoeken kunt breken.
Pas de rapportperiode aan de granulariteit aan
Het melden van granulariteit vereist extra verwerkingstijd. Als u maandelijks granulariteit voor een volledig jaar rapporteert, verwerkt uw rapporten veel sneller als u een rapportverzoek voor elke maand indient.
Rapport over voltooide gegevensbereiken
De rapporten van de Data Warehouse worden geproduceerd wanneer de gevraagde datumwaaier volledig is. Bijvoorbeeld, als u om een rapport voor de huidige week op Woensdag verzoekt, wordt het rapport niet geproduceerd tot Zondag van de volgende week.
Tekenrapporten genereren in Data Warehouse
Metrische waarden (items, uitgangen, grenzen, enz.) niet beschikbaar zijn in het gegevenspakhuis.
Virtuele rapportsuites
Data Warehouse die over virtuele rapportreeksen rapporteert steunt de alternatieve tijdzone die op de virtuele rapportreeks wordt gevormd.
recommendation-more-help
6b7d49d5-f5fe-4b7f-91ae-5b0745755ed2